Sağlık sektörü paydaşları yine OHSAD kurultayında sağlıkta ortak çözüm için bir araya geldi

0
178

S

ağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş ve SGK Başkanı Dr. Selim Bağlı olmak üzere kamu yöneticileri ve bürokratları ile özel sektör ve üniversite yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti. Üç gün boyunca devam eden panellerde 2023 sağlık politikaları, sağlık finansmanı, sağlık hizmet sunumu, sağlıkta insan gücü planlaması, vakıf üniversitesi hastanelerinin afiliasyonu, uluslararası hastane işletmeciliği, ileri yaş turizmi ile Sağlık Bakanlığı ve SGK mevzuat ve uygulamaları ve konularında sektörün geleceği ve sorunlarına ilişkin paneller düzenlendi. Sağlık hizmet sunucularının satın alma yöneticileri ile tedarik firmalarının buluştuğu toplantılardan yerelleşme konularına birçok toplantıya da sahne olan 9. OHSAD Kurultayında, iç denetim, sağlık turizmi teşvikleri, yeni nesil hastanecilik, kişisel verilerin korunması ile dijital pazarlama ve nöromarketing konularında 5 önemli eğitim verildi.

Bu yıl ayrıca sağlık sektöründeki önemli çalışmalarından dolayı “E-Nabız” uygulaması, sağlık hizmet ihracatında liderliğinden dolayı Acıbadem sağlık Grubu ve 2017 yılında Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayarak sektörün gelişimine öncülük ettikleri için MLP Care Sağlık Grubu OHSAD Onur Ödülleri aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: OHSAD “Sağlık Politikalarında 2023 Vizyonu” ile ne denli güçlü bir paydaş olduğunu ortaya koyuyor

OHSAD Kurultayında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, OHSAD’ın “Sağlık Politikalarında 2023 Vizyonu” ile ne denli güçlü bir paydaş olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi. Planlama ve finansman konusunda SGK’nın her zaman sektörün gelişmesini sağlayıcı bir bakış açısı içinde olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini ifade eden Bakan Sarıeroğlu, SUT konusunu oldukça önemsediğini belirterek “24 Haziran’dan önce de bu sürecin tamamlanması konusunda elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız” dedi.

Acil sağlık hizmetleri ile ilgili olarak hastanın stabil hale gelinceye kadar acil sağlık hizmetlerinden faydalanması ile alakalı bir düzenleme yaptıklarını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, özel hastanelerle kurum arasında yapılan 2018 yılı sözleşmelerine de, “Sektör temsilcilerimiz, kurum yöneticilerimizin tam mutabakatıyla oluşturduğumuz bir protokol oldu. Önceki yıllarda yaşanan bazı sorunların da çözümüne yönelik bu dönemde önemli adımlar attık” sözleri ile değindi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş: Sektörü de planlamak zorundayız, aksi taktirde yönetemeyiz

Konuşmasında sektörde birçok sorunlu alanların gelişmesi için kamu, özel sektör ve üniversite olarak sektör paydaşlarının birlikte mücadele verdiğine değinen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, yapılan her düzenlemenin özel sektörün aleyhine olmadığını belirterek “Sağlık sektörü olarak kamu, özel sektör ve üniversite aynı masanın etrafındayız” dedi. Sektörün gelecek vizyonuna göre dinamik bir planlama yapmak gerektiğini kaydeden Müsteşar Gümüş, “sektörü de planlamak zorundayız, aksi taktirde yönetemeyiz” ifadesini kullandı.

