İnovasyon Philips’in DNA’sında var

0
402
haluk-karabatak

haluk-karabatak
Philips; müziğe ilgisi olan biri için MP3 çalar, ütüde sınır tanımayanlar için buhar kazanlıütü, gurmeler için mutfak yardımcıları demek… Hayatımızın her alanında sözsahibi olan markanın sağlık bölümünü daha yakından tanıyalım istedik ve Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

‘Innovationand you (Yenilik ve siz)’ markanın sloganı. Yani İnovasyon markanın DNA’sında var. ‘Siz’ diyor çünkü Philips her zaman “Hayatı iyileştirmenin her zaman bir yolu vardır” mottosuyla çalışıyor. Hayatımızın daha iyi olmasının en öncülkoşulu da ‘sağlık’ olduğu için markanın bu konudaki çalışmalarını daha yakındanöğrenmek istedik. Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak ile bir söyleşigerçekleştirdik. İşte o söyleşiden sayfalarımıza yansıyanlar…

kalbinin-sesi-1
Bize Philips Personal Health Bölümü’nde yer alan ürünlerinizden bahsedebilir misiniz?

Sağlık Teknolojileri altında hem kurumsal hem de tüketiciye yönelik ürün ve çözümlersunuyoruz. Kurumsal alanda klinisyenlerin teşhis, tedavi ve günümüzün en yaygınhastalıklarına karşı mücadelelerine destek olan ürün ve çözümlerimiz var. Mobil ve uzaktan teknolojileri entegre ederek radyoloji, kardiyoloji, onkoloji, karardesteği, evde bakım, solunum ve diğer kritik alanlarda yeni yaklaşımlaraöncülük ediyoruz. Bu alanda İleri Moleküler Görüntüleme, Tomografi, EKG, MR,X-Ray, Mamografi, Ultrason gibi hastane sistemleri ve çözümlerimiz var.

Bu teknolojilerin etkinliğini daha iyi anlatabilmek adına bazı verileri sizlerlepaylaşmak isterim. 2015 yılında 275 milyon hasta Philips hasta monitörleri ile tarandı. Geçen yıl 6.5 milyon insanın ağız sağlığı Philips ürünleri ile 101 milyon kişinin hayatı diagnostic X-Raycihazlarımız ile iyileştirildi.

Philips’in giyilebilir teknolojik ürünlerden akıllı terazilere, mutfak gereçlerine kadaruzanan çok geniş bir ürün yelpazesi var. Ar-Ge çalışmaları ve merkezi nasıl bir potansiyele sahip?

Philipsolarak bu sene 125. yılımızı kutladık. Anton Philips’in “Her zaman kendime dahafarklı ve daha iyi olamaz mıydı? diye sordum” sözü ise ilham kaynağımız. İnovasyon anlayışı 125 yıldır Philips’in DNA’sında var. İlk CD ve DVD’de, ilkelektrikli tıraş bıçağına ve ilk X-Ray cihazına kadar birçok yenilikçi ürünPhilips ile hayat buldu.

Bugün 7 kıtada 60 Ar-Ge merkezine sahibiz. Açık İnovasyon’a akademik ve endüstriyelişbirliklerimiz ile aktif olarak katılıyoruz. İlk patentimizi 1905 senesindealdık ve şu anda 76 binden fazla patente sahibiz. Her sene satışımızın yüzde 7,9’unu Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. 2015 yılında 1,9 milyar Euro Ar-Ge yatırımıyaptık. Ürünlerimiz, tasarım yarışmalarında her yıl 100’den fazla ödülkazanıyor.

kalbinin-sesi-2
Philips’in tüm dünya çapında yüyüttüğü ‘Gelecek Sağlık Endeksi’nden de biraz bahsedermisiniz?

Philipsolarak bu yıl, 13 ülkede bağımsız bir pazar araştırma şirketi ile ortaklaşagerçekleştiğimiz ‘Gelecek Sağlık Endeksi’ne; Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa,Almanya, Japonya, Hollanda, Singapur, Güney Afrika, İsveç, BAE, BirleşikKrallık ve ABD’den toplamda 2 bin 600’den fazla sağlık profesyoneli ve 25 binhasta katıldı.

GelecekSağlık Endeksi, bakımın kalitesini, erişilebilirliğini ve satın alınabilmesiniiyileştirmek için sağlık sistemlerinin odaklarını artık, hastane merkezli akutbakımdan; sağlıklı yaşamdan teşhis, tedavi ve ev bakımına uzanan bir ‘HealthContinuum’ boyunca devam eden bütünleşmiş ve koordineli yeni bakım modellerinedoğru kaydırdığını gösteriyor. Hastaların ve sağlık profesyonellerininalgılarını, davranışlarını ve tavırlarını inceleyen Gelecek Sağlık Endeksi,daha bütünleşmiş bir sağlık sistemine geçiş için gerekli olan üç önemli etmene odaklanıyor: Sağlık hizmetlerine erişim, mevcut sağlık sisteminin birleşmesi vebağlantılı sağlık teknolojisi cihaz ve sistemlerinin benimsenmesi.

Veriler,sağlık dönüşümünü hızlandırmak için dijital teknolojilere duyulan ihtiyacınarttığını gösterse de Gelecek Sağlık Endeksi aynı zamanda pazarlar arasında buduruma hazır olma konusunda farklılıklar olduğunu ve küresel olarak daha genişbir kullanımı destekleyecek fırsatların varlığını ortaya çıkarıyor. GelecekSağlık Endeksi hastalara, sağlık hizmetleri uzmanlarına ve karar vericilere –hem gelişmiş hem de gelişen pazarlarda – uzun vadede sağlık hizmetleriçıktılarını ve hasta deneyimlerini geliştirmek için sağlık teknolojisininbirleşimi ve benimsenmesi ile ilgili önemli bilgiler sunuyor.

kalbinin-sesi-3
Philips’in kardiyoloji alanında olduğu gibi diğer branşlarla ilgili özel çalışmaları varmı?

Bugün, tüm dünyayı ilgilendiren önemli sorunlarla karşı karşıyayız; çoğalan kronikhastalıklar, büyüyen ve yaş ortalaması artan bir nüfus, insanlarınihtiyaçlarına bir an önce çare bulmayı ve bunu yaparken de artan maliyetleridüşürmeyi gerektiriyor. Philips olarak, Sağlıklı Yaşam’dan başlayarak ‘ÖnlemAlma’, ‘Teşhis’, ‘Tedavi’ ve ‘Evde Bakım’a kadar pek çok alanda sunduğumuzyeniliklerle, yaşamın her döneminde müşterimizin yanındayız. Hükümetlerle, küresel sağlık önderleri, özelsağlık kurumları ve derneklerle birlikte çalışarak, kendimizi hastalarıiyileştirerek insanlara hizmet etmeye, daha iyi değer sağlama ve bakıma erişimiartırmaya adadık. Sağlığın yanı sırayaşam kalitesini artıran küçük ev aletlerimiz ve ev tipi cihazlarımızlasağlıklı yaşam ortamının oluşturulmasında müşterilerimizin en büyükdestekleyicisiyiz. Hükümetlerle, küresel sağlık önderleri, özel sağlıkkurumları ve derneklerle birlikte çalışarak, kendimizi hastaları iyileştirerekinsanlara hizmet etmeye, daha iyi değer sağlama ve bakıma erişimi artırmayaadadık.

