Siemens Sağlık, hasta konforunu ve sağlığını ön planda tutarak pazarda liderliğini artırıyor

0
119
siemens-saglik-turkiye-almanya-servis-mukemmelligi-odulu-2

siemens-saglik-turkiye-almanya-servis-mukemmelligi-odulu-2
Mehmet Ayçin, “Siemens Sağlık olarak, hizmetlerimiz anlamında hem özel hastaneler hem de kamu hastaneleri tarafında performansımızı her geçen gün daha da yükselteceğimizi ve pazar payındaki mevcut liderliğimizi yükselterek devam edeceğimizi öngörüyoruz.” dedi.

Siemens Sağlık Görüntüleme Sistemleri Pazarlama Yöneticisi Mehmet Ayçin ile görüntüleme sistemlerinde 2015’in yeni ürünleri, tıbbi görüntüleme alanındaki yenilikler, ülkemizdeki radyoloji ünitelerinin durumu ve Siemens’in bu konudaki çalışmaları üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Siemens Sağlık’ın Görüntüleme Sistemlerinde 2015 yılının yeni ürünleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Özellikle pazarda görüntüleme alanında MR ve anjiyo cihazları ile alakalı yoğun bir talep olduğunu söyleyebilirim. Siemens hem yeni anjiyo modelleri, hem de tomografi tarafında hastaya verilen dozu minimize eden ve görüntü kalitesini üst düzeye çıkaran, yeni teknolojiler üzerinde çalışmaları tamamlayıp pazara sunmuş durumdadır. Bunun dışında ultrason ve mamografi alanında da ciddi yatırımlarımız söz konusu. Bu anlamda da Türkiye’de ilk kablosuz ultrason cihazının satışını gerçekleştirdik. Yeni ürünlerimizle ilgili son derece olumlu geri bildirimler alıyoruz.

Kablosuz ultrason ürününden bahsettiniz okurlarımıza ürünün avantajları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Cihaz ultrason üzerinden kumanda ediliyor. Dolayısıyla cihaza hiç dokunmanıza gerek olmuyor. Cihazımız özellikle ameliyathaneler için tasarlandı. Bu cihazın kablosuz olmasının en büyük avantajı ortamda kabloyu bertaraf etmek değil, hastalar için steril ortam sağlamaktır. Çünkü özellikle girişimsel işlemlerin yapıldığı ameliyathane ortamlarında bütün ekipmanların öncelikle steril edilmesi, hasta çıktıktan sonra diğer bir hastaya geçmeden tekrar sterilizasyona tabi tutulması gerekmekteydi. Bu hem maliyet hem de zaman açısından bir sıkıntı yaratmaktaydı. Bizim kablosuz ultrasonumuzda sunduğumuz prob ise steril bir torbanın içerisine konuluyor. Steril torbanın içerisinde cihaz üzerindeki butonlar vasıtasıyla kullanılıyor. 3 metre algılama mesafesi olan monitörü yani ultrasonun görüntüleme ekipmanını ameliyathanenin herhangi bir noktasına koyabiliyoruz. Bu uygulama sterilizasyon anlamında çok büyük avantaj sağlıyor. Bu sebeplerden dolayı kablosuz ultrasonumuz anjiyo uygulamalarında çok tercih ediliyor. Günümüzde görüntüleme cihazları çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Türkiye’de şuanda 4G-3G gibi güncel bir tartışma konusu bulunuyor. Dünyada 8G’nin patentini almış ve aktif olarak kullanan ilk firma Siemens. Bahsettiğimiz bu kablosuz ultrasonumuz da şu anda 8G kullanılıyor. Önemli olan burada 8G’nin katkı sağladığı hız! Bu zamana kadar hiç bir firmanın kablosuz ultrason yapamamasın kablo ile sağlanan yoğun anlık data alışverişiydi. Eş zamanlı görüntüyü ortaya koymak ancak 8G ile mümkün ki şu anda o da aktif olarak Türkiye’de de mevcut! Hakikaten günümüz teknolojisi açısından bakıldığında bu ürün devrim niteliğinde!

Türkiye görüntüleme pazarının mevcut durumu hakkında değerlendirme yapabilir misiniz? Ürünlere ilgi ve talepler nasıl?
Türkiye pazarı görüntüleme cihazları ile ilgili 3’e ayrılmış durumda: Kamu, özel sektör ve hizmet alımı olarak düşünebiliriz. Bunların yıllar itibariyle dağılımları ve pastadan aldığı paylar değişkenlik gösterebiliyor. Ancak içinde bulunduğumuz mali yıl içerisinde eşit dağılım sergilediğini söyleyebiliriz. Hizmet alım yatırımcıları özel girişimciler olmalarına rağmen kurdukları cihazların işletmelerini kamu hastanelerinde yürüttükleri için onların da ciddi yükümlülükleri bulunuyor. Bu noktada da işin servis tarafı ön plana çıkıyor. Sadece cihazlarımızın yeterliliği değil, çalıştığımız firmalara gerekli servis desteğini sağlayarak cihazlarını ayakta tutmalarını ve sürekli olarak hastalara kaliteli hizmet vermelerini sağlıyoruz. Bu sebeplerden içinde bulunduğumuz sektörde servis olmazsa olmaz unsurlardan biri.