SUT’tan en büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanlığının duyduğuna değinen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, “SUT meselesi 3-4 yıldır gündemimize gelen bir konu. SUT’tan en büyük rahatsız olan da Sağlık Bakanlığıdır. Çünkü SUT üzerinden global bütçe anlaşmayı yapıyoruz. SUT ücretlerini topladığımız zaman örneğin 20 milyar çıkıyor, 30 istiyoruz. Maliye Bakanlığımız o zaman neden 10 milyar fazla istiyorsun, diyor. İsteyeceğim çünkü bu para yetmiyor. Bu hizmetlerin karşılığı değil. Sen bana avans olarak veriyorsan işi çözeriz. Sonra da fazla para almış oluyoruz. Neticede işin bedelini tam ortaya koymadığımız zaman özel sektör fark alsın tamam, kamu almasın ama bir kere fiyat doğru değil. Zamanında bir fiyat yapılmış, bazı işlemler çok yüksek, bazı işlemler sıfır” şeklinde konuştu.

SGK Başkanı Selim Bağlı: Kamu otoritesi de Sağlık Uygulama Tebliğinin işlem puanlarının güncellenmesi gerektiği konusunda hemfikir

Genel sağlık sigortası hizmeti sunumunda Sağlık Bakanlığı ile birlikte sigortalılara hizmet eden ikinci en önemli faktörün özel sağlık hizmeti sunucuları olduğunu belirten SGK Başkanı Selim Bağlı, özel sektör için “Hem sigortalılara sağlık hizmeti sunuyor hem de 220 bine yakın nitelikli istihdama doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayan bir sektör” ifadesini kullandı.

Sağlık Uygulama Tebliğinin işlem puanlarının güncellenmesi gerektiği konusunda kamu otoritesinin hemfikir olduğunu kaydeden Başkan Bağlı, SUT’a özel sektörün katkı sağlaması konusunda, “Herhalde Türkiye’de yönetişim dediğimiz hizmet sunanlar, hizmetten yararlananlar ve hizmete aracılık edenlerin düzenlemelerde söz konusu olduğu enden alanlardan biri Sağlık Uygulama Tebliğidir” şeklinde konuştu.

Kurum ve özel sağlık sunucuları arasında tek taraflı sözleşme metinlerinin yerine sözleşme metin taslaklarının özel sektöründe üzerinden geçtiği bir süreç yaşanarak SGK tarihinde bir ilk yaşandığını “Mutlak mutabakat” ifadesi ile belirten Bağlı, sektörün finansman sorununun kısa sürede çözüleceğine ilişkin güçlü bir umudu olduğunu belirtti.

OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat: Sağlık sektörünün paydaşlarını 9. kez biraraya getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz

Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantılarında sektörün sorunlarını dile getiren OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat, sektörün önündeki en önemli konunun finansman olduğunu vurguladı. Hastanelerin yeni binalara geçerken yaşadığı zorluklardan 12 yıldır değişmeyen SUT fiyatlarına, sektörün kalifiye işgücü ihtiyacından askıdaki ruhsatlara kadar özel sağlık sunucularının tüm sorunlarına değindi.

Özel sektörün geleceğini görmeden yatırım ve finansman yaptığını ifade eden OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat, kamu otoritelerinden sorunların çözümü konusunda destek beklendiğini ve ortak çözümler için OHSAD’ın her zaman hazır olduğunu belirtti.

Özel Hastaneler Platformu Derneği başkanı Dr. Mehmet Altuğ: Sektörün ümitsizliğini anlamak gerekir

2010’lu yıllarda özel sektörün yüzde 30’lara kadar hizmet sunumunda yer aldığı dönemden yüzde 20’lere kadar gerilediği bir döneme doğru gittiğini kaydeden Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, bir muhatap bulunamadığına değinerek, “İktidarın ya da hükümetin bir politikası var mıdır, Çalışma Bakanlığı ya da SGK muhatabı mıdır, bilmiyoruz. Özel sektörün bu anlamdaki sahipsizliğini anlamlandıramıyoruz” şeklinde konuştu. Sağlık politikalarında özel sektörün söz hakkının olduğu ortamların oluşturulması ile çözüm bulunacağına inandığını belirten Başkan Altuğ, sektörün bu anlamdaki ümitsizliğini anlamak gerektiğini ifade etti.

