BİYOTED Biyomedikal Teknikerleri Derneği kuruldu

0
174

Biyomedikal Teknikerleri, sektörün her alanında aktif görev almaktadır. Kamu ve özel sağlık kurumlarında, hastaneler ve merkezi üst yönetim kademelerinde, Klinik Mühendislik birimi personeli olarak tıbbi cihaz planlama alanında, cihaz tedarik, Tıbbi cihaz envanter yönetimi, onarım-bakım süreçleri gibi pek çok alanda görev alan Biyomedikal Teknikerleri hem kendi aralarında daha iyi organize olabilmek hem de sektörle bağlantılarını güçlendirmek adına dernekleşmeye gidiyorlar. Bu derneklerden biri de BİYOTED. Hem derneğin işleyişini hem de Biyomedikal teknikerlerini daha yakından tanımak adına BİYOTED Derneği kurucularından ve aynı zamanda derneğin başkanı olan Ufuk Karanfil ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

 

 

Önce sizi biraz tanıyalım mı?

2004 İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi mezunuyum, şu an özel bir üniversitede Biyomedikal Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Evli ve 1 çocuk babasıyım. Özel sektörde laboratuvar cihazları ile ilgili çalıştım. Şu anda da kamu sektöründe iş hayatıma devam etmekteyim.

 

Dernek fikri nasıl ortaya çıktı?

Ülkemizde 1991 yılından bu yana Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü mezun vermektedir. Son yıllarda üniversite sayılarının artması ile Biyomedikal ön lisans ve lisans eğitimi veren kurum sayılarında da doğal olarak artış görülmektedir.

Biyomedikal adına bazı STK’lar var, bunlar daha çok firma ve iş adamlarına yönelik dernek gibi oluşumlar olduğu için Biyomedikal Teknikerlerinin mesleki dayanışma ve birlikteliği adına hiçbir platform, STK olmayışı sebebi ile BİYOTED kurulma fikri ortaya çıktı. Mezunların ve çalışmakta olan teknikerlerin sorunlarını paylaşacağı bir temsil makamının olmayışı; öğrencilikte, mezuniyet sonrasında ve iş hayatı boyunca fikir alınabilecek bir merciin olmamasının eksiklikleri bizler tarafından yaşanılan bir süreç olduğundan bundan sonra aynı sorunlar ile karşılaşılmaması, ülke adına sektörel ve mesleki güzellikler ortaya çıkarmak için birlik ve dayanışmanın gerekli olduğu görülmüştür.

 

Projenin hayata geçme süreci nasıl gerçekleşti, ne gibi zorluklar yaşadınız?

Dernek fikri ortaya çıktı ama kuruluş aşamasına gelene kadar zorlu bir süre geçti. Ortam, zaman ve kişiler çok önemliydi. Fikir, vizyon sahibi ve güven veren bir ekip ile başlamak gerekiyordu. Önce çekirdek bir ekip ile bu işi yapabileceğimize inandık, sonra ise bize destek verecek arkadaşların da fikrini alarak kuruluş işlemlerine başladık.

Derneğiniz kimlerden oluşmaktadır?

Dernek merkezi İstanbul Avcılar’da olup 22 kişiden oluşan bir kurucu ekip ile faaliyete başlanıldı.  Kurucular arasında; kamu hastanesi, özel hastane ve medikal firma olmak üzere sektörün çeşitli alanlarında çalışan arkadaşlar bulunmaktadır.

Derneğin amacı, hedefi nedir?

Öncelikle mesleki STK’lar olmak üzere sağlık ile ilgili bütün biyomedikal teknoloji sistemlerinin veya ürünlerinin Ar-Ge alanı, üretim alanı, sanayi alanı, hizmet alanı, hastane alanı, müşteri alanı, tanı-teşhis-tedavi alanı, inovasyon alanı kapsamlarında faaliyet göstermekte olan tüm kamu kurum ve kuruluşları, tüm özel kuruluşlar, tüm sivil toplum kuruluşları, tüm üniversiteler, akademisyenler, doktorlar, sağlık çalışanları, eğitim çalışanları, idareciler, mühendisler, teknikerler, teknisyenler, öğrenciler, sigorta ve hukuk çalışanları ile birlik ile çalışarak ve yardımlaşarak; biyomedikal sektörün organizasyonu ile dünya çapında üst düzey kalite hedef alınmıştır. Biyomedikal sistemleri ve hizmetleri araştırmak, düzenlemek, geliştirmek, yenilemek, bir arada bulundurmak, farklı disiplinler arasındaki entegrasyonu ve bilgi alış verişini sağlamak, gerekli teknik alt yapıları hazırlamak, biyomedikal sistem ve hizmetlerin doğru, güvenilir, etkin çalışma ortamlarını oluşturmak, sektörde çalışanların tüm haklarını hukuk çerçevesinde aramak, toplum menfaatini korumak, kalite ve iyileştirme ve tavsiye çalışmalarında bulunmaktır.

 

Dernek üyeleri ve üyelik işlemleri hakkında da bizi bilgilendirir misiniz?

Dernek tüzüğümüz gereği üniversitelerin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümlerinde mezun olanlar üye olabilmekte. Ama biyomedikal sektöründe olup derneğin çalışmalarına katkı yapmak isteyen herkes gönüllü olarak bizimle beraber olabilir.

Üyelik işlemleri için web sayfamızda (www.biyoted.org.tr) ve sosyal medya hesaplarımızda (facebook, twitter, instagram: @biyoted) bilgiler mevcut.

Dernek olarak ileriye yönelik çalışmalarınız nelerdir?

Biyomedikal sektöründe önemli sayıda biyomedikal teknikeri mezun var ve katlanarak her geçen gün artıyor. Öğrencilerden mezun olanlara, üretim, Ar-Ge sahasından sağlık kurumlarına, ortak paydada olan sivil toplum kuruluşlarına kadar her alanda arada bir köprü vazifesi görüp hem istihdamı hem de ülkemiz adına teknolojik, ekonomik ve en önemlisi sağlık hizmetinin devamlılığı adına katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here