Gücümüz devamlılığa olan inancımız…

0
154

Bilmed 1989’dan bu yana bilgi teknolojileri alanında, sağlık profesyonellerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duydukları bilgiyi özveri ve güvenle yönetiyor.

Sağlık sektöründe “Bilgi Yönetim Sistemi” konusunda önde gelen isimlerden olan Bilmed’i daha yakından tanımak adına Bilmed Genel Müdür Yardımcısı Tekin Bağcı ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Bilmed’i biraz tanıyabilir miyiz?

1989 yılında kurulan firmamız; 89’dan bu yana bilgi ve deneyimlerini sağlık sektöründe, ‘Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetleri’ne aktarıyor. Tamamen yerli kaynaklarla ve özgün olarak geliştirilen sistemimiz, bu anlamda sektörün ilklerinden olma özelliğine de sahip. Firma olarak devamlılığa olan inancımızla gerek teknolojik yenilikler gerekse sektörün farklılaşan istekleri doğrultusunda gelişmeye ve değerli iş ortaklarımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Ürünleriniz ve hizmetlerinizden bahseder misiniz?

En temel ürünümüz, tasarımı tamamen firmamıza ait olan “Bilmedical.”

Bu sistem, hastane hizmetlerinin başlangıcı olan randevu alımı ile başlayıp verilen hizmetleri ve sonrasında gerçekleştirilen tüm takip süreçlerini koordine etmek üzerine kuruludur. Ayrıca sağlık sektörüne yönelik geliştirilmiş muhasebe, stok, demirbaş, satın alma ve bordro işlemlerini de tümleşik olarak sağlayabilmektedir. Diğer bir ürünümüz de -yine bu konuda da öncü olduğumuzu belirtmek isterim- PortTSS olarak adlandırdığımız tamamlayıcı sağlık sigortası iletişim portalıdır.

Peki, bu portal ne işe yarıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesinde olan bir kişiyi ele alalım. Yaptıracağı bir tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık kurumlarında, SGK tarafından karşılanan tutarın üstünde kalan bedeli güvence altına almaktadır. Böylece kişi sağlık hizmeti aldığı zaman, ilave herhangi bir ödeme yapmamaktadır. PortTSS bu aşamada SGK, Özel Sağlık Kurumu ve Özel Sağlık Sigortası üçgeninde veri alışverişini sağlayarak sistemi “Bcloud” olarak adlandırdığımız bir merkez üzerinden yönetmektedir. Ayrıca bu sistem bizim üçüncü ürünümüz oluyor. Bcloud, BilMedical kullanan tüm iş ortaklarımızı donanım ve altyapı yatırımı gereksinimi olmaksızın “SaaS” olarak bilinen yazılım hizmetinden de yararlandırmaktadır.

Bilmed İş Takip Sistemi nedir, ne işe yarar?

Kısaca “BITS” diye adlandırdığımız Bilmed İş Takip Sistemi’ndeki amaç kurumlarda süreç takibi yönetimi ile eldeki kaynakların maksimum verimlilikle kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca BITS üzerinden hizmet verdiğimiz tüm iş ortaklarımızın taleplerinin süreç bazlı takibini de sağlamaktayız.

Bilmed’in müşteri portföyünde kimler yer alıyor?

Halen Yazılımevi Kültürü üzerinden hareket etsek de uzun zamandır uzmanlaştığımız alan “sağlık”. Bu kapsamda sağlık sektöründe yer alan, özel ve kamu kurumlarına hizmet üretiyoruz. Yelpazeye baktığımızda; özel tarafta tekil hastanelerden, grup-şube mimarisinde çalışan kurumlara, nitelik olarak da genel bazda branş bazlı çalışan veya vakıf ve üniversite hastanelerinden oluşan geniş bir portföyden bahsedebiliriz. Kamu tarafında ise yine Devlet, Eğitim- Araştırma ve Üniversite Hastaneleri olmak üzere tüm alanlar için hizmet sağlamaktayız. Ayrıca özel sağlık işletmelerinin sigortacılık alanında ihtiyacı olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası provizyon altyapısını da sunmaktayız.

Sunduğunuz bu hizmetlerin takibi ve aktif bir şekilde sürdürülebilirliğinden yine sizler mi sorumlusunuz?

Elbette, diyebilirim ki Bilmed’in en güçlü olduğu konulardan biri de budur. Sağlık sektörünü yakından tanıyan, tecrübeli ve uzman kadrolarımız; sistemin kurulumundan başlayarak sonrasındaki tüm iş süreçlerinde, iş ortaklarımız ile sürekli iletişim halinde olarak, değişen teknoloji ve pazar şartlarında, mevzuat kuralları çerçevesinde ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yazılım geliştirme ve güncelleme çalışmalarını sürdürüyor.

Son günlerde sık sık gündeme taşınan ‘Bilgi güvenliği’ konusu hakkında da sizlerden biraz bilgi alabilir miyiz?

