Siemens, bu yıl Türkiye’deki 160. yılını kutluyor.

0
296
siemens-160-yil

siemens-160-yil
Siemens Healthineersailesi 26 Ekim Çarşamba sabahı The Ritz-Carlton Otel’de basına özel birkahvaltı düzenledi. MEDİKAL PLUS olarak biz de oradaydık.

Siemens Healthcare Sağlık Genel Müdürü Şevket On’un ev sahipliğinde gerçekleşenkahvaltıda Siemens ile ilgili önemli bilgiler edindik. Türkiye’deki 160. Yılınıkutlayan markanın hem tarihi yolculuğunu hem de geleceğe yönelik planlarınıdinleme şansımız oldu. Bu özel buluşma için önce ev sahibi Şevket On’a sonraSiemens Healthcare ailesine ve Excel İletişim çalışanlarına çokteşekkürlerimizi iletirken o önemli bilgilerin bir kısmını sizlerle paylaşmakisterim.

Osmanlıİmparatorluğu’na I. Dünya Savaşı sırasında temin edilen X-ray cihazlarındanCumhuriyet döneminde, 1924’te Vakıf Gureba Hastanesi’ne kurulan cihazlara vebugün Türkiye’nin ilk PET-MR cihazının kurulumuna kadar her noktada SiemensHealthineers’ın imzası var.

Siemens’tegeçtiğimiz yıl yaşanan yeniden yapılanma sürecinde sağlık hizmetleri ayrı bir operasyonolarak faaliyet göstermeye başladı. Mayıs 2016 başında da Siemens Healthineersolarak hizmet vermeye başladı. Bu yeni marka, Siemens Healthineers’ın öncü ruhuile sağlık hizmetleri sektöründeki mühendislik uzmanlığını bir araya getiriyor.

SiemensHealthineers Türkiye, yeni yapılanma çerçevesinde Orta Avrupa, Orta Doğu veAfrika’yı kapsayan CEMEA bölgesinde yer alıyor. Bölgedeki her ülke farklı altbölgelere raporlama yaparken, sadece Almanya ve Türkiye doğrudan CEMEAyönetimine raporlama yapıyor. Bu da Siemens Healthineers Türkiye’nin bölgedekiöneminin önemli bir göstergesi.

SiemensHealthineers Türkiye, kalifiye çalışanları ve global uzmanlığıyla, hastagüvenliğini ve sağlığını ön planda tutuyor. Daha yüksek kalite, daha düşükişletme maliyetleri ve daha etkin medikal çıktılar hedefiyle geliştirilenürünler sadece Türkiye’de her gün 200 bin kişinin hayatına dokunuyor.

SiemensHealthineers Türkiye müşterilerinin yüzde 51’ini özel sağlık kuruluşlarıoluşturuyor. Kamu kuruluşlarının payı ise yüzde 13. Geri kalan yüzde 36’lıkkesim ise PFI (public financial investment model) adı verilen kamusal yatırımmodelinden oluşuyor. Bu model kapsamında kamu sektörü, özel sektöre kendisiadına bir sağlık kuruluşu kurma ve belli bir süreyle işletme yetkisi veriyor.Daha sonra bu kuruluş kamu çatısı altında işlemeye devam ediyor.

Görüntüleme alanında Türkiye’de 10 yılı aşkın süredir pazar lideri konumunda.

SiemensHealthineers Türkiye, Akademik Performansa göre Üniversitelerin Sıralaması(URAP) listesinde, Türkiye’de Tıp Fakültesi bulunan ilk 11 üniversitenin 5’iile işbirliği projeleri yürütüyor. Ayrıca klinik anlamda sağlık personelinineğitimine katkıda bulunarak bu alanda sektörde ilk ve tek Akademi olan SiemensHealthineers Akademi hizmeti de bulunuyor.