Sağlık finansmanı konusu sektörün en önemli gündemi

Sektör paydaşlarının katılımı ile 19 Nisan’da gerçekleşen 2023 Sağlık Politikaları Vizyon Toplantısının Sonuç Raporu, OHSAD Kurultayının açılışında Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Sağlık Bakanı Eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik tarafından sunuldu.

SGK ve Sağlık Bakanlığının herkesin kurumu olduğunun vurgulandığı toplantının sonucunda, özel sağlık kuruluşlarının da kamu hizmeti sunduğu ifade edildi. Eşit rekabet, hakkaniyetli ücretlendirme, aynı mevzuat ile ruhsatlandırma ve denetim, kararlarda katılımcılık ve karşılıklı güven gibi taleplerin gündeme geldiği toplantıda, sağlık finansmanı konusunun sektörün en önemli gündemi olduğu kaydedildi.

 1. OHSAD Kurultayında OHSAD Sağlık Sektörü Onur Ödülleri Verildi

Birleşmiş milletler dünya bilgi toplumu insiyatifi kapsamında verilen Dünya Zirve Ödüllerinde en iyi sağlık uygulaması seçilen “E-Nabız” uygulaması için Proje Yürütücüsü Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, ödülünü OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat’ın elinden aldı.

Sağlık hizmet ihracatında liderliğinden dolayı ödül alan Acıbadem sağlık Grubu adına Başkanı Yönetim Kurulu Mehmet Ali Aydınlar ödülünü Sağlık Bakanı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş’ün elinden aldı.

2017 yılında Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayarak sektörün gelişimine öncülük ettikleri için OHSAD Özel Ödülüne layık görülen MLP Care Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Usta’ya ödülünü Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci verdi.

Değer esaslı bir sağlık sistemine doğru gidiliyor

Sağlık Vizyonunda Dünyaya Bakış konulu sunum Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Sağlık Beslenme ve Nüfus Küresel Uygulama Yöneticisi Dr. Enis Barış tarafından yapıldı. İnsan sermayesine yapılan yatırımların hastalık yükü, ekonomik yük, politikalar, etki değerlendirmesi ve ekonomik getiriler gibi tüm getirisinin hesaplanması gerektiğini kaydeden Dr. Barış, değer esaslı bir sağlık sistemine doğru gidildiğine değinerek Türkiye’de yeni sağlık sistemi reformu için yeni ortaya çıkan gündem maddelerini sıraladı:

 • Tıp eğitiminin gözden geçirilmesi ve dönüştürülmesi
 • Kanıta dayalı, veri odaklı bir tıp uygulaması kültürünün aşılanması
 • Performansa dayalı ödemelerde ince ayar yapılması
 • Kaynak tahsisi ve performans izleme için kültürel açıdan uyumlu PREM, PROM ve PRIM kullanımının yaygınlaştırılması
 • Sağlık hizmetlerinin hızla dijitalleştirilmesi (ör., e-PACK)
 • Sağlık bakım hizmetlerinin dikey ve yatay entegrasyonu
 • Ekip esaslı ve topuma dönük birinci basamak sağlık hizmetleri
 • Genom haritası oluşturma
 • İlaç, cihaz ve sarf malzemeleri ve veri güvenliliği için ulusal Ar-Ge’ye yatırım

Geleceğin Sağlık Sistemi Konuşuldu

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birincinin moderatörlüğünü yaptığı Sağlık Hizmet sunumu 2023 Vizyonu panelinin birinci bölümünde Devlet Üniversiteleri Adına Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Vakıf Üniversite Hastaneleri Adına Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, MLP Care Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Usta ve GE Sağlık Genel Müdürü Yelda Ulu Colin konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin ikinci bölümünde ise, OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Mamorial Sağlık Gubu Genel Direktörü Uğur Genç, Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ve Siemens Healthineers Genel Müdürü Şevket On konuşmacı olarak yer aldı.

