Ana Sayfa Blog Sayfa 3

Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterlikleri kuruldu

Kamu Hastane Birliklerince, döner sermaye kaynaklarından yapılacak gelecek yıllara yaygın yüklenmelerin süresi üç yılı geçmeyecek.   Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yayınlanan 2012/03 sayılı genelge ile, Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliklerini oluşturmuş ve bu genel sekreterliklerin satın alma işlemlerini düzenleyen bir genelge yayımlamıştır. Genelgede özetle; Kamu Hastane Birlikleri bünyesinde satın alma birimlerinin kurulması ve...

Sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi

"Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi" başlıklı 2012/33 sayılı genelge SGK tarafından yayınlandı.   T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, "Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi" başlıklı 2012/33 sayılı genelge yayınlanmıştır. Bahse konu genelge en son yapılan Eylül sonu değişikliğinin ertesine rastlamış ve son şekli ile SUT'un...

Satınalma İşlemleri Genelgesi

Daha önceki genelgeleri büyük ölçüde kaldıran ve mal ve hizmet alımlarını düzenleyen genelge ile toplu ve merkezi alımlara hazırlık yapılması amaçlanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından yayınlanan 09.08.2012 tarih ve 949 sayılı (Satınalma İşlemleri – 2) genelge ile kurumun satın alma işlemleri ile ilgili bazı sınırlandırmalar getirilmiş ve ihtiyaçların...

Tıbbi cihaz alımları ile ilgili 2012/30 Sayılı Genelge

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 13.07.2012 tarihinde "İhalelerde Mesleki ve Teknik Yeterlik Kriterlerinin Düzenlenmesi" konulu ve 2012/30 sayılı genelge ile Bakanlığa bağlı kurumlarca mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunlara dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat (İhale Uygulama Yönetmelikleri, Muayene ve Kabul Yönetmelikleri, Kamu İhale Tebliğleri gibi)...

SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.   22.06.2012 tarihli Resmi Gazetenin 28331 sayılı nüshası ile Sağlık Uygulama Tebliğinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin başlıcaları ve ihtilaf konu olan kısımları aşağıda açıklanmıştır. Bahse konu değişikliklerin en önemlileri aşağıdaki şekildedir;Tıbbi malzeme temin esasları: Ortez, protez, tıbbî araç...

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 22.06.2012 Tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bir dizi değişiklik ile SUT Eki Liste 5’e ek bir takım yeni listeler oluşturuldu. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 22.06.2012 Tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bir dizi değişiklik ile SUT Eki Liste 5’e ek bir takım yeni listeler oluşturulmuştur. Bugüne...

“Çalışan Güvenliği Genelgesi” yayınlandı

Bu genelgenin sadece sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi boyutu ile değerlendirmemek gerekmektedir. Yakın zamanda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemleri nedeniyle bakanlık bir kısım tedbirler alma ihtiyacı duymuştur. Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin en çarpıcı kısımlarını yazımda bulabilirsiniz. Ancak bu genelgenin sadece sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi boyutu ile değerlendirmemek gerekmektedir. Kanımca, Sağlık çalışanlarının...

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Yönetmelik gereğince yakın zamanda yeninden düzenlenen ve yeni kadrolar ihdas edilen Sağlık Bakanlığı’nda bu defa bu kadroların görev ve yetkileri belirlendi. 7 Mart 2012 Çarşamba tarih ve 28226 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince yakın zamanda yeninden düzenlenen ve yeni kadrolar ihdas edilen Sağlık...

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi

Sağlık Hizmet Sunucuları, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini ve alınacak ilave ücret oranını gösterir bir levhayı hasta tarafından görülebilecek yerlere asmak zorundadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012 yılı Özel Sağlık Hizmeti sunucularının sağlık hizmeti satın alım sözleşmesini yayınlamıştır. Bahse konu sözleşmede bir takım değişiklikler yayınlanmış ve imzalanmak üzere özel sağlık hizmeti sunucularının bilgisine sunulmuştur. Yeni sözleşmenin en dikkat...

Yeni parasal limitler ve eşik değerler

Resmi Gazetenin 24.01.2012 tarih ve 28183 sayılı nüshasında Kamu İhale tebliğ yayınlanmış ve yeni eşik değeler ve parasal limitler yürürlüğe girmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1.2.2012 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir: Buna göre; 1- 3 üncü maddenin; (g) bendinde belirtilen 5.849.426,- TL (Beşmilyon...

Tıbbi Cihazların Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

Taslak Yönetmeliğin amacı piyasaya arz edilen tıbbi cihazların reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 26.08.2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Her ne kadar konuda İlaç üretici ve ithalatçılarının faaliyetleri ile ilgili ise de kıyasen Tıbbi malzeme üretici, ithalatçı ve pazarlamacıları için de uygulanmasını mümkün...

Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan başlıca değişiklikler. Yakın zamanda yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile T.C.Sağlık Bakanlığının teşkilat ve görevleri köklü şekilde değiştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2011 tarih ve 663 sayılı KHK ile kararlaştırılmıştır....

BİZİ TAKİP EDİN

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
54TakipçilerTakip Et

YAZARLAR

3 İÇERİKLER0 YORUMLAR
3 İÇERİKLER0 YORUMLAR
3 İÇERİKLER0 YORUMLAR