9,6 trilyon dolarlık küresel sağlık hizmetleri sektörü, yeni oyuncular ile gelişiyor

0
110
pwc-serkan-tarmur

pwc-serkan-tarmur
PwC’nin hazırladığı yeni rapor, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sağlık sektörüne adım atan yeni girişimcilerin dikkatini çeken iş fırsatlarının altını çiziyor.

Raporda yer alan bilgilere göre, 9,6 trilyon dolarlık küresel sağlık pazarı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki geleneksel klinik etkileşimlerini destekleyebilecek ya da bunların yerini alabilecek yeniliklere açık. PwC’nin “Sağlık Sektörünün Yeni Oyuncuları Küresel Tüketiciyle Tanışıyor” adlı raporu, dünyanın dört bir yanında pazara yeni giriş yapan ve temel iş alanları sağlık sektörünün dışında olan ya da sağlık sektöründe yeni roller üstlenen şirketleri kapsıyor. Rapor, bu şirketlerin, mobil ve sanal sağlık hizmetlerinde, daha etkin ve ekonomik sağlık hizmetleri seçeneklerinde, bakım ve fitness gibi alanlarda nasıl öncülük ettiğini gösteriyor. PwC; sağlık sektöründeki bu girişimci şirketlerin, şu anda dünya çapındaki geleneksel sağlık şirketlerine giden milyarlarca dolarlık geliri yakalama potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

PwC’nin küresel raporunu değerlendiren PwC Türkiye Sağlık Sektörü Lideri Serkan Tarmur, “Türkiye’de 2004 yılından itibaren başarılı bir “Sağlıkta Dönüşüm” programı uygulandı. Halen ikinci fazı devam eden programda geçmişte elde edilen kazanımların korunması ve bunların üzerine yeni kazanımların ilave edilmesi hedeflendi. Özellikle hasta memnuniyetinin ve sağlığa erişimin yüksek bir seviyede devam ettirilmesi, hizmetlerin etkinliğinin artırılması, koruyucu sağlık hizmetlerine ve sağlıklı hayat programlarına yönelik aktiviteler yapılması, akılcı ilaç kullanımı ve sağlık hizmetlerinin finansmanında sürekliliğin sağlanması temel öncelikler olarak programda yer alıyor. Bu hedeflerin başarılmasında yeni teknolojilerin ve şirketlerin önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Tele-sağlık, mobil-sağlık gibi uzaktan erişim ve muayene teknolojilerinin kullanımı, kaynak ve yatırımların dağıtımında büyük veri analizlerinin kullanımı ve bunlara yönelik işbirliklerinin telekom operatörleri, mobil cihaz ve uygulama geliştiricileri gibi çeşitli çözüm ortakları ile geliştirilmesinin, hem etkin ve hızlı sağlık hizmetinin sunumunda hem de maliyetlerin yönetiminde kamuya yardımcı olacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede hazırlanan raporumuzun ülkemizin sağlık sisteminin daha iyi bir noktaya getirilmesinde de önemli katkıları olacağına inanıyoruz” dedi.

Tüketiciler mobil sağlıktan umutlu
Rapora göre, dünya çapındaki tüketiciler, uygun fiyatlı ve geleneksel sağlık hizmetleriyle aynı kalitede oldukları ve zaman kazandırdıkları sürece yeni sağlık seçeneklerini tercih etme eğilimi gösteriyor. Sonuçlara göre; Tüketiciler; bankacılık ve perakendecilik sektörlerindeki gibi kolaylık ve şeffaflık sunan bir sağlık hizmetleri deneyimi istiyor. Araştırmanın gerçekleştirildiği gelişmekte olan pazarlarda (Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Afrika, Türkiye) katılımcıların %54’ü, mSağlık (mobil sağlık) uygulamalarının/hizmetlerinin aldıkları sağlık hizmetlerinin kalitesini gelecek üç yıl içinde geliştireceğini umuyor. Kanada’da hastaların %52’si mSağlık alanının sağlık hizmetlerinde kolaylığı ve erişimi artıracağını söylüyor. Almanya’da kalitesi ve sonuçları aynı olduğu sürece geleneksel olmayan sağlık hizmeti sağlayıcılarının sunduğu ürünleri ve hizmetleri kabul etmeye açık olanların oranı %43. Amerika’da, katılımcıların %64’ünün fiyatı uygun olursa, tıbbi müdahale ve tedavi görmenin yeni ve geleneksel olmayan yollarını denemeye açık olduğu görülüyor.

