Akfen İnşaat’tan dev yatırım

0
259
akfen inşaat

akfen inşaat
Isparta,Eskişehir ve Tekirdağ Şehir Hastanelerinin yatırımını üstlenen Akfen İnşaat, Eskişehir Şehir Hastanesi için Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası ile 18 yılvadeli 344 milyon Euro’luk bir proje finansmanı anlaşması imzaladı.

Üstyapı,altyapı, çevre koruma, konut ve komple havalimanı inşaatı alanında birbirindennitelikli birçok projenin altında imzası bulunan Akfen İnşaat, taahhüt vealtyapı sektöründeki 40 yıllık deneyim ve uzmanlığını Isparta, Eskişehir veTekirdağ Şehir Hastaneleri ile sağlık sektörüne taşıyor. Sağlık Bakanlığı’nınKamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle, Türkiye’ye kazandırmak istediği enerjiverimliliği yüksek, deprem izolatörlü, dijital özellikli ‘akıllı hastaneler’projesi olan Şehir Hastaneleri’nin yapımında aktif rol üstlenmeyi hedefleyen Akfen İnşaat, yap-işlet-devret alanındaki tecrübe ve know-how’ını sağlıksektörünün dönüşümünde değerlendirecek.

akfen-3 

Bugüne kadar Isparta, Tekirdağ ve Eskişehir olmak üzere 3 farklı şehir hastanesiprojesinin Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeli ile yapımını üstlenen Akfen İnşaat,toplam 2 bin 316 yatak kapasitesine sahip bu 3 proje için 3 milyar TL yatırımyapacak. Akfen İnşaat, Eskişehir Şehir Hastanesi’nin inşası için Garanti Bankasıve Türkiye İş Bankası ile 344 milyon Euro düzeyinde bir proje finansmanıanlaşmasına imza attı. Her iki bankanın yüzde 50 oranında pay sunduğuanlaşmanın imza töreninde konuşan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı HamdiAkın, Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle hayata geçirilen Şehir Hastaneleriile Türkiye’yi teknolojik altyapısı ve donanımı güçlü modern hastanelerkazandıracak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Akın, şu açıklamadabulundu: “Havalimanları, konut, doğalgaz boru hatları, okullar ve enerjisantralleri gibi Türkiye’de büyük ölçekli projelere imza atmış bir şirketolarak, Şehir Hastaneleri ile Akfen İnşaat’ın yıllara dayanan deneyimi veuluslararası standartlarda binalar geliştirmedeki uzmanlığını sağlık alanındada göstermeye devam ediyoruz. Kamu-Özel-İşbirliği (PPP) modeli ile hayatageçireceğimiz Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ Şehir Hastaneleri, SağlıkBakanlığı şartnamelerine uygun olarak en yeni teknoloji ve ekipmanlar iledonatılacak. Toplam 3 milyar TL yatırımla tamamlamayı planladığımız üçhastaneden biri olan Isparta Şehir Hastanesi’nde sona yaklaştık. Projeyi,planladığımız tarihten yaklaşık 6 ay önce bitiriyoruz. Yılsonuna kadar SağlıkBakanlığı’na teslim etmeyi planladığımız proje, Türkiye’nin ilk ŞehirHastanelerinden biri olacak” diye konuştu.

akfen-2

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil konuşmasında “Ülkemizde sağlık alanında yapılanreform ve yatırımlar tartışmasız çok önemli. Son yıllarda kamu-özel sektörişbirliğiyle, bu alanda çok önemli projelerin hayata geçirildiğini görüyoruz.Eskişehir Şehir Hastanesi Projesi de, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacakmega projelerden biri olarak dikkat çekiyor. Garanti Bankası olarak, bu projedeyer almaktan gurur duyuyor ve bugüne kadar olduğu gibi, ülkemizinsürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacak tüm projelere, önümüzdeki dönemdede destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

