Ana Sayfa Blog

SUT’UN FTR KOTALARI DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından geçmişte yayımlanan; 10.04.2014 tarih ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları konulu 2014/10 no'lu Genelge yayınlanmıştır. Genelge aşağıdaki şekildedir; 'Bilindiği üzere, Kurumumuzca, Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi kapsamında hizmet satın aldığımız özel sağlık hizmeti sunucularının günlük yapabileceği fizik tedavi ve...

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 25.06.2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete'de Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı tıbbi cihazların kullanımları süresince hastaların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak için tıbbi cihazlarda yapılması gereken test, kontrol ve kalibrasyon hizmeti...

01.10.2014 tarihli Sağlık Uygulama Tebliğ değişiklikleri

Sağlık Uygulama Tebliğinde köklü bir takım değişiklikler yapılmış ve aynı değişiklik ekleri ile tıbbi malzeme bedelleri % 80 oranında düşürülmüştür. 01.10.2014 tarihli 29136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'nin 7. 8. ve 9. Maddeleri ile Sağlık Uygulama Tebliğinde köklü bir takım değişiklikler yapılmış ve aynı değişiklik ekleri ile tıbbi malzeme...

6552 Sayılı Torba Kanun’da Çalışma Hayatına İlişkin Düzenlemeler

Tıp fakültelerine ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarına ilişkin borçlarının ödenmesi amacıyla aktarma yapılabileceği düzenlendi. İşverenler, taşeron firmalara (alt işverenlere) iş vermeleri halinde, işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri taşeron firmaların hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü tutulmuş ve maaş ödenmesi garanti altına alınmıştır. Taşeron firma değişse bile işçi...

Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu

Bütün problemler, Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunun yetersizliğinden ve bir o kadar da bilimsellikte uzak olmasından kaynaklanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Ödeme Komisyonu'nun çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile ekleri olan kılavuzlarda değişiklikler yaparak yeniden yayımlamıştır. Geçmişte, 01.08.2012 tarihinde yayımlanan kılavuz da;A) ...

Kamu alım mevzuatında en son değişiklikler

 Mal Alım Mevzuatında bir dizi değişiklikler yapılarak 7 Haziran 2014 tarih ve 20023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.   Mal Alım Mevzuatında bir dizi değişiklikler yapılarak 07 Haziran 2014 tarih ve 20023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ayrıca uygulamalara yönelik olarak ortak bir mevzuat olan Kamu İhale Genel Tebliği ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğlerde ve başvuru formlarında...

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Kâr marjlarının düştüğü ve sektör üzerinde haksız bir takım yakıştırmaların olduğu bu dönemde çıkan yönetmeliğin hazırlanmasında ve yayınlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum. Daha önce...

Sağlık Uygulama Tebliğ ve Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikler

24.3.2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin bir kısım maddeleri 10.04.2014 ve 18.03.2014 tarihinde yapılan bir dizi değişiklik ile revize edilmiştir. Yine Kamu İhale Yasası'nda da bir dizi önemli değişiklik yapılmıştır. Sektör açısından önem arz eden bir kısım değişiklikleri siz değerli okurlar ile paylaşmak isterim. Tebliğin "Yatarak tedavilerde kullanılan...

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

18 Ocak 2014 Tarih, 28886 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 51. Maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunun 28. Maddesinin 4. Fıkrasında yapılan değişiklikle tıbbi cihaz ihaleleri 3 yılı geçmemek üzere yıllara sari yapılabilecektir; Kamu Malî Yönetimi ve...

Doğrudan Temin Yöntemi Uygulama Kılavuzu

4734 Sayılı yasanın amir hükmü esas yönetimin açık ihale olması gerektiği yönündedir. Nitekim alımların büyük bölümü bu şekilde cereyan etmektedir. Pazarlık suretiyle alıma çok da müsait değildir. Bir diğer yöntem ise bir ihale olmayıp temin yöntemi olan "Doğrudan temin"dir. Doğrudan temin Usulü İhtiyaçların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara...

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Taslağı

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Taslak Metni, tüm sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerine açıldı.  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yakın zamanda Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Taslağı yayınlanmıştır. Taslak, test, kontrol ve kalibrasyon gerektiren tıbbi cihazların ilk kullanım öncesi ve kullanımları süresince periyodik test, kontrol ve kalibrasyonlarını gerçekleştirecek kuruluşların...

Kamu alım mevzuatında son değişiklikler

Kasım ayı içinde Kamu İhale Mevzuatında bir takım değişiklikler gerçekleşmiş ve yine 29.11.2013 tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde bir takım yeni uygulamalar devreye girmiştir. Bu değişikliklerin ilki Kamu İhale Genel Tebliğinde olmuştur. 28 Kasım 2013 tarihinde 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ değişikliği ile mevzuatta bir takım değişiklikler yapılmıştır....

BİZİ TAKİP EDİN

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
54TakipçilerTakip Et

YAZARLAR

3 İÇERİKLER0 YORUMLAR
3 İÇERİKLER0 YORUMLAR
3 İÇERİKLER0 YORUMLAR