2017 yılında 80 Milyon 810 bin olan Türkiye nüfus projeksiyonunun 2023 yılında 86 milyon 907 bin, 240 yılında ise 100 milyon 331 bin olacağı öngörüsünün paylaşıldığı toplantıda 2023 yılında toplam hekim sayısının 241 bin 405 ve hemşire sayısının 403 bin 699 olacağı öngörüsü paylaşıldı.

Nüfusa göre projekte edildiğinde önümüzdeki 20 yıllık süreçte, toplam hekim ihtiyacı 262 bin, toplam hemşire ihtiyacı 438 bin; Mevcut tıp fakültesi öğrenci kontenjanlarının aynı şekilde devam etmesi halinde; toplam hekim arzı 216 bin, 20 yıllık süreçte 340 bin olacağı öngörüsü paylaşıldı.

Sağlıkta bir günde 2 milyon 800 bin muayene, 524 bin görüntüleme, 1 milyon 170 bin reçete, 3 milyon ilaç, 4 milyon 600 bin laboratuvar işlemi, 26 bin ameliyat vb. gibi milyonlarca diğer işlem olduğunun belirtildiği toplantıda daha erişilebilir, daha planlı sağlık hizmeti için yapılması gerekenler paylaşıldı. Geleceğin Sağlık Sistemi için;

 • Merkezi tedarik modelleri geliştirme
 • Kronik hastalık yönetimi, hastalık yönetimi
 • Sağlık bakımının çeşitlendirilmesi (evde sağlık, mobil sağlık, gezici sağlık hizmetleri vb…)
 • Hastanın güçlendirilmesi
 • Veri odaklı yönetişim
 • Değer bazlı ödeme modeli olması gerektiği belirtildi.

Geleceğin Sağlık Yöneticilerine ödül verildi

OHSAD, Çapa Medikal ve İstinye Üniversitesi’nin destekleri ile Liv Hospital tarafından geleceğin sağlık yöneticilerine ödülleri verildi. Sağlık Yönetimi bölümlerinde okuyan öğrencilerin, mesleki hayatta daha etkin rol alabilmeleri için edindikleri teorik bilgiler ışığında; pratik, çözüm odaklı, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin bir araya getirilmesi ve jüri üyelerinin bu projeler içerisinde en etkin ve sağlık kuruluşları içerisine entegre edilebilecek fikirlerin ödüllendirmesi amacı ile gerçekleşen projede üniversiteliler ödüllerini Liv Hospital Genel Müdürü Meri İstiroti’nin elinden aldı.

Geleceğin Sağlık Yöneticileri 2018 Proje Yarışmasının Kazananları

 1. Grup KALİTECİLER;

İsmet HABERAL, Muhammed Caner GÖKÇE

Proje Adı;

Görsel Risk Haritalama Tekniği Açısından Hastane Risk Yönetim Aracı ve Uzaktan Hizmet İçi Eğitim Simülasyonu

 1. Grup YÖNDER;

Ayşegül ATEŞ, Merve ÇETİN, Zelal GÖRMEZ

Proje Adı;

Sağlık Turizminde Destinasyon Kolaylığı Sağlama

 1. Grup SAĞLIK YÖNETİCİLERİ;

Enes ATMACA, Betül ATALAY

Proje Adı;

Hasta Profil Sistemi (HPS)

Sağlık Finansmanında 2023 Vizyonu konuşuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bilge Aydın’ın moderatörlüğünü yaptığı Sağlık Finansmanında 2023 Vizyonu panelinde konuşmacı olarak SGK GSS Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol ve OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat yer aldı. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sayıları, sağlık harcamalarına ilişkin istatistikler ve 2018 yılı gerçekleştirilmesi planlanan eylemlere değinilen panelde, konuşmacılara plaketlerini OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tarkan Dizdar verdi.

OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat’ın moderatörlüğü ile gerçekleşen Küçük ve Orta Ölçekli Sağlık İşletmelerinin 2023 Vizyonu ve Geleceği panelinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan, SGK GSS Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol, TÜMSAD Başkan Yardımcısı Dr. İrfan Başpınar, Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ve EY’den Mehmet Gülez konuşmacı olarak yer aldı.

