Yeni ilaçların keşfi hızlanacak

0
80

Functional Genomics Centre isimli bu yeni merkez, onkolojide hastalık etmenlerini açığa çıkarmak için CRISPR teknolojisini, büyük veriyi ve klinik öngörüleri kullanacak. AstraZeneca’nın buna ek olarak Wellcome Sanger Enstitüsü ve Innovative Genomics Enstitüsü ile başlattığı işbirlikleri ise, CRISPR teknolojisini kullanarak onkolojide yeni ilaç hedefleri belirlemeyi amaçlıyor.

 

AstraZeneca, kanser ilaçlarının keşif sürecinin hızlandırılması amacıyla, genetik tarama, kanser modelleme ve büyük verilerin işlenmesine odaklanacak yeni bir mükemmellik merkezi açmak için Cancer Research UK ile işbirliği yaptığını duyurdu. Functional Genomics Centre, hastalığı daha iyi yansıtacak biyolojik modeller oluşturarak ve büyük veri setlerinin daha iyi analiz edilmesi amacıyla bilgi-işlem yaklaşımlarını geliştirerek CRISPR teknolojisini bir adım öteye taşıyacak. Böylece, tümör hastalıklarını ve bu hastalıkların direnç mekanizmalarını daha iyi anlamak için klinik öngörüleri kullanarak ilaca dönüştürebilecek yeni çalışmalar geliştirilebilecek. Genom bilimi, DNA’da gerçekleşen genetik değişiklikler arasındaki karmaşık ilişkileri ve bu değişikliklerin hastalıklarda nasıl hücre değişimlerine karşılık geldiğini anlamaya çalışan bir bilim dalı. Hastalıkların genomik etmenlerini bilmek, bilim insanlarının doğru ilaç hedefleri belirlemesini sağlayarak klinik ortamlardaki başarı ihtimalini artırıyor.

 

AstraZeneca, Inovatif Tıp ve Erken Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mene Pangalos Functional Genomics Centre hakkında şunları söyledi: “Bilimde ilerlemenin en iyi yolu yeni işbirlikleri geliştirmektir. AstraZeneca olarak bu bilinçle yola çıktık ve inovatif bilimsel çalışmaları işbirlikleriyle daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Cancer Research UK işbirliğiyle açtığımız yeni mükemmellik merkezimiz, AstraZeneca olarak genom bilimindeki uzmanlığımızı, hastalıkları tetikleyen biyolojik etmenleri saptamak ve yeni kanser ilaçlarının geliştirilmesini hızlandırmak için CRISPR teknolojisiyle buluşturacak.”

 

Cancer Research UK Araştırma ve İnovasyon Direktörü Dr. Iain Foulkes ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Seçkin bilim insanlarının ve paydaşlarımızın en gelişmiş CRISPR teknolojisine erişimini sağlayacak bu heyecan verici yeni girişimde AstraZeneca ile işbirliği yaptığımız için son derece mutluyuz. Kişiselleştirilmiş tıbbı konuştuğumuz bir döneme girerken, hedeflediğimiz kanser tedavilerine ulaşmak için güçlü teknolojilerden yararlanma becerilerimizde bir dönüm noktasına ulaştık. Bu girişimin akciğer, pankreas, yemek borusu kanseri ve beyin tümörleri gibi tedavisi zor hastalıklarla mücadele eden hastalar için acilen ihtiyaç duyulan yeni tedavi yöntemlerine dönüşmesini umuyoruz.”

 

Functional Genomics Centre, Cambridge Üniversitesi Milner Therapeutics Enstitüsü bünyesinde yer alacak. AstraZeneca ve Cancer Research UK, merkezin imkânlarından yararlanabilecek. Her iki kurumun bilim insanları işbirliği, teknik inovasyon ve bilimsel gelişmeler için birlikte çalışacak.

 

Bilim insanları bu merkezde, AstraZeneca ve Wellcome Sanger Institute arasındaki mevcut işbirliğinin bir uzantısı üzerinden, genomlardaki her bir geni devre dışı bırakmak veya aktive etmek için gelecek nesil CRISPR veritabanlarından faydalanabilecek. Bu işbirliği, Wellcome Sanger Enstitüsü’nün en güncel insan ve fare genomu veritabanlarına, Cas9 ve dual gRNA ifade vektörlerine erişimi de içerecek. Böylece CRISPR teknolojisi uygulamalarının kapsamı daha da genişletilerek, gen değiştirme işlemleri daha hassas hale getirilebilecek.

 

AstraZeneca’nın Kaliforniya merkezli Innovative Genomics Enstitüsü (IGI) ile yaptığı başka bir işbirliği de DNA Hasar Tespitinde (DDR) yer alan hastalık sürecindeki mekanizmaları açığa çıkarmak için CRISPR teknolojisinin kullanılmasını sağlayacak. Araştırmada, DDR inhibitörlerine yönelik kombinasyonlar gibi potansiyel onkolojik tedavi stratejilerinin belirlenmesine odaklanılacak.