Diyabetli kadınlarda cinsel işlev bozukluğu

0
148

Diabetes Mellitus, cinsel disfonksiyonun önemli nedenlerinden olup, normal popülasyona göre iki kat daha fazla görülmekte, diyabetli bireylerde diyabeti olmayanlara göre 10-20 yıl erken başlamaktadır.  Genel olarak diyabetli kadınlarda cinsel sorun görülme sıklığı yüzde 25-71 arasında bildirilmektedir. Enzlin ve ark.nın (2009) yapmış olduğu çalışmada diyabetli kadınların yüzde 35’inde cinsel işlev bozukluğu olduğu; bunların yüzde 57’inde libido kaybı, yüzde 51’inde orgazm sorunu, yüzde 47’sinde lubrikasyon (ıslanma) sorunu, yüzde 38’inde uyarılma bozukluğu ve yüzde 21’inde cinsel ilişki sırasında ağrı varlığı tespit edilmiştir. Tip 2 diyabetli kadınların daha yaşlı olmaları, kronik hastalık varlığı, komplikasyonların daha ciddi olması, menopoz, depresyon oranlarının daha yüksek olması sebebiyle tip 1 diyabetlilere oranla daha fazla seksüel problemi görüldüğü bildirilmektedir

Kliniğimizde 2015 yılında diyabetli kadınlarda cinsel işlev bozukluğu ve cinsel yaşam  kalitesini incelendiğimiz  423 diyabetli kadın ile yaptığımız çalışma sonucunda; kadınların yüzde 60.5’i hastalık tanısından sonra cinsel isteklerinin, yüzde 61.7’si ise cinsel ilişki sıklığının azaldığını ifade etmişler, kadınların yüzde 80.4’ünde cinsel disfonksiyon saptandığı, tip 2 diyabeti olan kadınlarda cinsel disfonksiyon sıklığının  (yüzde 85.6), tip 1 diyabeti olan kadınlardan (yüzde 55.6) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu ve cinsel disfonksiyonu olan kadınların  cinsel yaşam kalitesinin, olmayanlardan  anlamlı düzeyde düşük olduğu sonucuna varılmiştir. Kadınlarda cinsel işlev bozukluğu sıklığının bu kadar fazla olmasına rağmen daha az incelendiği dikkati çekmektedir.

Diyabetli kadınlarda cinsel işlev bozukluğu nedenleri; yaşlanma, endokrinolojik bozukluklar, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, nörolojik hastalıklar, pelvik ağrı sendromları, genitoüriner hastalıklar, menopoz, hamilelik, doğum sayısının fazlalığı, obezite, ilaçlar (antineoplastik, antidepressanlar ve antihipertansifler), majör cerrahi operasyonlar, radyoterapi, psikiyatrik hastalıklar (depresyon, anksiyete, geçmişinde seksüel travma, cinsel taciz, eşler arasındaki ilişki), ekonomik sıkıntılar,  işyerindeki koşullar,  eğitim düzeyi, fiziksel inaktivite etyolojik faktörler arasında yer almaktadır.

Kadında cinsel disfonksiyon; cinsel istek, uyarılma, ağrı ve orgazm  bozuklukları olarak dört grupta incelenir.

Diyabetli kadınlarda cinsel işlev bozukluğu tanısı; seks ile ilgili kişisel tabular, gizlilik sorunları, aşağılanmayla ilgili sorunlar seksüel problemlerin ortaya konulmasını zora sokan durumlardır. Başlangıçta cinsel fonksiyon bozukluğun nedenleri olan psikojenik ve organik ayırımını iyi yapmak gerekmektedir. Cinsel öykü alma, cinsel sorgulama formlarının uygulanması, fizik muayene, laboratuvar testleri ve özellik gerektiren tanılayıcı testler yapılarak tanı konulmaktadır.

Diyabetli kadınlarda cinsel işlev bozukluğu tedavisi; seksüel fonksiyonu bozuk diyabetli kadınlar için özel bir tedavi stratejisi yoktur. Tedavide nedeni belirleyerek; psikolojik nedenli ise; cinsel eğitim,  cinsel deneyimler, arzu ile ilgili eksiklik veya vajinismus var ise; bilişsel ve davranış ile ilgili psikoterapiler, uyarılma veya orgazm hastalıkları varlığında;  klitoral vakum cihazı, depresyonun varlığında; uygun ve spesifik antidepressif tedavi, iyi glisemik kontrol için;  bireye uygun diyabet tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri; alkol – sigara bırakılması,  sağlıklı, kalorisi uygun diyet, düzenli egzersiz, vücut ağırlığının kontrolü, hormon replasman tedavileri yapılmaktadır.