Küçük ve Orta ölçekli sağlık işletmelerinin hizmet sunumu payları daraldı

OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat’ın moderatörlüğü ile gerçekleşen Küçük ve Orta Ölçekli Sağlık İşletmelerinin 2023 Vizyonu ve Geleceği panelinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan, SGK GSS Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol, TÜMSAD Başkan Yardımcısı Dr. İrfan Başpınar, Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ve EY’den Mehmet Gülez konuşmacı olarak yer aldı.

SGK harcamalarının son beş yıllık gelişimi incelendiğinde özel hastanelerin toplam tedavi harcamaları içerisindeki payının giderek azaldığının vurgulandığı panelde, yeni yapılan şehir hastaneleri ve devlet hastanelerinde planlamanın göz ardı edildiği, yatırım yapılan bölgelerde özel bir sağlık yatırımı olup olmadığının dikkate alınmadığı belirtilerek 24 şehirde 27 şehir hastanesi, 10 milyar dolar yatırım ve 40 bin yatak kapasitesi olduğu ifade edildi.

Özel sektörün önünü tıkayan realite insan kaynağı

Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Sağlık Hizmetlerinde Planlama ve Afiliasyon panelinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan, OHSAD Başkanı Yardımcısı Dr. Ömer Güzel ve OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye’de ve dünya genelinde sağlık sektöründe planlama dendiğinde kaynakların her zaman yetersiz olduğunun gündeme geldiği panelde özel sektörün önünü tıkayan realitenin insan kaynağı olduğu belirtildi. Kamu otoritesinin problemi giderebilmek, hekim ve sağlık çalışanlarını istihdam edebilmek için özel sektörün yeni yer açması yada tesis büyütmesini engellediği vurgulandı. Sadece tıp fakültesi açarak doktor ihtiyacının önümüzdeki 5 yıl içinde karşılanmasının yeterli, doğru ve doğru sağlık hizmeti verme imkanı dahilinde olup olmadığının ifade edildiği panelde hizmet çıktılarının değerlendirilmesinin önemli olduğu kaydedildi.

Özel sağlık kuruluşları ile ilgili mevzuatlar konuşuldu

Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik’in moderatörlüğünü yaptığı Sağlık Bakanlığı Mevzuat ve Uygulamaları panelinde, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ertuğrul Eğin, SHGM Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanı Dr. Kemal Serdaroğlu ve OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tolga Birgül konuşmacı olarak yer aldı. İki bölüm halinde yapılan panelin ilk bölümünde konuşma ve sunumlar yapılırken ikinci bölümünde katılımcıların soru ve önerileri dinlendi ve cevaplandırıldı.

Özel sağlık kuruluşları ile ilgili temel mevzuatların konuşulduğu panelde, acil, yoğun bakım, denetimler, başvurular ana başlıkları ile konuşuldu. Mevzuattan kaynaklı sorunların dile getirildiği panelde, son özel hastane yönetmeliği değişikliği, bakanlığın talep ettiği raporlar, ruhsata esas denetimler, askıdaki ruhsatlara değinildi.

Türkiye’de medikal turizm hizmetinde yatırımcıların önünün açılması gerekiyor

Prof. Dr. Melih Bulut’un moderatörlüğünde gerçekleşen Uluslararası Hastane İşletmeciliği ve Hizmet İhracı Panelinde, DEİK ve KÖİ Komitesi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, OHSAD YKÜ ile Acıbadem İcra Kurulu Üyesi ve Bulgaristan Vekil CEO’su Dr. Cevat Şengül ve CCN Holding İş Geliştirme Koordinatörü Safa Sadık Aytekin konuşmacı olarak yer aldı.