Bilgi alışverişinin teknoloji ile gelişip hızlanması ile ‘’Bilgi Güvenliği’’ ihtiyaçları da bu doğrultuda oldukça önem kazanmıştır. Hizmet sağladığımız sağlık sektöründe kişisel verilerin güvenliği de tahmin edebileceğiniz gibi kritik öneme sahiptir. Bu konudaki duyarlılığımız kapsamında 2008 yılından itibaren ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası çerçevesinde, süreçlerimizi takip ediyor, geliştiriyor ve kontrol ediyoruz. Hatta gururla belirtmek isterim ki bizim 2008 yılında başlattığımız ISO 27001 uygulamasını Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren zorunlu hale getirmiştir.

Bu sertifikaların önemi ve verilme amacından da bahseder misiniz?

Kalite sistemleri öncelikle şirket içinde prosedürlerin hazırlanması ve işlemlerin buna uygun olarak takip edilmesi konusunda yararlı olmaktadır. Bu sistemlerin sertifika ile tescillenmesi ise tamamen şirket dışı üçüncü bir gözle yapılan kontrol ve denetleme olduğu için şirketler açısından çok değerlidir. Tabir-i caiz ise hem kendi kurumunuzun fotoğrafını, usta birinin objektifinden tarafsız olarak görebiliyor hem de rakiplerinizin arasındaki konumunuzu daha objektif olarak algılama imkânı buluyorsunuz.

e-HMSPU Projesi’nden de bahsedebilir misiniz?

e-HMSPU’nun açılımı: Hasta Merkezli Sağlık ve Bakım Hizmetleri için e-Sağlık Platformu ve Uygulamaları Geliştirme Projesi’dir. Sektörümüzün yapısı gereği sürekli gelişme ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Yazılım faaliyetlerimiz araştırma ve geliştirmeye dayandığı için doğal bir Ar-Ge sürecini zaten yıllardır yaşamaktaydık. TÜBİTAK, KOSGEB ve Avrupa Topluluğu gibi çeşitli kurumların Ar-Ge projelerini yürüttük veya katıldık. Bu yılbaşında da Ar-Ge merkezi belgemizi aldık. Bildiğiniz üzere, ülke nüfusunun yaşlanması ile kronik hastalıklar artmaktadır. Özelikle yaşlıların sağlıklı ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri için verilen tedavi, bakım ve esenlik hizmetleri kamu sağlık harcamalarını hızla artırmaktadır. Projede, sağlık bakımının sürekliliği için evde bakım ve sağlık hizmeti veren farklı sağlık kuruluşlarının operasyonlarını yönetmelerini sağlayabilmek amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu kuruluşların koordinasyonunu sağlayacak, kaliteli ve güvenli sağlık bakım hizmetleri için klinik karar desteği verecek, özellikle de diyabet kontrol programlarının izlenmesini, değerlendirilmesini sağlayacak teknolojiler, uygulamalar ve sistemler geliştirmeyi hedefledik. Bunlardan yola çıkarak; bireylerin ve evde sağlık hizmeti veren kuruluşların ortak platform üzerinde güvenli bir biçimde iletişimlerini ve işbirliklerini geliştiren güçlü bir platform oluşturduk. Sağlık bakımının sürekliliğini sağlamak ve hasta güvenliğini artırmak için geliştirilecek sistemlere ayrıca kan basıncı, şeker, oksijen saturasyonu gibi ölçümlerin izlenmelerini sağlayacak bir uzaktan izleme sistemi ile güvenli ilaç yönetimi ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını destekleyecek karar- destek sistemleri de entegre edilecektir. Söz konusu proje TÜBİTAK destekli olarak yürütüldü.

Bilmed bünyesinde yeni oluşumlar ve çalışmalar var mı?

Bilmed, 2017 Ocak ayında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın verdiği belge ile 351. Ar-Ge merkezi olmuştur. Bu kapsamda üniversitelerimizin Teknoloji Transfer Ofisleri ile anlaşmalar yaparak sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler ve uygulamalar geliştirmekteyiz.

Son olarak; firmalar Bilmed’i neden tercih etmeliler?

Bilmed çözüm uygulamalarımızda, fonksiyonaliteyi esas alıyor ve iş başarısına odaklanıyoruz. Sektörün kısa ve uzun vadeli hedeflerine uygun ve ölçülebilir gelişmeler sağlamamız en önemli özelliğimizi oluşturuyor. Buna ek olarak daha önce bahsettiğimiz ve mali bütünlüğü de sağlayan kısımlar olan muhasebe, stok, demirbaş, satın alma, bordro işlemlerini kapsayan çözümleri de sunmamız, iş ortaklarımızın hizmetlerini bütünleşik yapıda gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. Uzman kadromuz ve sektördeki deneyimimizle Türkiye genelinde projelerin etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini, kalitede sürekliliği ve kısa sürede sistemin getirisinin alınmasını sağlıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelge, yönetmelikler çerçevesinde, mevzuatta meydana gelen değişiklikleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, yazılım geliştirme ve güncelleme işlemlerini kesintisiz hizmet anlayışıyla sürdürüyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here