DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

0
314

Derneğin genel faaliyet alanları

  • Diyabetli bireylere hizmet veren kurum, kuruluş ve kişilere diyabet hemşireliği alanında rehberlik eder, bu alandaki mesleki uygulama esaslarını, etik kuralları değerlendirir ve geliştirir.
  • Diyabet hemşireleri ve diyabetlilere bakım veren hemşirelerin uygulama standartlarını belirler.
  • Mezuniyet sonrası sertifika programlarının ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlar.
  • Diyabet hemşiresi ve diyabetlilere bakım veren hemşireler için bilimsel amaçlı kitap, dergi vb. yayınlar, elektronik ve diğer iletişim araçları ile bilimsel kurs, seminer, konferans, kongre vb. toplantılar düzenleyerek mesleki gelişimlerini destekler.
  • Diyabet hemşireliği eğitiminde görev alacak elemanların mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artırılması amacıyla yurt içi/yurt dışı olanakları sağlar ve destekler. Derneğin tüzük amaçları doğrultusunda olmak koşulu ile ulusal ya da uluslararası ilgili dernek, federasyon ve konfederasyonlara üye olur.
  • Mesleki ve bilimsel araştırma ve incelemeler başlatır. Yapılan çalışmaları izler, sonuçlarını değerlendirir ve üyelerine duyurur.
  • Diyabetli bireylere hizmet sunan kurum ve kuruluşlarla, hizmetin gelişmesine yönelik iş birliği yapar.
  • Türkiye’de diyabetin önlenmesi ve erken tanısı için faaliyetler planlar ve uygular, diyabet bakımının iyileştirilmesi için diyabetlilere, onların ailelerine, çevresine ve topluma yönelik etkinlikler düzenler, bu amaçla planlanan etkinliklere katılır.

Diyabet Hemşireliği Derneği kuruluşundan bu yana bir dizi bilimsel etkinlik düzenlemiş ve düzenlenen etkinliklere katılmıştır. 1999 yılından bu yana her yıl Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumlarını, 2000 yılından bu yana Diyabet Hemşireliği Sertifika programlarını düzenlemektedir. Sertifika programlarından toplam 491 hemşire sertifika almıştır. Ayrıca mezuniyet sonrası diyabet hemşireliği kursları, çocuk diyabet hemşireliği kursları,  endokrin hemşireliği kursları düzenlemektedir. Derneğin tek başına veya diyabet alanında çalışan diğer kuruluşlarla birlikte diyabetli birey, ailesi diyabet sağlık profesyonellerine yönelik projeleri bulunmaktadır. Avrupa Diyabet Hemşireleri Vakfı (FEND) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) üyesidir. Ulusal düzeyde, Diyabet Hemşireliği ile ilgili mevzuatın hazırlanmasında, Ulusal Diyabet Önleme ve Kontrol Programında görev almıştır. Eğitim-Danışmanlık, Araştırma, Bilimsel toplantılar düzenleme, Yayın ve Örgütlenme çalışmalarında görev almaktadır. Son olarak 2015 yılı içinde “diyabet hemşireliği sertifika programlarının standartlarının belirlenmesi” için yoğun çalışmalar yürütülmüş ve bu çalışmaların sonunda 1 Haziran 2015 tarihinde standartlar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Dernek her yıl düzenlediği “Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu”nda Diyabet eğitim hemşireliğinde 10 yılını dolduran hemşireleri ve Diyabet eğitim hemşirelerini destekleyen, Diyabet Dostu Hastane’lerin hemşirelik hizmetleri yöneticilerini ödüllendirmektedir. Ayrıca, sempozyumlarda “Araştırma Teşvik Ödülleri”, Öğrenci Hemşireleri Kongrelerinde diyabet alanında yapılmış en iyi araştırma ödülü verilmektedir.

2016 yılı sonu itibari ile 570 üyesi bulunan derneğe diyabetli bireylerle çalışan hemşireler üye olabilmektedir. Dernek üyeleri hastanelerde hemşirelik müdürlüğüne bağlı, erişkin/çocuk diyabet servisi, diyabet polikliniği, iç hastalıkları servisi, endokrin servisi veya poliklinikleri başta olmak üzere diyabetlinin ayaktan veya yatarak tanı-tedavi- bakım aldığı her birimde diyabetlilerle çalışmaktadır. Aynı zamanda Diyabetolog ve endokrinologların özel muayenehanelerinde, aile sağlığı merkezlerinde ya da evde, okulda, iş yerinde, cezaevinde, insanın / diyabetlinin olduğu her yerde danışmanlık ve eğitim yapmaktadırlar. Üyelerin arasında çok sayıda hemşire akademisyen bulunmaktadır.

Derneğin Şubesi yoktur; İl Çalışma Grupları (Ankara ve çevresi; İzmir ve çevresi; Samsun ve çevresi; Diyarbakır ve çevresi) vardır. Derneğin Merkezi İstanbul’dadır. Ayrıca Ankara, İzmir ve Samsun’dan birer diyabet hemşiresi dernek yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

İletişim bilgileri:  

Web sitesi: www.tdhd.org

Facebook sayfası: https://www.facebook.com/diyabethemder/

Facebook grup: Diyabet Hemşireliği (Diabetes Nursing)

e-mail: infodhd@yahoo.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here