Hedefimiz anne ve çocuk sağlığını yükselterek, toplum sağlığını yükseltmek

0
165
perinatal-medicine-2015

perinatal-medicine-2015
Türkiye’deki en büyük eksik eğitimsizlik. Kızlarımıza verilecek eğitimler sağlıklı anneler ve sağlıklı yeni nesiller oluşumunda katkı sağlayacaktır.
Türkiye MaternalFetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’nin, dostluk çalışma grubu olarak doğuşundan bu yana 16 yılı aşkın süredir, anneler ve bebeklerinin sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen TMFTP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feride Söylemez okurlarımız için Perinatal Medicine Kongresi’nin amacı, hedefi ve önemi hakkında bilgiler verdi.
Perinatalojiye gönül vermiş bu işle uğraşan meslektaşlarımız bir araya gelerek hatta ailelerimizle birlikte bir araya gelerek dostluk derneği olarak kuruldu. Bunlar gün geçtikçe daha formal bir hale geldi. Sonrasında ise, 2 yılda bir yenilenen bir başkanlık sistemi ve 9 yönetim kurulu üyesiyle sup gruplar oluştu. 4 tane sup grupla birlikte çalışıyoruz biz aynı zamanda. Bu sup gruplar kendilerine ait toplantılar yapıyorlar. Bunlar; birisi perinatal tıp dediğimiz, birisi maternal tıp alanında çalışan, bir ekip grubumuz birde ultrason grubumuz var. Derneğimiz bu ana çatı altında 2 yılda değişen başkanlık sistemiyle idare ediliyor. Şu anda iki yüze yaklaşmış üyemizle yaygın olaraktan permotolojiye gönül vermiş olan insanları kapsayan, kucak açan, dostluk derneği halinde. Bizde başkanlık kalıcı bir sistem değil. 2 yılda bir değişen sistemimiz var. Yani herkesin başkan olma yetkisi var. Biz 2 yılda bir dernek Yönetim Kurulu ile birlikte ana kongresini organize ediyor. Genelde kongrelerimiz İstanbul askeri müzede yapılmakta, artık geleneksel bir hale geldi. 2 yılda bir ultrason kongresi düzenliyoruz. Bunları da sup grubu nötrason sup grubunun çalışması, ana kongre bir tane yani 2 yılda bir kere ana kongre düzenleniyor. Bide sup grubu olarak genel ultrason kongresi düzenleniyor. Bu yönetimde daha önceleri de yaptığımız sup grupların tekrar toplantılarını canlandırdık. Bu toplantıda onlardan bir tanesi. Prenatal tıp grubunun organize ettiği bir toplantı, ayrıca da özelliği bu toplantının Güneydoğu Avrupa ülkeleriyle de yarın onlarla da beraber bir gün süren bir toplantımız olacak. 3. gün gene kongreye devam edilecek. Bunlarda yine 2 yıl içinde bir kere bu sup grup bir kerede yüksek riskli gruplar bir kerede etik olmak üzere tekrarlayacak. Güneydoğu Avrupa üyeleriyle birlikte çalışıyoruz, özellikle Yunanistan’la sıkı dostluklarımız var. Onlarla beraber Güneydoğu Avrupa’da kurulan cemiyete üyeyiz. Kongrenin 2’inci günü oradan katılımcılarımız çok olacak ve yarınki kongremiz İngilizce olarak gerçekleşecek.

Perinatal Medicine Kongresi’nin önemi nedir?
Bütün Perinataloji ile uğraşan meslektaşlarımız için önemli bir kongre, herkes birbiri ile bilgi alışverişinde oluyor. Sahada bu işle uğraşan Türkiye’de 1 milyon 300’ün üstünde her yıl doğum gerçekleşiyor. Gebelik ve doğum komprekasyonları bizim için son derece önemli, anne hayatı bebek hayatı bizim için son derece önemli. Sahada bu işle uğraşan arkadaşlarımız bu gruptan bilgi alış verişinde bulunuyor. Sahadaki sorunlarını dile getirip onlara çözüm arıyorlar. Bunların hepsi bilimsel bir perspektif altında masaya yatırılıyor. Bir yandan da bu işe gönül vermiş genç meslektaşlarımızda gruptaki tecrübeli doktorlarla bilgi aktarımında bulunuyoruz. Sonuç ne oluyor, toplumun sağlığı için özellikle gelişmekte olan ülkelerde fevkalade önemli olan Maternel Mortaletiyi azaltmak adına, Perinatal Mortaliteyi azaltmak daha sağlıklı anne, daha sağlıklı bir fetüs elde etmek için bir ortam sağlanmış oluyor.