MR’daki yeni ürün nedir?
MR’da bu yılın en önemli gelişmesi sessiz MR! MR kapalı bir ortam ve hastalar MR’a girdiklerinde çekinebiliyorlar. MR’da yapılan inovasyonlarda amaç sadece görüntü kalitesini artırmak ve teşhisi kolaylaştırmak değil aynı zamanda hastanın konforunu da ön planda tutmaktır. Eskiden MR’ların gantri genişliği 60 cm çapındaydı ve son teknoloji ile şu anda 70 cm. Bunun haricinde diğer bir yenilik ise sessiz olması. MR’a giren hastalarda cihazdan çıkan gürültülü ses hastaları strese sokuyordu. Hastalar açısından düşündüğünüz zaman zaten dar olan bir alanda uzun süre kalmaları gerekiyordu. Bu yüzden MR konusunda inovasyonlarımızda hastalarımızın konforunu göz önünde bulundurduk. Şu anda günümüz teknolojisinde hastalarımıza hem daha kısa çekim süreleri hem de geniş bir alanda çok daha sessiz çekimler sunabiliyoruz. Hastaların konforu açısından fark yarattığımızı söyleyebilirim.

Türkiye’de Kurulu cihaz pazar payınız nedir?
Türkiye’de görüntülüme pazarında kurulu cihaz parkurunda şu anda lider firma konumundayız. Ortalama olarak görüntüleme cihazlarının 10 yıl gibi bir kullanım süresi bulunuyor. Kurumlar 10.yılın sonunda da cihazlarını kullanmayı tercih edebilirler. Örneğin bazı kamu hastanelerinde 30 yılı aşkın çalışan röntgen cihazlarımız bulunmaktadır. Siemens Sağlık Servis hizmetlerimiz ile ilgili yükümlülüklerimiz yedek parça teminindeki sıkıntılardan dolayı belirli yıllardan sonra son bulabiliyor. Fakat 2.el cihazlar ile alakalı müşterilerimize sunduğumuz hizmetimiz bulunmaktadır: Örneğin müşterimiz 10 yıllık ömrü dolan cihazını yenileme talebiyle bize başvurduğunda cihazını geri alıp fabrikaya gönderiyoruz ve yeni cihaz satışında müşterimize çeşitli avantajlar sağlıyoruz.

Ar-ge yatırımlarınız ve çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Globalde yıllık ciromuzun önemli bir bölümünü Ar-GE’ye ayırıyoruz. Fakat asıl önemli olan burada merkezden ziyade bunu Türkiye’ye ne kadar sokabildiğimiz. Şu anda Gebze’de bir Ar-GE laboratuvarı kurduk. Kurduğumuz bu laboratuvar sadece Siemens Sağlık çözümleri için değil genel olarak tüm Siemens çözümlerinde inovatif fikirler geliştirmek için kurulmuştur. Amacımız laboratuvarımızda Türkiye’nin genç beyinleri ile birlikte yeni projeler geliştirmek. Bu amaçla gençleri inovatif düşünme konusunda özendirmek ve teşvik etmek amacıyla ‘Siemens İnovasyon Yarışması’nı hayata geçirdik. Bu yıl ilk kez düzenlenecek yarışmanın başvuruları 11 Mart- 30 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek. Yarışmanın kazananları, para ödülünün yanı sıra Türkiye, Almanya, Hindistan ve Çin’de düzenlenen 3 aylık Siemens İnovasyon kamplarından birine katılarak, şirketin küresel inovasyon know-how’ından faydalanma fırsatı bulacak.

Sağlık özelinde de Ar-ge projelerine ve yeni fikirlere oldukça önem veriyoruz. Üniversite öğrencileri arasından seçeceğimiz bir kaç başarılı adayımız ile Türkiye Ar-ge laboratuvarımızda değerlendirmek üzere görüşmeler yürütüyoruz. Üniversiteler ile iş birliği içerisindeyiz. Bu değerli projelerimizi geliştirmek adına Nisan ayı içerisinde Siemens’in farklı merkezlerinden gelen 200 Siemens Ar-ge mühendisine ev sahipliği yaptık. Bu toplantının ışığında da Türkiye’de Ar-ge’yi nasıl destekleyebiliriz, nasıl geliştirebiliriz konusunda onların da görüşlerini aldık. Buna istinaden çalışmalarımıza hız verip Ar-ge alanında ülkemizde de faaliyet göstermek istiyoruz. Özellikle yazılım geliştirme noktasında cihazdan ziyade fabrika merkezli Ar-ge faaliyetleri yürütüyoruz ama kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik spesifik yazılımlar üzerine ülkemizde de çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz.