Yurtdışında daha fazla var olmak için iş geliştirmek gerektiği, yeni projeler ve farklı vizyonları konuşmakta yarar olduğunun belirtildiği panelde, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullarda yatırımcıların yurtdışında yatırımlara çok sıcak bakamadığı kaydedildi. Yurtdışında hastane açacak ya da bir ortaklık yapılacaksa mutlaka iyi bir partner bulmak gerektiğinin ifade edilerek, sağlık hizmetinde ihracat yapılacak ve özel sağlık sektörü de burada yer alacaksa Türkiye’de medikal turizm hizmetinde yatırımcıların önünün açılması gerektiği belirtildi.

Türkiye sağlık hizmet ihracatında dünya liginde oynayacaksa SUT anlayışı ile medikal turizm olmaz

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı Sağlık ve İleri Yaş Turizmi Panelinde, TÜSİAD Sağlık Sektör Komitesi adına Ufuk Eren, Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Taşkın Kılıç ve OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Feza Şen konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye’nin sağlık hizmet ihracatında dünya liginde oynaması isteniyorsa SUT anlayışı ile medikal turizmin olmayacağı ufuk çizgisinin yükseltilmesi gerektiğinin vurgulandığı panelde, Yaşlı / Hasta Dostu Hastaneler kurgulamak gerektiği belirtilerek Smart-Green ve Dijital Hastanelerle daha küçük binalarda daha yaygın ve tüm dünyaya kapsayacak şekilde daha uzağa hizmet önerisi yapıldı.

SGK, GSS Mevzuat ve Uygulamaları Paneli yapıldı

SGK Başkanlığı GSS Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol’un moderatörlüğünü yaptığı panelde, SGK, MEDULA Uygulamaları konusunda GSS Temsilcilerinden Sağlık Yazılımları Daire Başkanı Özlem Ergül, Sözleşme ve Uygulamaları Daire Başkanı Fatih Sarıoğlu, Tibbi Cihaz Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem, Sözleşme ve Uygulamaları Şube Müdürü Sibel Gazioğlu ile SUT Uygulamaları konusunda OHSAD Temsilcisi Sardal Serin konuşmacı olarak yer aldı. Panelin ikinci bölümünde katılımcılarını soru ve önerileri dinlenerek, cevaplandırıldı.

Müşteri Memnuniyeti Yolunda Dijitalleşmenin Rolü konulu Çapa Medikal özel sunumu yapıldı

Dijitalleşme ile kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir hizmet konusunda bilgi paylaşılan Müşteri Memnuniyeti Yolunda Dijitalleşmenin Rolü başlıklı Çapa Medikal Özel Sunumunda Çapa Medikal’den Mustafa Işık moderatörlüğünde Satış Pazarlama Müdürü Serdar Ağlar ve Ritmus Bilişim Kurucu Ortağı Ali Demir sunumlar paylaştı.

İstanbul (İkitelli) ve Kocaeli (Gebze)’de 2 ana deposu, İzmir’de şubesi, Ankara, Samsun ve Adana’da Satış Temsilcisi ile 360’dan fazla Özel Hastane ile direkt çalışan Çapa Medikal, IT altyapısında, 14 Saha Satış Personeli, 15 Satış Destek Personeli, 30 Sevkiyat Personeli, 13 Sipariş Hazırlama Personeli, 5 Satınalma Personeli ve 13 Sevkiyat Aracı ile günlük 200’nin üzerinde sevkiyat yapıyor. Yüzde 99’u tıbbi sarf malzemelerinden oluşan 1000’den fazla ürünü bulunan Çapa Medikal’in 4700’den fazla Stok Tutma Birimi bulunuyor. Dijital entegasyon ile Çapa Medikal, merkezi stok yönetimi ve hatasız sipariş imkanının yanı sıra hem kendi firmasında hem de hizmet verdiği kurumda iş gücü tasarrufu sağlamaktadır.

Sur Yapı Özel Sunumu gerçekleşti

Sur Yapı İş Geliştirme Müdürü Ceyhun Öziş’in sunumu ile Antalya’nın en prestijli ve Türkiye’nin mega projesini tanıttı. Sektör yöneticilerini güçlerimizi birleştirelim ifadeleri ile işbirliğine davet eden Sur Yapı İş Geliştirme Müdürü Ceyhun Öziş, Sağlık turizmi ve turist sağlığı için Türkiye’nin En İyi Lokasyonu olan Antalya’da bir sağlık üssü kurgusu ile geliştirilen projesini anlattı.