İşBankası Genel Müdürü Adnan Bali, yaptığı konuşmada; “Akfen Grubu ile yakınzamanda hizmete açılacak olan Isparta Şehir Hastanesi’nden sonra yeni bir şehirhastanesi projesinin finansmanında daha işbirliği yapmaktan ve bu değerliprojelerin hayata geçirilmesinde pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz.Eskişehir Şehir Hastanesi’nin finansman işlemi de dikkate alındığında Kamu Özelİşbirliği Modeli ile geliştirilen sağlık tesisi projeleri için Bankamızıntoplam nakdi kredi taahhüdü 800 milyon USD seviyesine ulaşmış durumdadır. Özelsektör girişimciliği ile kamunun deneyim ve önceliklerini ortak bir zemindebuluşturan bu yatırımlara, gerek bireylerin ihtiyaç duydukları sağlıkhizmetlerine yerinde, zamanında ve kaliteli bir şekilde erişmesine imkansağlayacak olmaları; gerekse de sağlık alanında belirlenen ulusal hedeflerekamu bütçesine ilave yük getirmeden ulaşma yolunda önemli katkı sunacakolmaları açısından büyük önem atfediyoruz. Bu kapsamda, İş Bankası olarak sözkonusu yatırımlara karşı ilgimizi ve finansal desteğimizi önümüzdeki dönemde desürdürmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Üçprojenin toplam yatak kapasitesi: 2 bin 316

Akfenİnşaat’ın proje finansmanı sağladığı Eskişehir Şehir Hastanesi; genel hastane,onkoloji hastanesi ve kardiyovasküler cerrahi bölümleri haricinde sahip olacağıyüksek güvenlikli bölümü ile adli ve psikiyatri gibi özel güvenlik isteyensağlık durumlarıyla ilgili ihtiyacı karşılayacak olmasıyla özel bir yere sahip.İnşasına yıl içinde başlanan proje, 333 bin metrekarelik alan üzerinde toplam1081 yatak kapasitesi, 264 polikliniği ve sahip olacağı dünya standartlarındakiileri teknoloji medikal ekipmanları ile bölgesinin sayılı hastaneleri arasındayer alacak. Hastanenin 2017 yılı sonuna kadar tamamlanarak Sağlık Bakanlığı’nateslim edilmesi hedefleniyor.

IspartaŞehir Hastanesi ise toplam 167 polikliniği, 19 ameliyathanesi ve toplam 755yatak kapasitesi ile bölgede sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine önemli birkatkı sunacak. 222 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen hastane, aynızamanda özel bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne sahip olacak. Akfen İnşaat, bu yılın sonuna kadartamamlayacağı Isparta Şehir Hastanesi ile Türkiye’ye ilk şehir hastanelerindenbirini kazandırmış olacak.

Akfenİnşaat’ın bu yıl içinde temelini atmayı planladığı Tekirdağ Şehir Hastanesi de480 yataklık kapasitesi ile bölgenin en büyük hastaneleri arasında yer alacak.Böylece Akfen İnşaat, toplamda 2 bin 316 yatak kapasitesine sahip altyapısı,teknolojisi ve donanımı güçlü üç şehir hastanesi ile Türkiye’nin sağlık sektöründebölgesinde lider ülkeler arasında yer almasına destek sunacak.

YeniŞehir Hastanesi projeleri ile ilgileniyoruz

Herüç şehir hastanesinde de depreme karşı dayanıklılık sağlayan ve depremşiddetinin hastane içinde hissedilmesini azaltan özel bir trijen ve depremizolatör sistemi kullandıklarını belirten Hamdi Akın, oldukça çevreci olan busistem ile bina içinde enerji verimliliğini de artırdıklarını söyledi.Hastanelerde bulunacak özel jeneratör sistemi de elektrik kesintilerindenmağduriyet yaşanması ihtimalini ‘sıfır’a indirecek. Güçlü altyapının yanı sıradijital teknolojilerle desteklenecek hastanelerin Sağlık Bakanlığı’nınöngördüğü şekilde ‘akıllı hastane’ formatında hizmet sunacağını kaydeden Akın,hastanelerin sahip olacağı konfor ve hizmet kalitesi ile de farklılıkyaratacağını, aynı zamanda yaratacağı istihdam imkânı ile bulunduklarıbölgelerin kalkınmasına destek sunacağını dile getirdi.

Akın,Şehir Hastaneleri ile ilgili gelecek hedeflerini şöyle açıkladı: “Akfen İnşaatolarak her zaman üstlendiğimiz projeleri taahhüt ettiğimiz süreden önce teslimettik. Hastane projelerimizde de bunu sağlayarak yenileri için çalışmayabaşlamak istiyoruz. İhaleye açılacak yeni Şehir Hastaneleri projelerinde yeralarak önümüzdeki dönemde bu alanın önemli oyuncularından biri olmayısürdüreceğiz Böylece kamu-özel işbirliği (PPP) projelerinde de önemli biroyuncu olacağız.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here