Radyoloji ile ilgili şuanda Türkiye’de en önemli gelişme ve Türkiye pazarı ile dünya pazarı arasında bir kıyaslama yapabilir miyiz?
Radyoloji konusunda Türkiye’nin geldiği noktanın takdire değer olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda bütün üst düzey teknolojiler önemli kullanıcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Radyoloji alanında dünyada iki büyük kongre bulunuyor. Her sene Türkiye’den de 300’den fazla katılımcı bu kongrelere gidiyor ve yeni teknolojilerimiz hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Yeni teknolojileri, inovatif çözümlerimiz ile ilgili yatırım konusunda da oldukça motiveler. Siemens’in globalde yeni çıkardığı teknoloji harikası ürünleri çok kısa bir süre içerisinde Türkiye’de de kurulur hale geldi. Türkiye’de yatırımcılar globalde gerçekleşen Ar-ge çalışmalarını, inovasyonları çok yakından takip ediyorlar ve eskiyen cihazlarını yenilemek konusunda farkındalık planlamaları mevcut. Bu farkındalık kendilerine hem servis noktasında hem de geri ödeme noktasında ek katkılar sağlamaktadır. Yeni ürünlerimiz daha çevreci, daha yeşil dostu, daha az enerji harcayan, daha kolay öğrenilen ve günlük hasta alma sayıları daha fazla olduğu için yatırım noktasında oldukça cazip gelmektedirler. Bu anlamda radyoloji alanında ülkemizde bulunan eski ve düşük teknolojili cihazların daha fazla yatırım yapılarak yüksek teknolojili cihazlarla yer değiştirmekte cihazlar olduğunu söyleyebilirim.

Siemens’in 2015 yılı pazarlama alanındaki beklenti ve hedefleri nelerdir?
Türkiye pazarındaki beklentilerle paralel diyebilirim. Pazara baktığımız zaman projeler artan bir öneme sahip ve biz de bunu yakından takip ediyoruz. Kamudaki yatırımlar şuanda merkezileşmiş durumdadır. Hizmet alanında da sohbetimizin başında bahsettiğim üzere çok önemli bir kalemimiz var, oradaki yatırımcılarımızı servis hizmetlerimizle desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü buradaki yatırımlar bizim için önemli. Önümüzdeki dönemlerde özel hastanelerde zincir hastane yapısını daha sıklıkla göreceğimizi düşünmekteyim. Dolayısıyla özel hastanelerde de ciddi bir büyüme söz konusu. Çünkü Türkiye’ye baktığımız zaman hasta yatak sayısı konusunda geliştirilmeye ihtiyaç duyulan bir noktada olduğumuzu görüyoruz. Bu anlamda bakanlık sağlık personel sayılarının iyileştirilmesi konusunda oldukça önem veriyor Bu hizmetler sayesinde daha iyi sağlık şartlarına kavuşacağımızı öngörüyorum. Siemens Sağlık olarak, hizmetlerimiz anlamında hem özel hastaneler hem de kamu hastaneleri tarafında performansımızı her geçen gün daha da yükselteceğimizi ve pazar payındaki mevcut liderliğimizi yükselterek devam edeceğimizi öngörüyoruz.

Mehmet Ayçin kimdir?
1978 yılında Bursa’da doğdu. Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni bitirdikten sonra 2002 yılında Siemens Sağlık bölümünde satınalma uzmanı olarak göreve başladı. Akabinde lojistik, proje ticari yöneticiliği görevleri sonrası müşterilerle birebir temasta olacağı bir alanda olmak istediğini fark ederek Ultrason Ürün Yöneticisi olarak pazarlama kariyerine başladı. Daha sonrasında ise Mamografi ve X-ray cihazları Ürün Yöneticisi olarak pazarlama kariyerine devam etti. Bir kaç yıl sonra X-Ray Ürün Grubu Yöneticiliği yaparken Almanya merkezden 26 ülkeyi kapsayan Doğu Avrupa ve Rusya Ultrason Ürün Yöneticiliği teklifi ile 3 yıl sürecek yurtdışı medikal deneyim süreci başladı. Yorucu, bir o kadar da keyifli bu dönemin ardından 2013 yılı sonunda Siemens Sağlık Türkiye Görüntüleme Sistemleri Pazarlama Yöneticisi olarak ülke organizasyonuna geri döndü.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here