Emrah Büke

Sudan Ucuz Ateşten Gömlek

Çağdaş dünyanın rahle-i tedrisatından geçenher bir profesyonel ve iş dünyası bileşeni “Ucuz mal alacak kadar zengindeğilim” deyişini bilir. Kısacası başlangıç aşamasında ucuz maliyetlerleelde edilen bir ürünün uzun vadede zarara neden olabileceğini açıklar bize busöz. Hepimizin başına da deneyimlerle gelmiş olsa gerek bu sözün ne denli doğruolduğu. Ucuzlukla ilgili bir başka deyiş de “Ucuz etin yahnisi azolur” şeklinde malumunuz. Yine bu sözde de etten yola çıkarak bir ürününmaliyeti ile kalitesi ve/veya verimi arasındaki ilişki en kestirme yoldananlatılıyor bizlere. İş dünyasının kalite değerleri arasında maliyet etkinlik deönemli bir parametre. Yani, iş dünyası en ucuz maliyetle en verimli işe/ürüne,en makul sürede ulaşmanın yollarını arıyor her zaman. Bu eşyanın doğasıdenilebilecek bir konu. Malı alırken edilen kâr piyasaya arz edilirkenedilenden her zaman daha fazla getiri sağlıyor doğrusu.

Peki, ama ucuz olmanınbedeli ne olacak? Hele ki, seri üretimin ve çağdaş kalite değerlerinin bu kadaranlamlı olduğu bir ortamda? Üstelik medikal gibi beşeriyetinsürdürülebilirliğinin temel ihtiyaçlarından birini oluşturan bir alandanbahsediyorsak. Eskilerin deyimi ile “Ekmek aslanın ağzında” olmuşartık, medikal ticaretin içinde KİK(Kamu İhale Kurumu) fiyat ortalaması,paydaşlarla olan kıyasıya rekabet, vergiler, ekonomik bileşenler ve sairkonular da eklenince elbette ki medikal sektörün oyuncuları için bir zorunlulukhaline geliyor maliyet etkinlik arayışı. 

Bu yazımızda medikal dünyasının çok önemli gereksinimlerindenbiri olan medikal metin tercümeleri için fiyatlandırmanın ne şekilde olmasıgerektiği ve bu maliyetlerin ortalamaları üzerinde bilgilendirmeler yapmakniyetindeyiz.

İlk olarak medikal dünyası için tercümefaaliyetleri pek de anlaşılmayan bir durumda hiç şüphesiz. Onlarca yıldırhizmet verdiğim medikal sektörde kuruluşların tercüme hizmeti için genellikleisteksiz bir şekilde bütçe tahsis ettiklerine şahitlik ettim. Üzülerek dilegetirebilirim ki; ürünlerde olduğu gibi hizmette de ucuzuna kaçmak kısa ve ortavadede gereğinden fazla maliyetlere neden olabilmektedir. Bunu küçük birörnekle ifşa etmek isterim: Hepimizin bildiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumutarafından talep edilen ve 30 Kasım 2016 tarihine kadar son süre olarakdeğerlendirilirken 30.12.2016 tarihine kadar tehir edilen üretici barkodubeyanlarının yapılan uyarılarımıza rağmen medikal sektör paydaşları tarafındanbinlerce liralık maliyetle noterlik tasdiki yapıldığına şahitlik ettik. Medikalalanda uzmanlaşmış bir tercüme kuruluşundan bu gereksiz maliyetleri önlemesibeklenir.

Noterlik işlem bedelleri tercüme işlemindenayrı değerlendirilen bir maliyet. Bununla beraber, medikal çeviridekiücretlendirmenin en iyi seviyede anlaşılabilmesi için çevirmenlerin çalışmaesas ve usullerinin de bilinmesi önemli. İlk olarak çevirmenler, alanlarındauzman olmak zorundadır. Yani özetle, medikal alanda hizmet verebilecek birçevirmenin en azından bu alanda ileri okumalar yapması, piyasanın tozunuyutması ve hiç olmazsa bu alanda konuşulan konuları anlayabiliyor olmasıgerekli. Bunu yapabilmesi için (hiç abartı gelmesin) binlerce liralık maliyetlekaynak okuması, sözlük edinimi ve ilgili kuruluşla irtibat halinde olmasıgerekir. Bu durumu sadece genel amaçla uzman olmak anlamında bahsediyorum.Diğer taraftan 93/42/EEC sayılı yönetmeliğin esaslarının bilinmesi, OnaylanmışKuruluşların çalışma esasları, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankasıbildirileri, olumsuz olay bildirimleri ve sair konularda çevirmenin bilgihazinesine her daim eklenebilmelidir.

Medikal çevirmenler, bir satır içerisindesadece sözcüklerden bir gelir elde etmezler. Bunu böyle beklemek hata olur. Birbelgeyi düzenleyen medikal çevirmenin bilgisini, deneyimini, sektörel verileri,hedef kuruluşa arz edilecekken çözüm sunabilmesi için gereklilikleri de satmasıve bunlardan gelir elde etmesi beklenir. Tüm bunlarla ilgili bir maliyethesaplaması öznel olarak değişir, ama bize kalırsa bir medikal çevirmenekaliteli bir medikal metin çevirisi (örneğin bir sayfalık EC sertifikası) içinödenmesi gereken tutar yüzlerle ifade edilen değerlerde olmalıdır. Aksi takdirde,ucuz etin yahnisi az olduğu gibi ucuz çevirinin lafı da hiç bitmez.

Sona gelmeden önce yeni yılda hepinize sağlıkdileklerimi yinelerim ve bu yıla bir değişiklik yaparak ve kan bağışındabulunarak başlayın derim. Bir sonraki yazımızda medikal çeviride ülkemizdekiduruma değinmeyi planlıyoruz. Faydalı olabilmek umuduyla…

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı