GE Sağlık, Kocaeli ve İzmir projeleri için GAMA-TÜRKERLER Hastane Yatırım Şirketlerine ortak oluyor

0
346
ge-saglik

ge-saglik
GE, toplamda yaklaşık1.3 milyar dolar değerindeki Kocaeli ve İzmir Kamu Özel Ortaklığı projelerindeazınlık hissedarı olarak GAMA-TÜRKERLER Hastane Yatırım Şirketlerine dâhil oldu.

Deniz aşırı Özel YatırımKurumu (OPIC – Overseas Private Investment Corporation), Kanada İhracatKalkınma Bankası (EDC-Export Development Bank of Canada) ve Avrupa İmar veKalkınma Bankası (EBRD- the European Bank for Reconstruction and Development) İzmir Bayraklı Sağlık Kampüsü projesinin kalkınması için yaklaşık 668 milyondolar tutarında finansman sağlayacak. GE Sağlık, Türkiye’nin kamu sağlığısistemine 3 bin 240 yeni yatak kapasitesi ilave edecek olan iki sağlıkkampüsünün teknoloji ve biyomedikal ekipman ve uzun dönemli servis hizmetlerineyönelik yaklaşık 128 milyon dolar tutarındaki kontratını imzaladı. Anlaşma, TürkiyeCumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye CumhuriyetiSağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın himayelerinde Ankara’da imzalandı.

Konsorsiyum aynızamanda İzmir Bayraklı Sağlık Kampüsü Projesinin gerçekleşmesi için OPIC, EDCve EBRD’nin kreditörler olarak yer aldığını, anlaşma koşulları ve malidüzenlemeler çerçevesinde, 668 milyondolarlık finansman sağlayacağını duyurdu. Ortakların, Kocaeli Sağlık Kampüsü projesi için finansman ihtiyacını, ilgili sürecin tamamlanmasıyla, 2016 sonunakadar sağlaması bekleniyor.

Dünyanın en kapsamlı sağlık modernizasyonu yatırımı olacak

İmza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ şunları söyledi: “Türkiye, özelsektördeki ortaklarımızla birlikte kamu sağlığı alanında dünyanın en kapsamlısağlık modernizasyonlarından birine ve aslında Türk tarihinin de en büyüğünetanık oluyor. Yabancı sermayeyi çekmek amacıyla gereken mevzuat ve idarireformların yapılması, aynı zamanda Türk sağlık sistemini geleceğe taşımaküzere; yerli ve yabancı özel sektörün inovasyon, yetkinliklerin geliştirilmesi vefinansman sağlanması konusundaki istekliliği sayesinde bu önemli girişimgerçekleşmiştir.” 2016 yılında bakanlık olarak 22 proje ihalesigerçekleştirdiklerine dikkat çeken Akdağ, sözlerine şöyle devam etti: “Buihalelerden sekizi gerekli mali desteği sağlamış olup, inşaat aşamasındadır.Kocaeli ve İzmir Bayraklı kamu özel ortaklığı projelerinin de 2020 yılındahizmete açılıp, bu iki yöredeki toplam 5,8 milyon kişiye dünya çapında bir dizimedikal teknoloji ve hizmeti sunacağını öngörüyoruz.”

Hükümetin ‘AkıllıHastaneler’ girişiminin bir parçası olarak, bölgede sağlık hizmetlerininkalitesini artırmak amacıyla iyi tasarlanmış modern tesisleri hizmete sokmayı amaçlayanher iki kampüs genel bir hastanenin yanı sıra onkoloji, kadın ve çocukhastanesi, kardiyovasküler hastalıklar merkezi, fizik tedavisi ve rehabilitasyonbirimlerini içeriyor.

GAMA Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Hakan Özman konuyla ilgili olarak şuaçıklamada bulundu: “Bugün imzalanan anlaşma bizim Kocaeli ve İzmir Bayraklıprojelerine uzun vadeli taahhüdümüzde önemli bir kilometre taşıdır. GE tümdünyada sağlık alanındaki kamu özel ortaklıklarında başarılı bir deneyimesahiptir. Girişim sermayesi yatırımcısı ve teknoloji tedarikçisi olarak uzunsüreli katılımı, Sağlık Bakanlığı’nın bu projelerdeki vizyonunu gerçekleştirmesindeönemli rol oynayacaktır. Kritik önemdeki fonlama ve proje sponsorları sayesinde, Ortaklık, inşaatı ve projelerin teslimatınıhızlandırmaya çalışacaktır.”

Türkerler İnşaat CEO’su Kazım Türker de konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Konsorsiyum, HükümetinHedef 2023 sağlıkta kalkınma planına destek kapsamında, Kocaeli ve İzmirBayraklı projelerinde Sağlık Bakanlığı’na taahhüdünü yerine getirmek üzere yolaçıkmıştır. Yabancı ortaklarımızın taahhüdü ise Türkiye’nin kamu özel ortaklığıprojelerine ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerine uzun soluklu güveninin altınıçizmektedir.”

OPIC Başkanı ve CEO‘su Elizabeth L. Littlefield şu açıklamada bulundu: “OPIC, Türkiye’deyeni hastane kampüslerinin inşasına ve işletilmesine katkıda bulunmak üzerefinansman sağlamaktan gurur duyuyor. İzmir’de atılacak bu adım, Türk halkınınkaliteli sağlık hizmetlerine erişimini artırarak refah düzeylerine önemli birkatkıda bulunacak.”

Türkiye EPDR Direktörü Jean-Patrick Marquet ise konuyla ilgili şunları kaydetti: “EBRD’nin Türkiye’ninkritik altyapı projelerine özel sektörün katılımını sağlama konusundakiçabaları doğrultusunda, İzmir’de kurulacak yeni hastane için bu kapsamlı veuzun vadeli finansal paketi hazırladık. Bu sayede ülkeye para ve bilgi –deneyim (know-how) akışı gerçekleşecek ve ülke genelinde halkın yaşamında biriyileşme sağlanacak.”

EDC’nin Yapılandırılmış Proje Finansmanı Başkan Yardımcısı Sven List ise “EDC,küresel ölçekte stratejik bir müşterimiz olan GE’ye destek olurken, Türkiye’degerçekleştirilecek bu önemli kamu- özel sektör işbirliği projesine finansmansağlayacak kuruluşların arasında yer almaktan gurur duyuyor” dedi.

25 yılı kapsayan projelerinana teknoloji ve çözüm ortağı konumundaki GE, Türkiye’de sağlık sektörününverimliliğini, bilgi ve teknoloji paylaşımını destekleyecek dört temel üzerineodaklanan ve GE Sağlık’ın Türkiye’deki istihdamını yüzde 15 oranında artıracakkapsamlı bir teknoloji ve çözüm paketi sunacak. Türkiye’de sağlık sektöründe şimdiyekadar en büyüklerinden biri ve Sağlık Bakanlığı’nın onayına tabi olan anlaşmaaşağıdakileri kapsayacak:

1. Manyetik Rezonans (MR),Bilgisayarlı Tomografi (BT), PET-CT (Pozitron Emisyon Tomografisi),Anjiyografi, Radyografi ve Nükleer Tıp’ın yanı sıra anestezi, vantilatör,monitör, kardiyoloji monitör ekipmanı, ultrason sistemleri ve yeni doğanlariçin inkübatörler dahil olmak üzere, hastalıkta erken tanı ve tedavi sağlayan2000’i aşkın ileri teknoloji görüntüleme ünitesi ve Yaşam Destek Çözümleriekipmanı.

2. Proje portföyünün bütünününteknoloji düzeyinin korunması ve tamamlanması amacıyla GE dışı medikalekipmanın tedarik danışmanlığı.

3. Projelerin tam birenstalasyonunu sağlamak amacıyla aydınlatma, kojenerasyon, elektrifikasyonüniteleri gibi sağlık dışı GE ürün ve çözümlerinin tedariği.

4. GE dışı ekipmanın uzunsüreli bakım, onarım, kalibrasyon ve entegrasyonuyla ilgilenecek özel, yerliekibin desteklediği 10 yıllık biyomedikal hizmet kontratı.

GE Sağlık Türkiye Genel Müdürü Yelda Ulu Colin ise anlaşma ile ilgili olarak şunları söyledi: “GE Sağlık olarak inanıyoruz kigerçek anlamda bir sağlık dönüşümü, yenilikçiliği esas alarak sağlanabilir. Budoğrultuda, İzmir ve Kocaeli Entegre Sağlık Kampüs Projeleri GE Sağlık’ınşimdiye kadar global düzeyde yatırım yaptığı en büyük ve en kompleks PPPprojeleri arasında yer almaktadır. Yine bu projeler aynı zamanda sürdürülebilirsağlık sektörü gelişimi için yeni iş modelleri geliştirmeye ve risk paylaşımına taahhüdümüzü ortaya koymaktadır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here