II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi başarıyla tamamlandı

0
240
tibbi-tedarik-00

tibbi-tedarik-00
II. Tıbbi Tedarik Zinciri YönetimiKongresi, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet ERDÖL ve Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, SGK, KİK veilgili STK temsilcilerinin katılımıyla açıldı. Açılış konuşmasında; şehir hastaneleri ve yenilenen tüm kamu hastanelerin tıbbi cihaz alımlarında yerli firmaları destekleyici çalışmalar yapıldığına değinen Prof. Dr. Eyüp Gümüş, bu çalışmalar doğrultusunda tıbbi cihazalımlarında yerli katsayısının artacağını vurguladı.

Kongreye bin kadar sağlık yöneticisi,150 kadar medikal sektör temsilcisi katıldı. 7 Aralık 2016 tarihinde Ortak Akıltoplantısıyla başlayan kongre 10 Aralık Cumartesi günü sona erdi. Bu sürede 11panel, 2 kurs, 2 çalıştay, 1 ortak akıl toplantısı yapılarak Tıbbi TedarikZinciri Yönetimi’nin tüm yönleri masaya yatırıldı.

tibbi-tedarik-01
II. Tıbbi Tedarik Zinciri YönetimiKongresi’nin açılışı, 8-10 Aralık tarihleri arasında, Antalya’da SağlıkBakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş’ün katılımı ile gerçekleşti. Satur ve Ekspotürk’ünorganizasyonu ile yapılan II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’ninaçılışında konuşan ve sağlık hizmetinde fiziksel yapı, insan gücü ve malzemelerolmak üzere üç kriter olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr.Eyüp Gümüş, tıbbi cihaz tedarik zincirinden şehir hastanelerine, sağlıktayerlileşmeden sağlık turizmine kadar birçok konuya değindi. Çok sayıdahastanenin yenilenmesinin gündemde olduğunu belirten Gümüş, bu yenilenmesürecinde hastanelere alınacak medikal ürünlerde yerli firmaların ürünlerinindesteklenmesi konusunda çalışmalar yapıldığına değindi. Sağlık turizmi konusundada çalışmaların olduğuna değinen Gümüş, ülkeye 2023 yılında 2 milyonuluslararası hastanın gelmesinin hedeflendiğini belirtti.

4-5 yıl önce OHSAD kongresinde tıbbi tedarik zinciri konusunda bir toplantı yapılması fikrinden bahsederek kongreninnasıl hayat bulduğuna değinen Üniversite Hastaneleri Birliği (UHB) GenelSekreteri Doç. Dr. Haluk Özsarı, “Tıbbi tedarik zinciri yönetimi konusundadeneyimlerin paylaşıldığı bu kongrede kamu, özel ve akademik camiayı, yani buişin üç sacayağını birlikte görüyoruz” dedi.

Kongre Başkanı ve Sağlık BilimleriÜniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise, “İnanıyorum ki burada Sağlık Bakanlığı’nın, SGK’nın, Üniversite Hastaneleri Birliğinin, özel sektörün,üniversitelerin, kamu temsilcilerinin yer aldığı bu kongre, çok önemlikararlarla kendini belli edecek. Bir sonraki kongre için çok önemli birhazırlık safhası oluşturacaktır” şeklinde konuştu.

tibbi-tedarik-02 

ORTAK AKIL TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Uluslararası katılımlı II. TıbbiTedarik Zinciri Kongresi çerçevesinde, sektörün ileri gelenlerinin katılımı ileŞehir Hastanelerinde Tıbbi Tedarik Yönetimi Ortak Akıl Toplantısı düzenlendi.Toplantının gündemini “Şehir Hastaneleri Yönetim Modeli Önerileri ve FinansalSürdürülebilirlik”; “Şehir Hastanelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi”; “TıbbiTedarik sektörü Değerlendirmesi ve Yerelleştirme Yol Haritası”; “Tıbbi TedarikZinciri Yönetim Modeli Önerileri” ve “Kamu Hastaneleri Tedarik Zinciri YönetimiProjeleri” konuları oluşturdu. Moderatörlüğünü Sağlık Bakanlığı MüsteşarYardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin yaptığı Ortak Akıl Toplantısının sonuçları, kongreninbirinci günü gerçekleşen Şehir Hastanelerinde Tıbbi Tedarik ZinciriUygulamaları oturumunda paylaşıldı.

Gerek şehir hastaneleri gerekse genel sekreterlikler olsun, hepsinin tedarik zincirinin benzer modellerle yönetilmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyen Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr.Şuayip Birinci, toplantıda şehir hastanelerinde tedarik zinciri yönetimikonusunun yanında tıbbi tedarik sektöre değerlendirmesi ve yerelleşme yolharitası, tıbbi tedarik zinciri yönetimi model önerileri, kamu hastaneleritıbbi tedarik zinciri yönetim projeleri gibi konuların da gündeme geldiğinibelirtti.

TÜM KONULAR GÜNDEME TAŞINDI

Kamu, özel sektör, üniversitehastanelerinin yetkilileri ve medikal sektör üretici firmaların katılımı ilegerçekleşen ve II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nde gerçekleşenoturumlar da katılımcıların hayli ilgisini çekti. Oturumlar Sağlık BakanlığıMüsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Kongre Başkanı ve SBÜ Rektörü Prof. Dr. CevdetErdöl, S.B. Müsteşar Yrd. Dr. Şuayip Birinci, Üsküdar Üniversitesi SağlıkBilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, TKHK Başkan Yrd. AbdulvahitSözüer, S.B. Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik ve İstanbul İl Sağlık MüdürüDoç. Dr. Kemal Memişoğlu, Müsteşar Yrd. Prof. Dr. Fatma MERİÇ Yılmaz, S.B.Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Mahir Ülgü, TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsözgibi isimlerin moderatörlüğünde gerçekleşti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here