Medikal cihaz sözlüğü Medikoz Tercüme tarafından hazırlanıyor!

0
263
medikoz

medikoz
Medikal cihazlar için hazırlananbir sözlük çalışması bulunmadığının altını çizen Medikoz Tercüme YöneticisiEmrah Büke, bu çalışmanın sektöre katkıda bulunacağını belirtti.

Medikalsektörün iletişim sağlayıcısı olarak öncü ve duayen bir Kuruluş MedikozTercüme, medikal cihazların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası,Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtları sırasında kullanılan EC Sertifikası,Uygunluk Beyanı, Kullanım Kılavuzu, GMDN Kodu, ECRİ Terimi, UMDNS Terimi,Etiket ve sair belgelerde bulunan İngilizce ürün isimlerini Türkçeye SağlıkBakanlığı ve diğer Kurumlar nezdinde reddedilmeyecek şekilde çevirirken bubirikimini özel bir çalışmada birleştirmeye başladı.

Doğru çeviriler için bir kaynak

Dahaönce sadece medikal cihazlar için hazırlanan bir sözlük çalışmasıbulunmadığının altını çizen Medikoz Tercüme Yöneticisi Emrah Büke, buçalışmanın medikal sektöre anlamlı seviyede katkıda bulunacağını belirtti.

Çeviri kaynaklı retleri ekarte edebileceknitelikte

Bilindiğiüzere TİTUBB tarafından firma kayıt işlemleri sırasında yaşanan en büyüksorunlardan biri de çeviri hatasıdır. Bu hatalardan dolayı, medikalKuruluşların ürünlerini piyasaya sürememesi ya da ihalelere katılamaması da dâhilolmak üzere çok ciddi sorunlarla karşılaştığını hatırlatan Emrah Büke, MedikozTercüme tarafından hazırlanan bu medikal cihaz sözlüğü sayesinde Ulusal BilgiBankası başta olmak üzere diğer Kurumlarca istenilen doğru terimlerinkullanımlarının sağlanacağına dikkat çekti.

6 yıllık birikim, onlarca uzmankatkısı

2010yılından bu yana doğru terim karşılıklarının derlendiğine değinen Büke, busözlük için UBB danışmanlarının, üretici ve ithalatçı firmalarla, diluzmanlarının görüşlerine başvurduklarını belirtti.

Zaman kaybını yok edecek birçalışma

Türkiyeİlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası nezdinde çeviriden kaynaklanan retsorunları ile karşılaşılması durumunda Türkiye’deki medikal ithalatçıKuruluşlar, ürünlerin yeniden kayıtlarını yapmak durumunda kalıyor. Haliyledaha önceden kaydı yapılmış ama reddedilmiş belgelerin UBB sistemine ikincidefa kayıtlarının gereksiz bir zaman kaybı olduğuna değinen Büke, medikal cihazsözlüğü hem bir yenilik olduğundan hem de zaman maliyet dengesinindüzenlenmesinde birinci dereceden değere sahip olduğundan bahsetti.

3 milyon Türk Lirası tutarındakatma değer

Heryıl çeviri hatalarından dolayı ortalama 3 milyon Türk Lirası tutarında gereksiznoter tasdiki ücretinin dağıtıcılar ve bayiler tarafından ödendiğini hatırlatanBüke, bu çalışma ile doğru terim kullanımına ilişkin hataların kayda değerbiçimde azaltılabileceğini vurguladı. Ayrıca bu sayede medikal Kuruluşlarınçeviri hatalarından dolayı kaybettikleri zamanın da azalacağını belirtirken, buçalışmaya isteyen medikal cihaz Kuruluşlarının www.medikoterms.com adresindensınırsız erişebilecekleri Emrah Büke tarafından bildirildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here