SUT’UN FTR KOTALARI DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından geçmişte yayımlanan; 10.04.2014 tarih ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları konulu 2014/10 no'lu Genelge...

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 25.06.2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete'de Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. ...

01.10.2014 tarihli Sağlık Uygulama Tebliğ değişiklikleri

Sağlık Uygulama Tebliğinde köklü bir takım değişiklikler yapılmış ve aynı değişiklik ekleri ile tıbbi malzeme bedelleri % 80 oranında düşürülmüştür. ...

6552 Sayılı Torba Kanun’da Çalışma Hayatına İlişkin Düzenlemeler

Tıp fakültelerine ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarına ilişkin borçlarının ödenmesi amacıyla aktarma yapılabileceği düzenlendi. İşverenler, taşeron firmalara (alt işverenlere)...

Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu

Bütün problemler, Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunun yetersizliğinden ve bir o kadar da bilimsellikte uzak olmasından kaynaklanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık...

Kamu alım mevzuatında en son değişiklikler

 Mal Alım Mevzuatında bir dizi değişiklikler yapılarak 7 Haziran 2014 tarih ve 20023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.   Mal Alım Mevzuatında...

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım...

Sağlık Uygulama Tebliğ ve Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikler

24.3.2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin bir kısım maddeleri 10.04.2014 ve 18.03.2014 tarihinde yapılan bir dizi...

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

18 Ocak 2014 Tarih, 28886 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda...

Doğrudan Temin Yöntemi Uygulama Kılavuzu

4734 Sayılı yasanın amir hükmü esas yönetimin açık ihale olması gerektiği yönündedir. Nitekim alımların büyük bölümü bu şekilde cereyan etmektedir. Pazarlık suretiyle alıma çok...

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Taslağı

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Taslak Metni, tüm sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerine açıldı.  Türkiye İlaç ve Tıbbi...

Kamu alım mevzuatında son değişiklikler

Kasım ayı içinde Kamu İhale Mevzuatında bir takım değişiklikler gerçekleşmiş ve yine 29.11.2013 tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek...

YAZARLAR

Op. Dr. Bülent CİHANTİMUR
3 İÇERİKLER0 YORUMLAR
Yrd. Doç. Dr. Selda ÇELİK
3 İÇERİKLER0 YORUMLAR
Emrah BÜKE
3 İÇERİKLER0 YORUMLAR