Son zamanlarda özellikle üzerinde durulan kişiselleştirilmiş sağlık hizmetianlayışı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Philips’in insanların her geçen gün daha fazla bilinçlenmelerinden, sağlıkları ile hergeçen gün daha fazla ilgilenmelerinden, değer odaklı sağlık sistemine geçişin artmasından ve sağlık alanında daha az maliyetli bakım ve dijitalleşmeyeyönelik trendleri göz önünde bulundurarak geliştirdiği yeni sağlık anlayışıkişiselleşmiş sağlık hizmetinin önemine dikkat çekiyor. Philips’in yaptığıaraştırmalar ve dünya trendleri sağlığın artık kişiselleştiğini gösteriyor.Hastalıklar ve bu hastalıkların tedavileri her bir hastaya göre değişiklikgösteriyor. Biz de bu doğrultuda tüm ürün ve çözümlerimizi kişiselleşmiş sağlık konsepti doğrultusunda ele almaya ve insanların hayatlarını iyileştirecekinovasyonlar yapmaya odaklanıyoruz.

Sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleri değerlendirecek olursak… Hasta, doktor vehastane üçlüsü olarak düşündüğümüzde markanızı nasıl konumlandırırsınız?

Philips’te başlangıç noktamız insanlar. Philips olarak sağlık hizmetlerine farklı biraçıdan bakıyoruz. Hasta, hasta yakınları ve sağlık profesyonelleri odaklıyaşamımız ile sağlık hizmetleri deneyimlerinizi anlıyoruz.

Sağlık döngüsü yaklaşımının her aşamasında hizmet vererek ve büyük miktarda verikullanarak kitle sağlığı yönetiminin yeniden şekillendirilmesi ve optimizeedilmesi için çalışıyoruz. Bulut tabanlı dijital sağlık platformundakibağlantılı ürünlerimizden gelen verilerin entegre edilmesi, toplumların dahaetkin ve daha düşük maliyetli sağlık çözümleri aradığı, git gide dahabağlantılı hale gelen bir dünyada büyümeyi yakalama fırsatımızı gözler önüneseriyor.

kalbinin-sesi-4
Philips’in görüntüleme alanında da eşsiz bir datası ve etkinliği var. Bu konudan da biraz bahseder misiniz?

Philips görüntüleme alanında pek çok konuda sektöre öncülük ediyor. Özellikle düşük dozuygulamalı BT ve anjiyo cihazları, yüksek görüntü kaliteli tam dijital MR çözümleri, yenilikçi spectral mamografi gibi pek çok teknolojide dünyanın heryanında hekimlere özgün çözümlerle yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ancakbunun da ötesinde görüntüleme alanındaki öncülüğümüzü her geçen gün tedaviye deyansıtıyoruz. Daha önce HIFU, radyoterapi gibi alanlarda olan tedavikabiliyetlerimiz Volcano firmasını bünyemize katmamız ile artık anjiyocihazlarında da kullanıyor ve bunu yapabilen tek firma olmaktan gururduyuyoruz.

Son olarak Philips Türkiye olarak, Philips ailesi arasında nasıl bir öneme sahibiz?

Ortadoğucoğrafyasında Türkiye sağlık yatırımlarında çok ileride ve lider konumunda…Türkiye gelişmiş sağlık alt yatırımları, sağlıkta dönüşüm programı, Ar-Geyatırımları, yerlileştirme projeleri, hizmet alım modeli, Şehir Hastaneleri, Sağlık Turizmi ve tümdiğer faaliyet alanları ile bölgede gerçek bir ‘Rol Model’ olarak algılanmakta.Özellikle komşu bölge ülkeleri de Türkiye’nin yaptığı yatırımları ve ataklarıyakından takip etmek için Türkiye’yi ziyaret ederek Sağlık Bakanlığı ve ülkeolarak nasıl bu başarıyı yakaladığımızı öğrenmek istiyorlar.

Philips’de bu doğrultuda Türkiye pazarına büyük önem veriyor. 125 yıllık bir marka olanPhilips, 86 yıldır Türkiye’de faaliyetlerini ve yatırımlarını sürdürüyor.

Her kalp gerçekten eşsiz!

‘KalbininSesi’ projesi kapsamında Philips çalışanlarının kalp sesleri ile Aykut Güreltarafından hazırlanan özel bir beste ve tanıtımla yakın zamanda karşıma çıktı. Bu projeden biraz bahseder misiniz?

