Emrah Büke

Çiçek dürbünü ile bakış

Yaşama, sözcüklere, işdünyasına… Nereye, neye ve kime isterseniz o yöne. Bir mucize gibidir, gerçeğin muhteşem yansımasıdır.

Üçlü parlak bir zeminin kendi içinde çarpangörüntülerinin göze görünme şeklidir. Peri masalı içerisinde bir anlık yaşam hissi verir. Margarita kadehlerinin içerisinde ab-ı hayat misalidir. Üstelikneresine bakarsanız farklıdır ve dinamiktir. Sürekli hareket kazanır görselşölen… Aktıkça görüntü zaman da akar hiç çaktırmadan. Gözünüzü kaldırıp duvardakisaate baktığınızda öğle vaktine gelmiş olabilirsiniz. Zaman ne de çabuk geçtideğil mi? Çiçek dürbünü öyledir, zamanı çabucak harcayabilir. Anlık olarakilgiyi başka bir yöne çekebilse de gerçeğin ortasına düşüp kalır çiçek dürbünüile bakan.

Şimdi gelin medikaldünyasının gittikçe önemli bir paydaşı ve vazgeçilmez bir bileşeni haline gelen medikal tercüme konusuna bir değinelim. Hem de çiçek dürbünü ile fasılalarlayapalım bu işi.

İlk olarak medikal tercümeyeihtiyaç nereden geliyor sorusuna cevap arayalım. Kuramsal kaygılardan uzak birşekilde kaleme aldığımız bu yazımızda “medikal tercüme” ifadesiözellikle 93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında dış devletlerdenülkemize getirilen tıbbi ürünlere ait Türkçe dışındaki dillerde yazılmış metinlerinTürkçeye dönüştürülmesi işi anlamında kullanılıyor. Bu açıklamamızdan hareketle,Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi bellibaşlı kurumlarda medikal tercümelerin kullanımı olmazsa olmaz. Kaliteparametreleri bağlamında dış müşteri ilişkisi ile ilgili Kurumlara organikşekilde bağlı olan medikal ürün ithalatçıları ise medikal tercümenin birincilve asli hedef kullanıcıları arasında yer alıyor. Cari mevzuat ve iletişimdeğerleri açısından medikal tercümenin bu bağlamda zorunluluğu gün yüzüneçıkıyor.

Reel sektörde küçük birdilime sahip olan medikal tercüme faaliyetleri, özel teşebbüsler tarafından birstandarda bağlanmadan gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Standart sağlanabilmesiiçin kullanılan terminoloji, mevzuat bilgisi, özel alan bilgisi, hedefmetinlerin hedef kültürde kullanım amaçlarının iyi bir şekilde bilinmesi elzemolan hususlardan sadece birkaçıdır. Bu arada sektörün küçük kalabilmesindeki vestandardın henüz sağlanamamasındaki biricik unsurun da medikal ürüntedarikçilerinin biraz da ucuza maliyet beklentilerinin olduğunu hatırlatmadangeçmeyelim.

Medikal metinlerdeki içerikyönetimi de bir diğer anlamlı parametre. Özellikle sözcük varsılı ve iletişimüber gurusu olması beklenen “medikal tercüme profesyonelleri,” hedefkültüre ve metin türüne uygun şekilde tasarlanan tercüme senaryoları ile hizmetvermekten sorumludur. Bu sorumluluk Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile NoterlikKanunun ilgili hükümlerinde açık bir şekilde belirtilmiş durumda.

Geliştirilebilir bir tecimselfaaliyet olarak riskleri, krizleri ve fırsatları bir arada tutan “medikaltercüme” sektörün bir paydaşı olarak tüm yapıları etkilemeye devam edenbir hizmet kolu olarak karşımızda durmaya devam ettiği sürece sürdürülebilirkalitenin hedef beklentileri açısından sürekli iyileştirmeye açık olduğubilinen bir gerçektir.

Son söz olarak çiçekdürbünü ile bakmaya çalışsak da mevcut standartların eksikliklerinin belli birölçüde etkilediği medikal tercüme sektörü önümüzdeki dönemlerde medikaltedarikçikler açısından risk ve fırsatlar barındırmaya devam edecek gibigörünüyor. Tüm bu olumsuz değerlerin risklerinden arınabilmek için medikaltedarikçilerin sigortalı medikal tercüme hizmetlerine yönelmeleri anlamlıolacaktır. Bu bağlamda, bir sonraki yazımızda medikal tercümede bir can yeleğiolan “sigortadan” bahsetmek isteriz. Faydalı olabilmek umuduyla…

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı