Her 3 saniyede bir hasta Medtronic ürünleri kullanılarak tedavi ediliyor

0
174
medtronic-daven

medtronic-daven
Daveen Chopra, “9 bin kişi Araştırma Geliştirme birimimizde yeni ürünler üzerinde çalışıyor. Yeni ürünlere kendimizi adamış durumdayız” dedi. Ana alanı kalp olan Medtronic firmasının ürünleri kullanılarak, dünyanın herhangi bir yerinde her 3 saniyede bir hasta tedavi ediliyor. Medtronic firmasının Aortik, Periferal ve Vasküler Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Daveen Chopra, bir toplantı için geldiği İstanbul’da sorularımızı cevaplandırdı:

Dünyada medikal teknoloji pazarının mevcut durumundan biraz bahseder misiniz? Türkiye’nin bu pazardaki konumu nedir?
Tıbbi cihaz piyasası ve sağlık piyasası oldukça büyük bir pazar. Türkiye’nin 60 milyar liralık bir sağlık piyasası var. Bunun yüzde 1 ile 4’ü de cihazları oluşturuyor. Dünya çapında tıp cihazları piyasası büyümekte. Günümüzde hastalar daha uzun yaşıyorlar. Bu kronik hastalar için sürekli cihaz üretiminde bulunuyoruz. Türkiye de gittikçe zenginleşen bir ülke. Sonuç olarak insanlar daha uzun yaşıyorlar. Son 15-20 yıldır Türkiye’de hayat uzunluğu 10 yıl uzamış durumda. Ve insanlar yaşlandıkça daha fazla kronik hastalıklarla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Buna paralel olarak cihaz piyasasının da büyüdüğünü görüyoruz. Bütün gelişmekte olan ülkelerde bunu gözlemleyebiliyoruz.

Medtronic’i ve Türkiye Ofisi’nin çalışmalarını biraz anlatır mısınız?
Medtronic, açık kalp ameliyatı yaptığı hastalarını hayatta tutmaya çabalayan bir kardiyoloji uzmanına yardım etmek amacıyla bir elektrik mühendisi olan Earl Bakken tarafından 1949 yılında ABD’nin Minneapolis kentinde kurulmuştur. Kurulduğumuz günden bu yana, insan fizyolojisi konusundaki edindiğimiz engin deneyim ve uzmanlığımızın da desteğiyle kronik hastalıklarla yaşamak zorunda olan bireylere yardımcı olmak için yaşam değiştiren tedaviler geliştirmekteyiz. Medikal teknolojide dünya lideri olarak 140 ülkede hastalarımıza hizmet sunuyoruz. 46 bin çalışanımız var. Medtronic, kendi ofisini Türkiye’de 2003 senesinde faaliyete geçirmiştir. Hastalara ve sağlık görevlilerine, hayatı daha sağlıklı kılan veya uzatan ürünler, tedaviler ve hizmetler sunmaya devam eden organizasyonumuz, bugün, faaliyetlerini yaklaşık 180 kişi ile doğrudan ve distribütörleri aracılığı ile sürdürmektedir. Kalp ritmi hastalıklarında dünyanın en önemli tıp cihazlarına sahip. Dünyanın herhangi bir yerinde her 3 saniyede bir hasta Medtronic ürünleri kullanılarak tedavi edilmekte. 9 bin kişi Araştırma Geliştirme birimimizde yeni ürünler üzerinde çalışıyor. Yeni ürünlere kendimizi adamış durumdayız. Her yıl yüzlerce yeni ürün çıkarıyoruz. Kalp atışını düzenli tutan bir ürün üzerinde çalışıyoruz. Günümüzde bunlar oldukça büyük. Çok küçük bir ürün olarak üretmeye çalışıyoruz. Altı temel hizmet alanımızla sürdürdüğümüz faaliyetlerin her birinde ayrı bir hastalık ya da tedavi türü üzerine yoğunlaşılmaktadır: Kalp Ritim Bozukluğu Yönetimi, Omurga Cerrahisi, Kardiyovasküler, Nöromodülasyon, Diyabet ve diğer Cerrahi Teknolojiler. Birbirinden farklı alanlarda bilgi birikimimizi en iyi şekilde yansıtmak ve en iyi uygulamaları gerçekleştirmek için organizasyonumuz çatısı altında çeşitli stratejik gruplar yer almaktadır.