Heryıl 17,5 milyondan fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan kalp damarrahatsızlıkları, tüm dünyada bir numaralı ölüm sebebi. Türk Kardiyoloji Derneği’nin2016 yılı verilerine göre Türkiye’de her yıl 300 bin kalp krizi vakası 125 binkişinin ölümüne sebep oluyor. Her sene 29 Eylül tarihi tüm dünyada ‘Kalp Günü’olarak kutlanıyor. Markalar, kurumlar, bu alanda faaliyet gösteren sivil toplumkuruluşları bu tarihte kalp sağlığına dikkat çekmek için çeşitli aktiviteleryapıyorlar. Birçok proje yapılıyor ancak diğerlerinden farklılaşan, yenilikçiprojeler tabii ki daha fazla ses getiriyor. Biz de bu doğrultuda yenilikçi vefarklı bir proje yapmak ve projemizde en değer verdiklerimize yaniçalışanlarımıza yer vermek istedik.

“Her Kalp Eşsizdir” söylemi ile oluşturduğumuzyeni kardiyoloji yaklaşımı paralelinde yaptığımız projede çalışanlarımızın kalpseslerini tek tek kaydettik ve bu seslerden ünlü müzisyen Aykut Gürel bir bestehazırladı. Beste, özel bir animasyon film ile ilk kez Dünya Kalp Günü’ndesosyal medya kanallarımız üzerinden paylaşıldı. Kişiselleşmiş kalp sağlığınadikkat çekmek için yaptığımız projede Philips çalışanlarının kalp seslerini ayrıayrı kaydedebilmek için özel bir mikrofon geliştirildi. Doktorların kullandığısteteskop cihazı modifiye edilerek cihazın içine mikrofon düzeneği kuruldu vekayıtlar alındı. Ayrıca çalışanların kalplerinin EKG ve Doppler sesleri dekaydedildi. Kayıt edilen sesler her bir kişinin kalp ritmine göre ayrıştırıldıve ritme en uygun enstrümanın sesine dönüştürüldü. Böylece müzikte duyulan herbir enstrüman sesinin aslında bir Philips çalışanının kendine özgü kalpsesinden oluşması sağlandı.

360 derece olarak planlanan proje kapsamında öncelikle dijital mecraları kullanarakfarkındalık yarattık. Projeye özel etiketler (#HerKalpEssizdir ve#MyHeartIsUnique) oluşturduk. Ardından hazırlanan animasyon Philips’in sosyalmedya hesaplarından paylaşıldı. Film, ilk 5 gün içerisinde 1 milyondan fazla izlendi. Daha sonra sosyal medya üzerinden bir yarışma başlatıldı vetakipçilerin, kalp sağlıklarını koruyarak daha kaliteli bir yaşam sürmek içinaldıkları kararları ve uyguladıkları sağlıklı yaşam yöntemlerini paylaşmaları istendi.Bir sonraki aşamada ise bu çalışmanın bir marka kampanyasına dönüştürülmesiplanlanıyor.

Bu proje ile amacımız kişiselleşmiş kalp sağlığına dikkat çekmek.

Philips Ortadoğu ve Türkiye Segment Yöneticisi olarak Ali Bey sizin de görüşlerinizialabilir miyiz?

Ali Levent Kurtoğlu: Duygularımız için eşsiz bir betimleme kaynağı ve vücudunsadece kan dolaşımı değil birçok diğer sistemine de hayati etki eden eşsiz mükemmellikte bir makine. Türkiye’nin en uç noktalarına erişip olmazsa olmazlardan en komplike çözümlere kadar sağlık profesyonellerine sunabildiğimiz eşsiz olanaklardan ötürü ve “Her kalp eşsizdir” kampanyası ile kamuoyundaki kalp sağlığına dair farkındalılığa katkıda bulunduğum için çok mutluyum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here