Anadolu Sigorta ‘Senin Yanında’ hizmeti ile kansere karşı artık yalnız değilsiniz

0
212
anadolu-sigorta-yaninizdayiz

anadolu-sigorta-yaninizdayiz
Türkiye’de her yıl on binlerce yeni kanser teşhisi konulurken, günümüzde kansere karşı mücadele, tedavi dışında iki temelalana odaklanmış durumda; hastalığın daha başlamadan ilk aşamada önlenmesi vekansere yakalananların tedavi sürecinde yaşam kalitelerinin artırılması.  

Bu süreçte, Anadolu Sigorta da, zorlu bir tedavisüreci gerektiren kanserle mücadelede sigortalılarının yaşamını kolaylaştıracakSenin Yanında asistans hizmeti ile dikkat çekiyor. Türkiye’de ilk defa AnadoluSigorta ve Europ Assistance işbirliğiyle sunulan ‘Senin Yanında’ asistanshizmetiyle, kanser tedavisi gören sigortalıların günlük yaşamda gereksinimduyduğu önemli ihtiyaçların karşılanması amaçlanıyor.

Kontrol amaçlı mamografi ve meme ultrasonografisiteminatını 40 yaş ve üzerindeki tüm kadın sigortalılarının bireysel sağlıksigortası poliçelerine de primsiz olarak ilave eden Anadolu Sigorta’nın, kansertedavi teminatı içeren sağlık sigortası poliçesi sahiplerine verilen hizmetleriarasında; kanserin etkileriyle mücadele ve koçluk, ikinci görüş, kemoterapi veradyoterapi için ilgili merkezlere nakil hizmeti, evde bakım destek hizmetleri,pediatrik onkolojide sosyal destek, kanser tarama ve evcil hayvan bakımı yeralıyor.

‘Kanserin Etkileri ile Mücadele ve Koçluk’; ‘sağlıklıbeslenme hakkında bilgilendirme’, ‘hastalık psikolojisiyle mücadele hakkındabilgilendirme’, ‘kanserle ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ilgilibilgilendirme’ ve ‘estetik (tıbbi olmayan) ve kozmetik hizmetlerini’ kapsıyor.

Sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirme hizmeti,asistans firmanın anlaşmalı diyetisyenleri tarafından telefonla veriliyor. Buhizmet, kişisel beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi, gıda endüstrisiyleilgili soruların genel hatlarıyla cevaplandırılması, hastalık tedavisineyönelik uygulanması gereken tıbbi beslenme tedavileri ve kişiye özgü beslenmeprogramları hakkında genel bilgilendirme gibi hizmetleri içeriyor.

Hastalık psikolojisi ile mücadele hakkındabilgilendirme, sigortalıların teşhis, tedavi veya rehabilitasyon sürecindeihtiyaç duyabileceği desteğin ve bilgilendirmenin telefonda psikolog tarafındanverilmesi hizmetini sağlıyor.

Kanserle ilgili faaliyet gösteren kurum vekuruluşlar hakkında bilgilendirme, kanserden korunma, kanser tedavisi,kanserli hasta ve ailelerine destek hizmeti veren resmi, özel ve siviltoplum kuruluşları, iletişim bilgileri ve konuyla ilgili sürdürdüklerifaaliyetler hakkında telefonla bilgi verilme sürecini kapsıyor.

Estetik (tıbbi olmayan) ve kozmetik hizmetler iseperuk temini ve bakımı hakkında bilgilendirme, organik makyaj malzemeleritemini, bakımlı görünüm için makyaj teknikleri kursu gibi sigortalıların tedavisürecinde ihtiyaç duyacağı tıbbi olmayan estetik ve kozmetik hizmetler hakkındabilgi konularını içeriyor.

‘İkinci Görüş Hizmeti’, Anadolu Sigorta sağlıksigortası poliçesine sahip olan kanser hastalarına sunulan diğer asistanshizmetleri arasında, kanser tanısı veya ön tanısı konan sigortalılarınhastalıklarıyla ilgili detaylı bilgi edinmeleri ve tedavilerinin yeterliliğikonusunun araştırılmasına imkân veriyor. Bu hizmet, hem yurt içinde hem de yurtdışında doktor raporu, tetkik sonuçları gibi gerekli evrakların sigortalılartarafından temin edildikten sonra, sigortalıların tıbbidosyasının, konunun uzmanı Türk ve/veya yabancı hekimlerin görüşünesunulması suretiyle sağlanıyor.

‘Kemoterapi ve Radyoterapi İçin İlgili MerkezeNakil Hizmetleri’ ile sigortalıların talep etmesi durumunda ilgili merkezesigortalının nakli organize ediliyor. Nakiller, sigortalıların bedenselzarar ya da hastalığına uygun bir araç ile taksi, engelli aracı veya nakilambulansı ile gerçekleştiriliyor.

‘Evde Bakım Destek Hizmetleri’ ile sigortalıların,ameliyat, kemoterapi veya radyoterapi sonrası ihtiyaç duyacağı evde bakımı içinkonutuna hemşire, doktor veya hasta bakıcı gönderilmesi hizmetleri organizeediliyor.

‘Pediatrik Onkolojide Sosyal Destek’ kapsamında 0-18yaş arası kanser tanısı konmuş çocuklar ve gençler için sosyal aktiviteler,eğlence, parti veya gezi organizasyonlarının yapılması, oyuncak, kitap vebenzeri hediyelerin temini gerçekleştiriliyor.

‘Kanser Tarama Hizmeti’ ise, sigortalılarınbirinci derece akrabalarında da kanser olma olasılığı düşünülerek hazırlananbir hizmet. Kanser olma olasılığının yüksek olduğu doktor raporu ilebelgelenmesi durumunda ilgili kişilerin kanser tarama testlerinin yaptırılmasıişlemleri Anadolu Sigorta tarafından organize ediliyor.

‘Evcil Hayvan Bakımı Hizmeti’ ile de kanser gibibir hastalıkla savaşmaya başlayan sigortalıların ihtiyaç duyacağı, sahipoldukları evcil hayvanın yemeğinin ve suyunun temin edilmesi, temizliğininsağlanması, bazı konularda eğitim gibi birçok destek veriliyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here