Ülkemizde sağlıkhizmetlerinde 2000’li yılların başından beri yaşanan dönüşümün en büyükgöstergelerinden biri olan PPP (kamu-özel işbirliği) Siemens Healthineers ileSağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Şehir Hastaneleri’ projesi. Siemens de bu projelerde hem sağlıkçözümleriyle hem de finansman ve bina teknolojileri çözümleriyle rol alıyor.Siemens Healthineers ise şehir hastanelerine sadece ürün temini değil, ekipmanve klinik operasyon desteği de sunuyor.

MüşteriHizmetleri Yönetimi (Siemens Healthineers Teknik Hizmetler) bölümü projeyönetimi ve servis hizmetleri sunuyor. Diğer bir deyişle, satış sonrası süreceodaklanıyor ama hizmetleri bununla sınırlı kalmıyor. Bu bölüm proaktif vemüşteri odaklı yaklaşımıyla cihaz çalışırlık oranlarını yüksek tutmayı veböylece insan sağlığına katkıda bulunmayı hedefliyor. Ayrıca, Bilkent EntegreSağlık Kampüsü ya da Mersin Sağlık Kampüsü gibi projelerde de SiemensHealthineers Müşteri Hizmetleri Yönetimi bölümü hem servis hizmetleri sunuyorhem de bu tıp merkezlerinde laboratuvar diagnostiği gibi ihtiyaçları kapsayanpaket servislerle işletmelere kapsamlı hizmet veriyor.

SiemensHealthineers Türkiye çağrı merkezine yılda 130 binden fazla çağrı geliyor. Teknikekip, cihaz teknolojilerini takip etmeleri ve kişisel gelişimlerine katkıdabulunmak için sürekli olarak yurtiçi ve yurtdışı eğitimlerle destekleniyor.Uzmanla her yıl yurtdışında, alanlarına özel 140 eğitime düzenli olarakkatılıyorlar.

Diagnostik Görüntüleme

• BT, MR, tomografi, X-ray, mammografi,moleküler görüntüleme gibi çözümler bu başlık altında yer alıyor.

• 2014 itibarıyla, gelişmekte olanülkelerde yaklaşık 1 milyar kişi Siemens Healthineers görüntüleme cihazlarınaerişebildi.

• Son dönemde en büyük yenilik PET-MRcihazı oldu. Türkiye’nin ilk PET-MR’ını Siemens Healthineers kurdu. PETteknolojisi ile MR’ı bir araya getiren bu çözüm, başta kanser ve Alzheimerolmak üzere yaşamsal açıdan kritik hastalıkların erken tanısında ve tedavideğişikliklerinin planlanmasında çok önemli rol oynuyor. Kanser görüntülemedekullanılan PET/CT ve SPECT/CT cihazları da bu alanda önemli çözümler sunuyor.

• Siemens Healthineers Türkiye özellikleMR’da açık ara lider konumda bulunuyor. OECD verilerine göre, Türkiye’dekigörüntüleme cihazı sayısı OECD ortalamasının altında. Dolayısıyla bu veripazarın halen büyüme imkanı taşıdığını gösteriyor. Son teknoloji ile donatılmışMR cihazlarında, yüksek verimlilikle mükemmel MR görüntüleri çekiliyor. MR’dakullanılan Tesla birimi (1,5T, 3T vb), manyetik çekim gücünün fiziksel kuvvet birimidir.Örneğin 1,5T standart bir MR cihazının çekim kuvveti, dünyanın yerçekimikuvvetinin 30 bin katıdır. 7T gücüne kadar ulaşan MR çözümleriyle SiemensHealthineers tanı ve tedaviye olduğu kadar bilimsel gelişmelere de katkısağlıyor.