Medtronic kalp ve kalp ürünleri ile bilinen dünyaca ünlü bir firma. Bu alandaki yenilikleriniz neler? İlaç kaplı balon çalışmanız ile ilgili neler söylersiniz?
Kalp hastalıkları Türkiye’de çok yaygın. Medtronic kalp damar hastalıkları alanına cihaz yatırımı yapmakta. Bu alandaki yeniliklerimiz daha çok minimal invaziv teknikler ile bir kalp ameliyatının gerçekleştirilmesine yönelik. En asgari müdahale yaklaşımı diyebiliriz. İki yenilikten söz edeceğim. Birincisi aort valf daralması. Geleneksel olarak büyük bir ameliyat gerektirir. Eski valfin yeni valfle değiştirilmesi gerekir. Yeni çözümümüz; kasıktaki damardan katater tüp ile rahatsızlığın olduğu bölgeye gidilir. Ve tüpün içinden yeni değişecek olan valfe gelinerek valf yerleştirilip değiştirilir. Türkiye’de Avrupa’ya göre yeni uygulanıyor. Bu yöntem ABD’de 2 yıldır uygulanmakta. Diğer yeniliğimiz ilaç kaplı balon. Periferik vasküler hastalıktan muzdarip pek çok yaşlı kimse var. Perifer damarlarda çeşitli sebeplerle damarın daralması söz konusudur. Bacaktaki damardan girilir anjiyoplastik balon açılır. Bu yöntemle damar 3-6 ay sonra tekrardan tıkanabilir. Bu sebeple biz ilaç kaplı bir balon geliştirdik. Damara giren balon genişledikçe ilaçla birlikte damarı genişletiyor. Tekrarlanmanın önüne geçmek için ilaç kaplı balon üretildi. Darlık giderildikten sonra ilaçla beraber daralma önleniyor. Yeniden girişim yapılması ilaç kaplı balon uygulaması ile yüzde 90 oranında azalmakta.

Ucuz stentlerin hastalarda kullanılmasının meydana getireceği olumsuz sonuçlardan biraz bahseder misiniz?
Hastalar üzerinde kullanılan ürünlerin etkinliğini kanıtlanmış olması lazımdır. Medtronic en yüksek kalitedeki stenti olabilecek en uygun fiyata tedarik etmeye çalışmaktadır. Güvenliği ve etkinliği kanıtlanmamış ürünler kullanıldığı durumda ideal tedavinin hastaya ulaştırılması durumunda sıkıntılar çıkabiliyor.

Aort anevrizmasında da artık stentler kullanılıyor. Stent kullanımının hastalara faydası neler?
Aort anevrizması aort damarının belirli bir bölgede genişlemesi ile oluşan bir hastalıktır. Tedavi edilmezse patlayarak hastayı öldürebilir. Aort anevrizmalarnın tedavisi için üretilmiş aort anevrizma stent greft adında bir ürünümüz var. Bu ürün asgari müdahale yaklaşımıyla üretilmiştir. Hasta bu müdahale sonrasında alternatif tedavi yöntemlerine kıyasla çok daha hızlı hastaneden ayrılabilmektedir.

Türkiye’deki aortik periferal vasküler alandaki hedeflerinizden biraz bahseder misiniz? Türkiye’nin bu alanda Medtronic için önemi nedir?
Doktorlara teşhis koyma konusunda yardımcı olmak, pek çok yaşlı insan Türkiye’de bu hastalıktan muzdarip ve hastalıklarından haberdar değiller. Teşhis koyup tedavi uygulandığında hayat kaliteleri yükselecektir. Yetenekli doktorların olduğu bir ülke Türkiye. Bölgedeki başka ülkelerdeki doktorları eğitme amaçlı olarak kullandığımız bir ülke. Türkiye’deki doktorları diğer ülkedeki doktorların eğitiminde kullanıyoruz.

Türkiye’deki sağlık profesyonellerinin gelişimlerine ilişkin bir eğitime katıldınız. Yurt dışından da katılımın olduğu bu eğitim ile ilgili biraz bilgi verir misiniz?
Medtronic olarak kronik hastalıkların hayata yansıma biçimini değiştiriyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki hekimlerle yakın işbirliği içinde çalışarak, hastaların günlük hayatlarında asla yapamam dedikleri şeyleri yapmasını sağlayan tedaviler geliştiriyoruz. Eğitim toplantımıza; Lübnan, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Tunus, Pakistan gibi çok sayıda ülkeden sağlık profesyoneli katıldı. Bu hastalığın durumunu, nasıl teşhis konulacağını ve nasıl tedavi uygulayacaklarını öğreniyorlar. Bu paylaşılan bilgileri ülkelerine götürüp yayıyorlar. Türkiye durumu itibariyle bu tür eğitim programlarına uygun bir ülke. Katılımcıların üçte biri Türk doktorlardı. Doktorlar programda kendi deneyimlerini de paylaştılar.

Sosyal Sorumluluk Projelerine de önem veriyorsunuz? Kalp sağlığı alanındaki projelerinizden bahseder misiniz?
Sağlık hizmetleri anlayışının değişiminde oynadığımız rol bizim için son derece önemlidir. Tüm faaliyetlerimizde hasta güvenliğinin korunması ve etik ilkelere uyulması konusunda hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz. Hedefimiz daha iyi ürünleri daha uygun fiyata üretmek. Global olarak dünya çapında bu ürünlerimizi karşılayamayacak olan insanlara ürünlerimizi bağış şeklinde ulaştırıyoruz. Medtronic Vakfı, Medtronic olarak yardımlarımızı sunduğumuz bir numaralı kanaldır. Misyonumuz kaynaklarımızı benzersiz ve pozitif katkılar sağlayabileceğimiz alanlar üzerinde yoğunlaştırarak insanların ve toplumun sağlığını daha iyiye götürmektir. Vakıf, Dünyanın birçok yerindeki STK’lara milyonlarca dolar bağış yapıyor. 40 yıldan uzun bir süre önce kurucu ortaklarımızdan biri tarafından kelimelere dökülen Medtronic Misyonu dünyanın her köşesindeki çalışanlarımızı aynı yüksek ideal uğrunda birleştirmeye devam ediyor: Ağrıyı azaltmak, hastaları sağlıklarına kavuşturmak ve yaşam süresini uzatmak.

Ürünlerinizin Türkiye’de geri ödeme kapsamına alınması çalışmalarından biraz bahseder misiniz?
Pek çok insan için Medtronic güven demektir: Hastalar ve aileleri, çalışanlarımız, tıbbi iş ortaklarımız, sosyal güvenlik kurumları, düzenleyici kurumlar ve toplum kesimleri. Bu güven bizim için son derece değerlidir, sorumluluk ve uygarlık kültürünün gelişimini desteklemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sağlık Politikası ve Ruhsatlandırma İşleri tüm medikal teknolojiler sektörünü etkileyen politika belirleme konularında stratejik bir yaklaşım getirir. Küresel bir lider olarak, ruhsat onayları, sağlık kurumları ödemeleri ve maliyet/kazanç analizi gibi konularda dünyanın her noktasında çeşitli resmi ve meslek kurumları ile işbirliği içinde çalışmaktayız. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile de çok yakın çalışıyoruz. Ürünlerimizin ekonomik bir değeri var. Ürünlerimizin maliyet etkinliğini onlara göstermeye çalışıyoruz. Olay sadece fiyat değil, sağlık sistemindeki toplam maliyet açısından da bir yaklaşım getiriyoruz. Bu bizim görevimiz ve şu an bunun için uğraşıyoruz. Ürünlerimizin klinik ve ekonomik etkinliğini SGK’ya anlatıyoruz. Ürünlerimizin Türkiye’de kullanılabilir onaylarının alınmasıyla geri ödenebilir olma noktasında geçen zamanı daha iyi yönetmeye çalışıyoruz. Bu zamanı azaltmak için çalışıyoruz.

Yusuf KÜRKÇÜOĞLU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here