Yeni şirketlerin sağlık sektörünü küresel olarak sarstığını ve yeni bir tür sağlık hizmetleri tüketicisinin yükselişine ivme kazandırdığını belirten PwC Küresel Sağlık Lideri Patrick Higgis sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Sağlık masrafları, pek çok ülkenin gayrisafi milli hasılasından daha hızlı yükseliyor ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişim gelişmekte olan pek çok ülkede sınırlı. Ayrıca, tüm ölçeklerdeki ve boyutlardaki yetkin firmaların, tüketici zekâsını ve taze fikirleri sağlık sektöründeki bu ve diğer küresel zorlukları gidermek amacıyla kullanabileceği birtakım fırsatlar var. Sonuç olarak, sağlık sektörüne yeni giriş yapan şirketlerin ulusal sınırları aşarak sektördeki geleneksel şirketlerle simbiyotik ortaklıklar kurduğunu ve daha fazla seçenek ve yenilikçi sağlık çözümleri ortaya koyarak eski paradigmaları alt üst ettiğini görüyoruz.”

Sanal sağlık hizmetleri yükselişte
Raporda, gelişmekte olan ülkelerdeki yeniliklerin gelişmiş ülkelere oranla daha hızlı olmasının nedenleri, sanal sağlık hizmetlerinin geleceği, sektördeki yeni fırsatlar ve sağlık sektörünün yatırım açısından daha esnek olan alanları dört ana tema altında inceleniyor.

Rapora göre yenilikler, gelişmekte olan ekonomilerde gelişmiş ülkelerde olduğundan daha hızlı ortaya çıkabiliyor. Düzenlemelerin daha az olduğu ve acil ihtiyaçların öne çıktığı ortamlarda, pazarı sarsan yeni şirketlerin sunduğu sağlık çözümleri daha hızlı bir şekilde kendine yer ediniyor. PwC, buna “sıçrama etkisi” adını veriyor.

Raporun değindiği ikinci tema ise sanal sağlık hizmetlerinin yükselişi. Rapora göre mobil, dijital ve kablosuz teknolojilerin de desteğiyle dünyada sağlık sektöründe sanallaşma başlıyor. Telekom, teknoloji ve perakende sektörlerinden pazara yeni giriş yapan oyuncular, sağlık hizmetlerinin sınırlarını kaldıracak ve her an her yerde sağlık hizmetine erişim sağlayacak yenilikler sunabilme konusunda iyi bir konumda bulunuyor. Sektörde yeni fırsatlara bakıldığında ise görülüyor ki tüketiciler bugün bankacılık, perakende, ulaşım ve diğer satın alma deneyimleri kadar kolay ve şeffaf bir sağlık hizmeti deneyimi istiyor. Tüketici beklentileri ve mevcut tıbbi altyapı arasındaki boşlukları doldurmak, pazara yeni giriş yapanların yeni fikir ve becerilerle küresel sağlık hizmetleri alanına yönelebilmeleri için birçok yeni fırsat sağlıyor. PwC rakamlarına göre bakım ve fitness pazarı ise gittikçe büyüyor. 9,6 trilyon dolarlık küresel sağlık sektörünün yaklaşık 125 trilyon oluşturan bakım ve fitness pazarı, sağlık hizmetlerine değişiklik getirmek isteyen işletmelere; devlet kurumları, geleneksel hizmet sağlayıcıları ya da karmaşık düzenlemelerle uğraşmak zorunda kalmadan, daha esnek bir giriş olasılığı sağlıyor.

PwC Küresel Sağlık, işletme için analizler ve sağlık konusunda gerçek zamanlı çözümler sağlamak için dünyanın önde gelen sağlık hizmeti sağlayıcıları, sağlık hizmeti için ödeme yapan kuruluşlar ve sağlık bilimi şirketleri ile çalışmaktadır. Devlet kurumlarının ve özel kurumların yöneticilerine, düzenleyici reformlar, sağlık hizmetlerindeki değişiklikler ve yeni bilimin etkileri gibi kendi sağlık gündemlerindeki zorluklarla yüzleşmelerinde yardımcı olur. Sağlık uzmanlarından oluşan küresel ağı ile vergi, denetim ve danışmanlık hizmetleri yanında sektör deneyimi, tüm sağlık hizmetleri eko-sistemi ve bu sektörü harekete geçiren dinamikler hakkında bilgi de sunmaktadır. PwC Küresel Sağlık, müşterilerine sürdürülebilir sağlık sistemleri sağlamak amacıyla tüm sektörü kapsayan ve küresel bakış açıları sunmak için çalışır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here