Peki, kongrede başlıca ele alınacak konular nedir?
Genelde bu oturumda anne sağlığıyla yani bebeğin sağlığını etkileyecek anne sağlığıyla ilgili problemler göze alınmakta. Sağlıklı anneden sağlıklı bebek doğurtmak için açıklamalar var. Mesela şeker hastası annenin doğuracağı bebekte hem bugün için hem ilerisi için risklidir. Dolayısıyla hasta anneyi tedavi etmeliyiz ki doğacak bebeğin hem bugününü hem de yarınını kurtaralım. Diğer hastalıklarda da biz anneyi doğru tedavi edelim ki hem annenin hem de bebeğin daha sağlıklı bir yaşam geçirmesini sağlayabilelim. Yarınki yurtdışından gelen yabancı katılımcılarımızda yapacağımız kongrede de bu konular ele alınacak. Yani kısaca anne gebeliğini ilgilendiren dolayısıyla da bebeği ilgilendiren konular ele alınacak.

Kongreye kimler katılıyor?
Her düzeyden katılımcımız var. Asistan arkadaşlarımız var, sahada birebir hizmet veren doktor arkadaşlarımız var, eğitim hastanesinin yetişmekte olan elemanları var, onlara ders veren hocaları var. Tüm üniversitelerden hemen hemen eğitici olanlar ve onların eğittikleri asistanlar mevcut.

Kongreye katılımcıların etkenleri ne olacak?
Her birey bir zenginlik getirecek, herkes çalıştığı yerdeki tecrübesini, çalıştığı yerdeki bilgi birikimi getirecek ve bizimle paylaşılacak. Türkiye’de gördüğü çarpıklıkları veya doğrulukları bize aktararak daha fazla bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Kongreye katılan meslektaşlarımız Türkiye’nin her yerinden geliyor, bütün illerden katılımcımız mevcut.

Peki, konu ile ilgili bakanlıktan beklentileriniz neler?
Bakanlık anne çocuk sağlığına çok önem veriyor. İyi yatırımlar yapıyor. Aile hekimliği müessesesi ile de anne gebeliği bakanlık tarafından takibe alınıyor. 1 milyon 300 gebe var ve bakanlık bunu hakikaten ciddiye alıyor. Ama teknoloji ve imkanlar Türkiye’nin her yerinde aynı şekilde değil. Ama yapılan çalışmalarla mümkün olduğu kadar bu eksiklik giderilmeye çalışılıyor. Maternal Mortalite oranı son 10 yılda Türkiye’de nerdeyse gelişmiş ülkeler düzeyine düştü. Yani son derece azalan bir Matarnel Mortalite oranı var. Yapması gerekenler olarak da; artan nüfus yoğunluğu ile birlikte eğitimin de artması gerekiyor. İnsanların eğitim düzeyini arttırmak lazım. Çünkü bilinçsizlikten kaynaklanan olumsuzluklar çok. Türkiye’deki en büyük eksik eğitimsizlik.

Dünya ile Türkiye’yi kıyaslarsak ne gibi farklılıklar var?
Dünya ile Türkiye’yi kıyaslarsak ilk başlarda çok yüksek olan Matarnel Mortalite ilk herhalde 10-15 yıl önce 100 binler civarında bahsediliyordu. Bu rakam 100 binde 79’lara, şu anda ise 100 binde 15-20’lere düştüğü ifade ediliyor. Ülkemizde ciddi oranda düşme gösterdi. Avrupa’da bu oran 100 binde 2-3, gelişmiş ülkelerde de aynı şekilde. Yani alacağımız yol daha çok var. Ama hedeflenen yolu da biz son 10 yılda ciddi anlamda azaltmış durumdayız. Daha da azaltmak için eğitim öncelikli olarak ve imkanları her yere yayabilmemiz gerekiyor.

Derneğin hedefi nelerdir?
Biz bütün doktor ve sağlık çalışanlarımıza güncel bilgileri aktarabilmek için buradayız. Dernek Perinatalojiye gönül verenlerin ve ilgi duyanların derneği. Sayısını her geçen gün arttırıp bu konuda dikkat çekip, anne ve çocuk sağlığını yükselterek, toplum sağlığını yükseltmek hedefimiz. Sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumlar olması için çalışıyoruz. Bunun için de akademik anlamda ve toplumsal bazda bilgi gerekirse mümkün olduğu kadar bütün meslektaşlarımızla paylaşılıyor, bu kişilerinde beklenti ve bilgileri paylaşılması isteniliyor.

Kongre ve dernekle ilgili okuyucularımıza vermek istediğiniz bilgi ve mesajlarınız var mı?
Önce sağlıklı bir toplum için eğitim şart, eğitimden kaçmayalım kız çocuklarını eğitelim, küçük yaştaki gebelikleri engelleyelim. Türkiye’nin herhâlde en büyük sorunlarından bir tanesi hala çocuk gebelikleri. Bu ciddi bir yaramız. Bununla ilgili yasal düzenlemeleri yaparken iyi yapalım iyi uygulayalım. Türkiye’de son yıllarda gebelik oranları azalıyor ama hala ciddi bir problem. Kızlarımıza verilecek eğitimler sağlıklı anneler ve sağlıklı yeni nesiller oluşumunda katkı sağlayacaktır. Kongrenin bütün meslektaşlarımıza faydalı olacağına inanıyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here