Bayer’den koşulsuz destek

0
236
bayer-kosulsuz-destek

bayer-kosulsuz-destek
Türkiye’de yedi milyondan fazla diyabet hastası bulunuyor. Diyabet hastalarının üçtebirinde körlüğe yol açabilen diyabetik retinopati gelişiyor. Erken teşhis iletedavi edilebilir bir hastalık olan diyabetik retinopatiye dikkat çekmek içinTürk Oftalmoloji Derneği bir kampanya başlatıyor.  

Diyabet,dünyada ve Türkiye’de giderek daha ciddi bir sorun haline gelen çağımızın enönemli sağlık problemlerinden biridir. 2013 yılında Türkiye’de, yaklaşık 7milyon olan diyabetli hasta sayısının, 2035 yılında 12 milyon kişiyeyükseleceği tahmin ediliyor. Bu hastalığın etkilediği organlardan biri de göz.Diyabet hastalarında, 50 yaş altında görme kaybı son yıllarda hızla artarken, ‘diyabetikretinopati’ ismiyle anılan bu hastalık yüzünden 90 dakikada 1 yeni körlükvakası yaşanıyor. Bu nedenle Türk Oftalmoloji Derneği, halk arasında bilinenadı ‘Şeker Hastalığına Bağlı Görme Kaybı’ olan diyabetik retinopati konusunda,Türk Diyabet Vakfı ve Türk Diyabet Cemiyeti ile işbirliği içerisinde birfarkındalık kampanyası başlattı. İş alanlarıyla insanlığa ‘Daha İyi Bir Yaşam’sunmayı taahhüt eden Bayer de bu projeye koşulsuz destek veriyor.

Diyabetebağlı retina (göz dibi) hastalığı olan diyabetik retinopati, herhangi birbelirti göstermeden ilerliyor ve en sonunda şiddetli ve ani görme kaybına nedenolan körlüğe yol açabiliyor. Diyabetli her üç hastadan en az birinde diyabetikretinopati gelişebiliyor.

TürkOftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi’nde düzenlenen basın toplantısındaduyurulan kampanyayla, tüm diyabet hastalarında görülme riski bulunan’diyabetik retinopati’ye dikkat çekmek, hasta ve doktorların bu konudafarkındalığını arttırmak amaçlanıyor. Toplantıda söz alan Türk OftalmolojiDerneği Genel Başkanı Prof. Dr. Reha Ersöz kampanyayla ilgili, “Şekerhastalığına bağlı görme kayıplarının önüne geçmek için diyabet hastalarının,takip edildikleri hekim tarafından düzenli aralıklarla bir göz hekimine sevkedilmesi büyük önem taşıyor. Erken teşhis edildiğinde hastalığın önüne geçmekmümkün. Bu doğrultuda hastaların ve hekimlerin farkındalığının arttırılması sonderece önemli. Diyabet hastası gören endokrinolog, iç hastalıkları uzmanı, ailehekimleri gibi farklı uzmanlıklardaki hekimlerin, hastalarını yılda en az 1 kezgöz muayenesine gitmesi konusunda uyarması ve erken teşhis ve tedavi ile görmekayıplarının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye genelinde bir kampanya başlattık.Bayer’in koşulsuz destek verdiği bu kampanyanın adı “Diyabeti Tanı GözünüKoru”. Bu kampanya kapsamında önümüzdeki dönemde çeşitli faaliyetlerplanlıyoruz ve bu şekilde, diyabetik retinopati hastalığının farkındalığı içinönemli bir adım atmış olmaktan dolayı mutluyuz” dedi. Türk Oftalmoloji DerneğiVitreoretinal Cerrahi Birimi Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, diyabete ilişkin;”Dünyada 415 milyon diyabetli vardır ve 2040 yılında bu rakam 600 milyonuaşacaktır. Tüm dünyada kentleşme ve yaşlanmaya paralel olarak artış gösteriyor.Burada genetik faktörler, beslenme şekillerinde değişiklikler ve hareketsizyaşam tarzı rol oynuyor. Diyabetli hastalarda kan şekerinin düzensiz gitmesi vediyabet süresinin uzamasına paralel olarak diyabetik retinopati ve makülopatisıklığı ve riski artıyor” diye ekledi. Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi RetinaBirimi Başkanı Prof. Dr. Nur Kır diyabete bağlı göz komplikasyonuna ilişkin,”Diyabetik retinopatili hastaların üçte birinde diyabetik maküler ödem görülürve bu da görme kaybının en önemli nedenlerinden birisidir. Diyabetikretinopatide, zamanla makula bölgesi damarları etkilenince, bu bölgedekidamarların zedelenmesi ile beslenme bozukluğu (iskemi), sıvı sızması (ödem)vebu bölgeye yerleşen kanama görmeyi etkiler. Diyabetik retinopati, diyabet nekadar uzun süredir varsa o kadar sık ve ağır seyrediyor. Maküler ödem ne kadarerken tanı ve tedaviye ulaşırsa, o kadar belirgin iyileşmeler ve görmekorunması sağlanıyor. Bu hususta son yıllarda göz içine enjekte edilenilaçların sağladığı başarı, bir devrim niteliğindedir” dedi.

Sorun geç teşhis, hasta sayısı ise artıyor

Araştırmalar,diyabetik retinopati hastalarının yüzde 60’ının, göz hekimine ancak görmesorunu yaşadığı zaman başvurduğunu gösteriyor. Tanıda gecikme, yetersiz tedavi,komplikasyon ve komplikasyonlarda tedavinin yetersizliği gibi nedenlerlediyabetik retinopati teşhisi konan hasta sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Bunoktada ise diyabet hastalarının takip edildiği hekim tarafından, düzenliaralıklarla göz hekimine gitmesi konusunda bilgilendirilmesinin önemi ön planaçıkıyor. Önlenebilir körlüklerin önemli nedenlerinden biri olan diyabetikretinopati ile mücadele etmek için, hastaların bilinçlendirilmesi ve hekimlerinfarkındalığının arttırılması son derece büyük önem taşıyor.

Diyabetik Retinopati Farkındalık Kampanyası hem hasta hem de hekimlerin gereken özenigöstermesi için çalışmalarına Kasım ayı itibari ile başlıyor.

Bayer: Daha iyi bir yaşam için bilim

Bayer, temel olarak sağlık ve tarımla ilgili Yaşam Bilimi alanlarında uzmanlaşmışküresel bir şirkettir. İnsanlığa faydalı olabilmek ve yaşam kalitesiniarttırabilmek amacıyla ürün ve hizmetler geliştiren Bayer; aynı zamandainovasyon, büyüme ve yüksek kazanma gücü ile değer yaratmayı amaçlamaktadır.Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan Bayer, kurumsal vatandaş olaraksahip olduğu sosyal ve ahlaki sorumlulukların bilincindedir. 2015 yılıitibarıyla 117 bin çalışana ve 46,3 milyar Avro satış cirosuna sahip olanBayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,6 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 4,3milyar Avro düzeyindedir. Bu verilere, 6 Ekim 2015 tarihi itibarıyla Covestroadıyla borsada bağımsız bir şirket olarak yapılandırılan ileri teknolojipolimerleri biriminin rakamları da dâhildir. Daha fazla bilgiye www.bayer.comadresinden ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here