ManşetRöportaj

Şafak Sağlık Grubu emin adımlarla büyümeye devam ediyor

Sağlık sektöründe uzun zamandır yer alan Şafak Sağlık Grubu; yenilenerek, büyüyerek ve hizmet çıtasını yükselterek yoluna devam ediyor.

Şafak Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Seçim Öztürk ile bu sayımız için bir araya geldik. Büyüyen Şafak Sağlık Grubu’nun sırrı nedir diye sorduğumuzda Öztürk’ten; “Sosyal bir organizasyon olan Şafak Sağlık Grubu, tıbbi personel yetiştirdiği için de bir eğitim yeri olarak hasta odaklı büyümeye devam ediyor” yanıtını aldık. Tabii bu kadarla da kalmadık, sektör adına güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. İşte o söyleşiden satırlarımıza yansıyanlar…

Şafak Sağlık Grubu hastanelerinden ve hizmetlerinden biraz bahseder misiniz?
Hastanelerimiz global dünyada modern kalite, tüm yaşama anlamlı ve özgün bir başlangıç sağladığı gibi; yola çıktığı “Modern Sağlık İşletmeleri” prensibiyle kalitede mükemmeliyete erişim için birçok farklı girdi kullanmaktadır. Sağlık sektöründe kaliteli ve üstün hizmeti yakalamak için sürekli çaba göstermek gerekse de temel girdiler arasında en önemlisinin, nitelikli ve profesyonel insan kaynağı olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekmektedir. Çünkü verdiğiniz hizmet; sağlık. Asla riskleri kaldırabilecek ya da bilimsellikten uzaklaşabilecek bir alan değil. Bunun bilincinde olmak elinizdeki en büyük anahtar.
Buradan hareketle; Şafak Sağlık Grubu sürekli iyileşme ve gelişmeyi ilke edinmiş bir aile şirketi olarak, 1998 yılında sağlık sektöründe faaliyete başlamış olup 5 hastane, 5tıp merkezi, 1 diyaliz merkeziyle toplamda 400’ün üzerinde yatak kapasitesi ile sürekli büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Sağlık işletmelerimizde hizmet almaya gelen hastalarımızla empati duygusu içerisinde hizmet vermek birinci önceliğimiz olup; sosyal bir kurum olarak zaman içerisinde sağlık işletmelerimizin yanı sıra eğitim sektöründe de yer alarak 5 okulumuzla hali hazırda hizmet verdiğimizi büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim.

Hastanelerinizin hekim kadrosu ve teknolojik alt yapısı hakkında neler söylemek istersiniz?
Ülkemizde sağlık sektörüne yön veren öncü kuruluşlardan biri olmayı “vizyon” edinmiş bir yönetim olarak; mevcut alt yapısını ve donanımını çağın gereksinimleri ışığında geliştirerek, teknolojik gelişmeleri hizmet sürecine yansıtan ve sürekli gelişen bir sağlık kuruluşu olmayı hedeflemekteyiz. Hasta memnuniyetini en büyük zenginlik olarak kabul eden misyonumuzla ve insani değerlere olan inancımızla geçmişte, günümüzde ve gelecekte de evrensel değerlerimize bağlı kalarak, “Hasta Haklarına Saygılı”, hizmet sunumunu etik ölçülerde yerine getiren ve insana değer katan hekim ve sağlık kadromuz ile hizmet vermek bizim için olmazsa olmazlarımızdandır.

Sağlık turizminde hastanelerinizi nasıl bir konumlandırıyorsunuz?
Avrupa, Balkan, Ortadoğu ülkelerinden gelen hastalarımız mevcut olup bazı ülkelerin de ilgili bakanlıklarıyla sözleşme yaparak, bireysel hastaların transferiyle sağlık turizmine destek veriyoruz. Bu anlamda Irak’ta ve Üsküp’te tanıtım ofislerimiz bulunmakla beraber çoğunlukla Ortadoğu ve Balkan ülkelerinden gelen hastalara hizmet vermekteyiz.
Bunun dışında 1998’de İstanbul/Gaziosmanpaşa’da hizmet vermeye başladığımız Avrupa Şafak Hastanesi, Gaziosmanpaşa kaymakamı ve belediye başkanının birlikte düzenlemiş oldukları sağlık çalıştayına da başkanlık yapmıştır. Aynı şekilde Gaziosmanpaşa ilçesinde sağlık sektöründe kurumsal yerimizi alarak Balkan ülkelerine yönelik sağlık turizmi yapılmasına da öncelik ediyoruz.

Sizce aile şirketi olmanın avantajları ve dezavantajları nedir?
Hiç kuşkusuz, herhangi bir konunun olumlu – olumsuz, güçlü-zayıf yönleri ve avantaj-dezavantajlarına ilişkin tespitler yapılırken, nereden, hangi açıdan bakıldığının önemi inkâr edilemez. Bu gerçeklik, “Aile şirketi olmanın avantaj ve dezavantajları”na ilişkin sorunun yanıtı için de geçerlidir.
Sorunun özünü, aile şirketi oluşturması nedeni ile cevaplamak daha doğru bir başlangıç olacaktır.
İşletmelerde avantaj ve dezavantaj; büyüklük, verimlilik, kârlılık, marka ve rekabet gücüne sahip olmak gibi “başarı“ kriterlerinin olup olmaması ile değerlendirilebilir.
Bu kriterlerin somut bir şekilde ve uzun vadeli olarak hayata geçirilmesine olanak veriliyorsa avantajlıdır değilse dezavantajlıdır. Mutlak olarak aile şirketlerinin avantajlı veya dezavantajlı olduğunu söylemek doğru olmaz.
“Sanayi ve Teknoloji Çağı”nın da ötesinde “Dijital Çağda” olduğumuz ve “Global Sermaye”nin dünyaya egemen olduğu günümüzde dahi, halen gerek dünyada ve gerekse ülkemizde mevcut şirketlerin büyük çoğunluğunun halen aile şirketleri olduğu bilinen bir gerçektir.
Kanımca, bir aile şirketinin en önemli avantajı, “kurumsal kültür ve değerlere sahip olmak ve bunlarla uyum içinde faaliyette bulunmaktır.” Aile şirketleri, bir işletmenin belirleyici niteliği olan ekonomik değerler kadar kültürel değerlere de öncelik vermektedir.
Aile şirketlerinin önemli avantajlarından birisi de “tutarlılık ve öngörülebilirlik” olduğunu düşünüyorum.
Tüm alanlardaki başarılar için gerekli olan “adanmışlık, sadakat ve başarıya odaklılık” aile şirketlerinin en güçlü avantajıdır. Aile şirketinin aile bireyleri tarafından kurulması nedeni ile şirketi sahiplenme duygusu en üst seviyede olmaktadır.
Dolayısıyla Şafak Sağlık Grubu kuruluş aşamasından geldiğimiz ana kadar bu duyguyu biz üç kardeş ve çocuklarımızla birlikte Allah bozmasın çok anlamlı bir şekilde yaşamaktayız. Aynı zamanda tüm çalışanlarımızı da birer evladımız kabul ederek, onlarla da gücümüzü birleştirerek iç ve dış hizmetlerde hasta memnuniyetini en üst düzeyde yaşadığımızı söyleyebilirim.
Tam yeri gelmişken sizin aracılığınızla Şafak Sağlık Grubu’nun bugünlere gelmesine emek veren güçlü bir ekip olan tüm yönetim kadromuza, doktorlarımıza ve değerli personellerimize, sevgi ve saygılarımla teşekkür etmek isterim.

Son olarak Şafak Sağlık Grubu yönetim kurulu başkanı Seçim Öztürk olarak ne söylemek istersiniz?
Şafak Sağlık Grubu, hasta-hekim ilişkisi temelinde, yarınların sağlık hizmetlerini karşılarken, günümüzde kaliteli sağlık hizmet sunumunda çığır açan, derinlemesine plan ve programlar yapan, yaşayan ve sürekli gelişen bir eğitim kurumudur. Bu konuda devletimizin sağlık hizmetlerindeki devrim niteliğinde çalışmalarına da teşekkür etmeden geçersek nankörlük olur diye düşünüyorum.
Saygı ve selamlarımla…

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı