MASSİAD, SGK ile dernek üyeleri arasında köprü vazifesi görüyor

0
140
aysegul-canturk-roportaj

aysegul-canturk-roportajAyşegül Cantürk, “Dernek olarak en büyük amacımız, üyelerimiz ile işbirliği içinde sektördeki tüm aktörlerin kurumlar nezdindeki temsil kabiliyetini arttırmak” dedi.

Marmara Sağlık Sektörü İşadamları Derneği (MASSİAD) Denetim Kurulu Üyemiz Ayşegül Cantürk, Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.
Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan ve çeşitli zamanlarda revize edilen, Sağlık Uygulama Tebliği Ek’lerinde yer alan ve geri ödeme kapsamında olan Tıbbi Malzeme Listelerine yeni bir malzeme dahil edilmesine yönelik yapılacak başvurular ile ilgili hükümler Başvuru Kılavuzu ile belirlenmiştir. Bu kılavuz ile SGK tarafından çeşitli zamanlarda yapılan “Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi” duyuruları çerçevesinde hâlihazırda satışı yapılan veya ileri de satışı yapılacak olan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı tıbbi malzemelerin yayımlanan SUT eklerinde yer alan Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına barkodları ile birlikte eşleştirilmesi sonrasında, eşleştirilme yapılamayan veya daha sonradan piyasaya sürülen ürünler için nasıl bir yol izleneceği anlatılmıştır. Buradaki nihai amaç, tüm Sağlık Hizmet Kuruluşları tarafından alınan ve geri ödeme kapsamında olan tüm tıbbi malzemelerin bir SUT kodu ile eşlemesinin yapılarak kayıt altına alınmasıdır.
Kılavuz ne zaman yürürlüğe girdi?
Kılavuz 1 Ağustos 2012 tarihinde yayımlanan Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonu’nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ekinde yürürlüğe girmiştir. Şu anda fiiliyatta yürürlükte olmakla birlikte SGK tarafından yürütülen mevcut liste çalışmalarının tamamlanması sonrasında daha efektif olacaktır. Firmalar üç ayrı kategori halinde başvurularını yapabileceklerdir.
Bu kategoriler nelerdir, neye göre belirlenmiştir?
Daha önce ifade ettiğim gibi SUT ekleri dikkate alınarak yapılan eşlemeler sonucunda herhangi bir şekilde açıkta kalan ya da eşleme sonrasında piyasaya sürülen malzemelerin eşlemelerin yapılabilmesine imkân tanınması amacıyla kategoriler belirlenmiş, “A Tipi”, “B Tipi” ve “C Tipi” Başvuru olarak kategorize edilmiştir. Burada ilave edilmesi gereken bir husus ise SGK ile yapılan görüşmelerde bir süre sonra çok köklü olmamakla birlikte Kılavuzun revize edileceği ve kategorilerin yeniden tasnif edileceği öğrenilmiştir. Şu anki hali ile; “A Tipi” başvuruda Bedeli Ödenecek Tıbbi Malzeme Listesinde tıbbi malzemenin eşleneceği herhangi bir malzeme alan tanımı bulunmayan ürünler için yeni bir malzeme alan tanımının oluşturulması, “B Tipi” başvuruda Kurumca Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listelerinde yer alan tıbbi malzeme alan tanımı içine dahil edilecek ürünlerin eşleştirilmesi, “C Tipi” başvuruda ise Kurumca Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listelerinde yer alan malzemeler ile ilgili barkod güncelleme talepleri hazırlanacak dosyalar üzerinden değerlendirilecektir.
Anladığım kadarıyla üç farklı dosya tipi oluşturulmuş. İçerik olarak bir farklılık mevcut mu?
Evet, içerik olarak bayağı büyük farklar söz konusu, bu kılavuz kapsamında başvuru yapacak firmanın ilk olarak kılavuzu dikkatli bir şekilde okuması gerekiyor. Dosya içerikleri söz konusu kılavuzda detaylı bir şekilde anlatılıyor, özetleyecek olursak; C tipi başvurularda TİTUBB onay çıktısı, taahhütname ve dilekçe yeterli olurken, B tipi başvurularda ürün hakkında daha detaylı bilgi verilmesi gerekiyor. En geniş kapsamlı olan A tipi başvurularda ise; Genel bir açıklama ile birlikte ürün hakkında klinik ve teknolojik verilerin detaylı bir şekilde hazırlanması bu verileri destekleyici çalışmaları, makale vb dokümanların Türkçe olarak dosya içinde yer alması isteniyor. Bunların yanı sıra A tipi başvurularda belki de Tıbbi Malzeme Tedarikçilerini en çok zorlayacak olan Bütçe Etki Analizinin de yer aldığı Ekonomik Değerlendirme yapılması gerekiyor.