• Bilgisayarlı tomografi (BT) alanında daSiemens Healthineers Türkiye pazarın en önemli oyuncularından biri konumunda.Bu alandaki inovasyonlar açısından ise dünya lideri. Bu başarının temelinde, BTgibi radyasyon temelli alanlarda ve özellikle pediatride düşük dozun her zamanbirinci öncelik olması yatıyor. Tomografide artık radyasyon oranları çok düştü.Daha düşük gürültü seviyeleri, daha yüksek hasta konforu, daha kısa sürede eldeedilen daha net görüntüler sağlayan sistemler sunuyor.

• Dual Enerji tarama tekniği sayesinde,Dual Source sistemleri, maddelerin kimyasal kompozisyonlarını görüntüleyerekyeni bir sınıflandırma dünyasının kapılarını açıyor. Öte yandan, SomatomDefinition Edge ve buna bağlı Twin Beam Tube gibi Single Source tarayıcılardada Dual Source özelliği kullanılabiliyor.

• Siemens Healthineers’ın bulut tabanlıteam-play ağı ise görüntüleme cihazlarının kapasite kullanımını, çeşitliçalışma sekanslarını ve teker teker tüm muayeneleri, sade ve kolay bir şekildedeğerlendirmeyi mümkün kılıyor. Bu veriler, benzer sağlık kuruluşlarındanalınan değerlerle, tek tuşla ve tamamen isimsiz olarak karşılaştırılabiliyor.

Ultrason ve İleri Tedaviler

• Ultrason konusunda Siemens Healthineers1953’ten bu yana teknolojiye liderlik ediyor.

• İleri Tedaviler birimi ise anyijo veC-kol röntgen cihazlarını kapsıyor.

• Anjiyo, Siemens Healthineers’ınTürkiye’deki en yaygın çözümlerinden birini oluşturuyor.

Hayati açıdankritik önem taşıyan anjiyografide cihazların çalışırlık sürelerinin yüksek olmasıgerekiyor. Siemens bu anlamda yüzde 98 çalışırlık süresiyle pazar liderikonumunda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığıtarafından son iki yıl içinde Türkiye genelinde çerçeve ihale yöntemi ile satınalınan 77 anjiyografi cihazının 69’unu Siemens Healthineers temin etti. Bukapsamda bazı illere kardiyoloji ve girişimsel radyoloji alanında ilk anjiyosistemlerini kazandırmış oldu.

• Hibrit ameliyathaneler de SiemensHealthineers’ın öncülük ettiği bir başka alan. Farklı disiplinlerin bir aradakullanıldığı hibrit ameliyathaneler, yüzde 21 zaman tasarrufu sağlıyor. Bueğilimi yakından takip eden Siemens Healthineers dünya genelinde 900 hibritameliyathane kurdu ve Türkiye’de de sayı hızla artıyor.

Laboratuvar Diagnostiği

• Siemens, diagnostik alanına 3 büyük firmayısatın alarak girdi: Bayer Diagnostics, Dade Behring ve DPC. Bu üç farklışirketin bünyesindeki ürün, çözüm ve hizmetlerden oluşan çok geniş bir portföyile 2008 yılından itibaren Siemens markası adı altında sektöre hizmet vermeyebaşlandı.

• Diagnostik alanında, Türkiye’ningenelinde bölgesel sorumluluklara sahip bayilerle çalışılıyor. Ayrıca bazızincir hastanelere de doğrudan hizmet veriliyor. Laboratuvarlarda sürekli artantest kapasiteleri karşısında, Siemens Healthineers iş akışını iyileştiren veyüksek kalitede sonuçları hızla sağlayabilen, kullanımı kolay, ileriteknolojili sistemlerle laboratuvarları bir üst seviyeye taşıyor. Şirket,Türkiye’de yılda 110 milyonun üzerinde test yapılmasına olanak sağlıyor.

• Türkiye’nin ilk Aptio sistemi AkdenizÜniversitesi’nde kuruldu.

• Adana Halk Sağlığı Laboratuvarı daotomasyon çözümü kullanan ilk kamusal merkez laboratuvar oldu.

PoC (Point ofCare – Hasta Başı Sistemler)

• Hasta başı testleri, ana laboratuvardışında, hastanede ya da hastane dışında, cihazlarla yapılan testler içinsunulan hizmetleri kapsıyor. Bunun içerisine aciller, poliklinikler, servisler,muayenehaneler de dahil oluyor.

• Siemens Healthineers Türkiye, bu anlamdaülke genelinde 3 ana distribütör ile çalışıyor.

• Özellikle kan gazı alanında SiemensHealthineers Türkiye’nin pazar payı artıyor.

• HbA1c için de kesinlik payı çok yüksekbir PoC metodu sunuluyor.

• PoC ürünlerinden özellikle RAPIDComm,laboratuvar dışındaki küçük cihazların yönetimini kolaylaştırıyor, cihazlarıbirbirine bağlıyor. Örneğin bir hastanenin farklı servislerine, farklınoktalarına yerleştirilen cihazlar, bu çözüm sayesinde tek yerdenyönetilebiliyor.

AR-GE

• Siemens Healthineers, yenilikleri gerçeğedönüştürmek ve insan sağlığını ilerletmek odağında, müşterilerine en yeniteşhis ve tedavi teknolojilerini sunmak amacıyla global gelirinin yüzde 8’indenfazlasını Ar-Ge’ye ayırıyor. Diğer bir deyişle Siemens Healthineers, Ar-Ge’ye 1milyar euro’dan fazla bir tutar harcıyor.

• Siemens Healthineers, 2015 mali yılı itibarıylayılda 1.474 buluşa imza atıyor. Bu, her iş günü başına 4’ten fazla yeni patentdüştüğü anlamına geliyor.

• Siemens Healthineers Türkiye de Ar-Geçalışmaları kapsamında dünya çapında üniversiteler, araştırma enstitüleri vebenzeri kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.

• Türkiye’de İnovasyon alanında gençlerefırsat yaratmak amacıyla Innovation Think Tank platformu hayata geçirildi.Innovation Think Tank (ITT), Siemens Healthineers çatısı altında interdisipliner yaklaşımla inovatif düşüncelerigerçekliğe dönüştüren bir platform. Merkezi, Siemens Healthineers’ın kalbi olanErlangen’de (Almanya) bulunan ITT aynı zamanda Çin, Hindistan ve Ağustos2014’te de İstanbul Teknokent’te kapılarını inovatif düşüncelere açtı.

• Bir başka önemli çalışma da Boğaziçi ÜniversitesiTeknoloji Transfer Ofisi ile birlikte gerçekleştirilen, Türkiye’nin ilkİnovasyon Yönetimi Sertifika Programı.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

• Siemens Healthineers sürdürülebilirliğinsadece çevresel değil, aynı zamanda toplumsal bir süreç olduğuna inanıyor.Özellikle çocuk ve gençlerle birlikte projeler yürüten Siemens Darüşşafaka ileöğrencilerin fen derslerinde öğrendikleri konuları pratiğe dökmeleri amacıylamekanik, fizik ve bilgisayarı bir araya getiren Mekatronik Kulübü’nü kurdu.Aynı zamanda Darüşşafaka’nın ödüllü Robot Kulübü’ne de destek veriliyor.

• Türkiye’de çeşitli üniversitelerleişbirliği bulunmaktadır. Siemens Healthineers sivil toplum kuruluşlarıylaişbirliği yapıyor; erken teşhis gibi konularda bilinçlendirme faaliyetlerinekatılıyor. 2016 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 1000 öğrenci ile bir arayagelerek genç neslin bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulundu.

• Farkındalık yaratan sosyal sorumlulukprojelerinin de her zaman öncüsü olarak yer alan Siemens Healthineers 2016 yılıKanser Haftası’nda, kanserle mücadelede erken teşhisin önemini vurgulamak içinKanserle Dans Derneği işbirliğiyle ‘Kanserli Hastaya Nasıl Destek Olunur’başlıklı bir sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here