Antalya’nın hazır hasta potansiyeline değinen Öziş, bu potansiyeli şöyle sıraladı:

 • Yüzde 35’i Antalya dışından yerli ve yabancıya satış
 • Alım gücü yüksek profil
 • 70.000 kişilik yerleşik nüfus
 • Ticari ve sosyal alanların etkisiyle günlük 100.000 kişilik insan trafiği

Hastane Sektöründe ISS sunumu yapıldı

Hastane Sektöründe ISS sunumu Gülfem Büyükkırcalı ve Anıl Altınküplü tarafından yapıldı. Dünyada 53 ülkede, 200 binin üzerinde müşteri, 500 bine yakın çalışanı ile faaliyetlerini sürdüren ISS, 5 yıl üst üste IAOP 5 yıldızı aldı. 2017 yılı cirosu 10.7 Milyar Euro olan ISS, tesis yönetimi, güvenlik, temizlik, yemek hizmetleri, destek hizmetleri, teknik bakım ve bahçe bakımı konularında faaliyet gösteriyor. Türkiye’de 12 bini kadın çalışan olmak üzere 34 bin personeli, 4 binin üzerinde müşterisi ile çalışmalarına devam eden ISS yüzde 16-25 oranında organik büyümeye sahip.

A Plus ile Hastane Memnuniyetinde Modern Hasta Hizmetleri Yöntemleri workshopu yapıldı

 1. OHSAD Kurultayında A Plus Hastane Otelcilik Hizmetleri Pazarlama Müdürü Esra Şahin tarafından “Hastane Memnuniyetinde Modern Hasta Hizmetleri Yöntemleri” konulu workshop yapıldı. A Plus’un yaşam kalitesini yükselten yemek, temizlik, tekstil yıkama ve kafeterya hizmetleri hakkında bilgi paylaşılan sunumda, firmanın hizmette olmazsa olmazları olan güven, kalite, hijyen, hız, ilgi ve tedavi kalitesi konularına vurgu yapıldı.

Eğitimler…

Sağlık kuruluşlarında iç denetim

İç Denetim ve Yönetim Strateji Danışmanı Azgun, Medical Park Sağlık Hukuku Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Nezih Varol, Acıbadem Sağlık Grubu İç Denetim Koordinatörü İhsan Demirci, Medical Park İç Denetim Başkanı Jale Güney’in konuşmacı olarak yer aldığı eğitimde, sağlık yatırımcıları ve yöneticileri için hazırlanmış programda bir yönetici ya da denetçi profilinde olan kişinin ihtiyaç duyacağı bilgileri edinme ve bu bilgileri kullanma becerisini geliştirmeye yönelik eğitimler ve deneyim paylaşımları ele alındı. İç denetim ve risk yönetiminin uygulandığı bir kurumda tüm operasyonel süreçlerde “domino etkisi” oluşarak kaynakların daha verimli kullanılacağına, ciroların artacağına ve birimler arası iletişim ve ekip ruhunun sağlanacağına değinildi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlık turizmine yönelik devlet teşvikleri ve turquality

Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti Ekonomi Bakanlığı Şube Müdürü Berrak Bilgen Beşergil ve Acıbadem Sağlık Grubu – Devlet Teşvikleri Direktör Yard. V. İdris Sarıaydın’ın konuşmacı olarak yer aldığı eğitimde Ekonomi Bakanlığının sağlık turizmine yönelik teşviklerinin içeriği ile teşvik süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular ele alındı. Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesine yönelik başvurularda alınabilecek destekler ve destek başvurularında dikkat edilmesi gerekenler ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde markalaşma desteklerine ilişkin merak edilen bilgiler paylaşıldı.

