Ana Sayfa Blog Sayfa 4

Yerli Malı

Genelgenin geçmişte yayınlanan genelgeden farkı yerli istekli kavramı yerine açık şekilde yerli malı kavramının kullanılmış olmasıdır. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzalı, Yerli Ürün Kullanılması konulu ve 2011/13 sayılı Genelge yakın zamanda gündeme neredeyse bomba gibi düşmüştür. Bu genelgenin geçmişte yayınlanan genelgeden farkı ise yerli istekli kavramı yerine açık şekilde yerli malı kavramının kullanılmış olmasıdır. Öncelikle genelgenin tamamına bir...

Pozitif Listeler

Yakın zamanda Soysal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan bir dizi duyuru ile Pozitif listelerin yayınlanacağı ve devamında listede yer almayan ürünler için bir değerlendirme rehberi hazırlandığı duyurulmuştur. Belki de son iki yıldır ilk defa geri ödeme kapsamına alınacak ürünler için bu kadar çaplı bir hazırlık yapılmıştır. Daha önemlisi belki de ilk defa...

İhale yasasında mücbir sebep uygulaması

İdareler ve istekliler için karışık bir konu halini alan mücbir sebep uygulaması ve süre uzatım verilecek haller net bir ifade ile Kamu İhale Genel Tebliği’nde düzenlenmiştir. 19.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Tebliğ değişiklikleri ile idareler ve istekliler için karışık bir konu halini alan mücbir sebep uygulaması ve süre uzatım verilecek haller net bir...

Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri, 16.07.2011 tarihli Resmi gazetede yayınlanan bir kısım değişikliklerle yeniden düzenlendi. 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri, 16.07.2011 tarihli Resmi gazetede yayınlanan aşağıdaki bir kısım değişiklikler ile daha doğru bir ifade ile çok önceleri yapılan değişikliklerin yürürlük tarihinin belirlenmesi ile yeniden...

Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42 EEC sayılı direktif) ve Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinde (90/385 EEC) değişiklikler yapılarak, 07.06.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Aşağıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Tıbbi cihazları düzenleyen bu iki yönetmelikte yapılan değişiklikler paralel ve benzer niteliktedir. Yapılan en önemli değişiklik ise tıbbi cihazın tanımında yapılmış ve yeni bir takım tanımlamalar getirilmiştir. Buna göre; 1.Jenerik...

Yeni Sağlık Meslek Mensupları Yasası ne getirdi?

Bu güne kadar sadece ismi geçen ve ancak kanunda yeri olmayan birçok meslek grubunun bu yasa ile yetki ve sorumlulukları belirlendi. 06.04.2011 tarih ve 6225 kanun numarası yayınlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” birçok sağlık meslek mensubunu sevindirdi. Bu güne kadar sadece ismi geçen ve ancak kanunda yeri olmayan birçok meslek grubunun...

01.03.2011 tarihli “Sağlık Uygulama Tebliği” değişiklikleri

Bu ay 27861 sayılı ve 01.03.2011 tarihli resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren bir dizi önemli değişikliği sizlerle paylaşmayı uygun buldum. Bahse konu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklilerde "Tıbbi Malzeme Temini Esasları" başlıklı kısımda yapılan değişiklileri önemli bulduğumu belirtmek isterim. SUT'un "Tıbbi Malzeme Temin Esasları" başlıklı 7.1 numaralı maddesinin 22 nci fıkrasında yapılan değişiklikler ile "Kurumca Bedeli Karşılanacak Omurga Cerrahisi...

Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

Yakın zamanda T.C.Sağlık Bakanlığı yayınladığı bir genelge ile çerçeve anlaşma dışında da toplu alımlara gidilebileceğini ilan etmiştir. Bakanlık çerçeve anlaşmalardan ciddi verim almış olacak ki, 2011/27 sayılı genelgesi ile çerçeve anlaşmanın değişik bir şekilde açık ihale usulünde de uygulanmasını salık vermiştir. Bilindiği üzere Bakanlık, bağlı döner sermayeli kurumların, döner sermaye kaynaklarından yapacakları alımlarda kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmalarını,...

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı. İhalelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesi ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin dikkat çekici kısımlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Mezkûr Yönetmeliğe göre; İhale sürecine ilişkin bazı işlemlerin EKAP üzerinden gerçekleştirilmesine dikkat çekilmiştir. Bunlar; ihtiyaç raporunun hazırlanması, İhale kaydının yapılması ve İKN alınması, İhtiyaç raporunun ihaleyle ilişkilendirilmesi, Teknik şartnamenin yüklenmesi, Ön yeterlik ve/veya...

Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sisteminde Gelinen Son Nokta

Sağlıkta dönüşüm sürecinin iyi işleyebilmesi ve sağlık finansmanının sağlıklı şekilde sağlanabilmesi için yeni bir sistemin gereği açıktır. 1- Sağlıkta dönüşüm programı, tam gün yasası hariç olmak üzere, hızla uygulanmaya devam etmektedir. Sağlıkta dönüşüm programında tam gün yasasının yürürlüğünde yaşanan zorunlu aksaklık nedeniyle bir takım başkaca önlemler ile hekimlerin özel muayenehane ile olan ilişkilerinin kesilmesi amaçlanmaktadır. Konuya ilişkin görüş beyan...

BİZİ TAKİP EDİN

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
54TakipçilerTakip Et

YAZARLAR

3 İÇERİKLER0 YORUMLAR
3 İÇERİKLER0 YORUMLAR
3 İÇERİKLER0 YORUMLAR