Sağlıkta sosyal medya kullanımı, dijital pazarlama ve nöromarketing

Prof. Dr. Melih Bulut ve Engin Yıldız’ın eğitmen olarak yer aldığı kursta, “Herkes sosyal medyada ama kurumlarımız sosyal medya kullanımında ne kadar başarılı? Twitter mı, Instagram mı, Facebook mu? Hangi kurum, hangi mecrada, ne şekilde yer almalı? Klasik reklam ve pazarlama yöntemleri dijital çağda geçerli mi? Posttruth çağında, Nöromarketing almış başını giderken hastanelerin antika haline gelmiş web siteleri nasıl düzenlenmeli?” gibi merak edilen konular ele alındı.

Sağlık hizmet sunumunda yapay zeka uygulamalarının geleceği ve yeni nesil hastanecilik

Cenk Tezcan, Yrd. Doç. Dr. İlker Köse ve Afşar Akal’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Sağlık Hizmet Sunumunda Yapay Zeka Uygulamalarının Geleceği ve Yeni Nesil Hastanecilik” eğitiminde sağlık hizmet sunumunun geleceği çok yönlü olarak ele alındı. Dijital hastanecilik, dijitalleşme ve otomasyon, veri analitiği ve büyük veri, elektronik sağlık kaydının kullanımı, Klinik Karar Destek Sistemlerinin (KKDS) türleri ve uygulama alanları, HIMSS EMRAM modeline göre KKDS türleri, Türkiye’de KKDS’lerin durumu ve gelişme alanları gibi konulara yer verildi.

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Verilerin Korunması ve Siber Güvenlik: Mevzuat, uygulamalar ve tartışmalı konular

Bilgi Sistemleri CEO’su Bekir Sami Nalbantoğlu ve EY Partner’den Ahmet Sağlı’nın konuşmacı olarak yer aldığı “Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Verilerin Korunması ve Siber Güvenlik” eğitiminde sağlık hizmetlerinde kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik konularında mevzuat, uygulamalar ve tartışmalı konular ele alındı. Kişisel sağlık kayıtları ve kişisel verilerin güvenliği, veri paylaşımı ve güvenliği, yasalarda kişisel verilerin korunması süreci, bilişim hukuku gibi konular gündeme geldi.

Sektör toplantıları…

Tıbbi cihaz sektöründe yerelleşme ve ödeme sorunları konuşuldu

Tıbbi Cihaz Sektöründe Yerelleşme ve Ödeme Sorunları konulu sektörel değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Recep Uslu, GSS yöneticileri, Metin Demir, Kemal Yaz gibi sektör temsilcilerinin yanı sıra Mustafa Işık, Hakan Evsine, İsmail Hızlı, Bilal Demirkol, Adnan İçli, Murat Hayta, Erhan Özülkü, Serkan Kolan gibi hastane satın alma direktörleri, tedarikçi firma temsilcileri ve OHSAD yöneticileri bir araya geldi.

Özel hastanelerin satın alma yöneticileri ile kurultay sponsor firmalar toplandı

OHSAD Kurultayında bul yıl bir ilk olarak, Özel Hastanelerin Satın Alma Yöneticileri ile kurultay sponsor firmaları özel bir toplantı ile bir araya geldi. Firmaların ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu toplantıda satın alma yöneticileri ile firma yetkilileri yakın iletişim halinde oldu.

SGK ve GSS sorun çözme toplantısı yapıldı

SGK ve GSS yetkilileri ile özel hastane yetkililerinin katılımı ile sorun çözme toplantıları yapıldı. Özel hastane yetkililerinin katılarak sorunlarını dile geçirdiği toplantıda, çözümler ve teknik konulara yer verildi.

Katılımcı firmaların stantları ilgi gördü

 1. OHSAD Kurultayına stantları ile katılan firmalar ziyaretçilerin ilgisinden memnun kaldı. Katılımcı firma temsilcileri çok sayıda özel hastane yöneticileri ile satın alma yetkililerinin de 3 gün boyunca bulunduğu Kurultayda yer almaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.