Bu aşamada ne gibi zorluklardan bahsedebiliriz?
Şöyle ki; bildiğiniz üzere bu tarz bir ekonomik değerlendirmenin yapılabilmesi için söz konusu tıbbi malzeme için yapılan klinik çalışmalarda ekonomik perspektiften de ürünün değerlendirilmesi ve sağlıklı bir veri bankasının oluşturulması gerekiyor. Uluslararası büyük kuruluşların ürünlerinde bu tarz verilere ulaşmak daha rahat olurken, piyasadaki mevcut ürünleri kapsayan bir veri bankası henüz oluşturulmadığı ve ülkemizde tıbbi malzeme sektörüne ait istatistiki çalışmalar henüz istenen seviyeye ulaşmadığı için firmalar bu analizleri yaparken sıkıntı yaşayabiliyor. Bu konuda hizmet veren Danışmanlık firmalarından destek alınmak istenildiğinde ise fahiş fiyatlarla karşılaşılabiliyor. Bu zorlukların yanı sıra Kılavuzun, sektörümüz açısından bu tarz eksiklikleri gidermek için itici bir güç olacağını da göz ardı etmemek gerekiyor.
Kılavuzun asıl amacının tüm ürünlerin geri ödeme kapsamında kayıt altına alınması olduğunu belirtmiştiniz. Peki; şu aşamada tüm branşları kapsayan bir yapıdan söz edebilir miyiz?
Şu aşamada bunu söyleyemeyiz. Kurum tarafından 5 Şubat 2014 tarihinde yayımlanan Duyuru’da belirtildiği üzere aralarında Ortopedi, Kadın Hastalıkları, Üroloji, Anestezi, Hematoloji, Kulak Burun Boğaz, bazı Cerrahi branşın da yer aldığı 21 değişik branşta eşleme çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanı sıra bu çalışmaların tüm branşlarda yapılacağı Kurum tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Belirttiğim üzere nihai amaç geri ödeme sisteminin regüle edilmesi ve Türkiye’deki tüm işlemlerin standart hale getirilmesidir.
Bu konu kapsamında MASSİAD olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Dernek olarak öncelikle SGK nezdinde yapılan tüm çalışmaları takip ediyor ve oluşturulan branş komisyonlarına alanında tecrübeli üyelerimiz ile katılım sağlıyoruz. Üyelerimize gelişmeleri sirküler halinde yayımlıyoruz. Hatta gerekirse bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Üyelerimizden gelen öneri, görüş ve soruları Kurum yetkilileri ile yaptığımız toplantılarda dile getiriyor, Kurum ile üyelerimiz arasında bir nevi köprü vazifesi görüyoruz. Dernek olarak en büyük amacımız, üyelerimiz ile işbirliği içinde üyelerimizden gelen bilgileri tam olarak kuruma, kurumdan gelen bilgileri de üyelerimize aktararak her iki taraf içinde faydalı olacak şekilde bir köprü vazifesi görmek, sektördeki tüm aktörlerin kurumlar nezdinde ki temsil kabiliyetini arttırmak, üyelerimizin gelişen dinamiklere daha kolay adapte olmasını sağlamaktır.
Resimaltı
MASSİAD Denetim Kurulu Üyesi Ayşegül Cantürk.
XXX—–
Vestel Teknoloji Çözümleri ürünleri, Memorial Ankara Hastanesi’ne hizmet sunuyor

Memorial, Ankara Hastanesi’nde Vestel Teknoloji Çözümleri’nin inovatif ürünleri ile sunduğu hizmeti dijital alt yapı ile güçlendirdi.

Yenilikçi ürünleriyle hayatı kolaylaştıran Vestel Teknoloji Çözümleri, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları için geliştirdiği ürünlerle Memorial Ankara Hastanesi’nde yer almaya başladı. Sağlık sektöründe teknoloji kullanımına yeni bir bakış açısı kazandıran Vestel Teknoloji Çözümleri, ürünlerini sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının hastane içerisindeki işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri amacıyla tasarladı. Sağlık sektörüne öncülük eden Memorial, Ankara Hastanesi’nde Vestel Teknoloji Çözümleri’nin inovatif ürünleri ile sunduğu hizmeti dijital alt yapı ile güçlendirdi. Vestel Teknoloji Çözümleri’nin ürünleri ile hasta işlemlerinde büyük ölçüde hız ve verim artışı sağlandı. Hastane girişinde yer alan Vestel Videowall ile lobide ve bekleme salonunda bulunan Vestel Totem sayesinde hastane planı, doktor kadrosu bilgilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Böylece hastane içi trafik azalırken; bilgiye ulaşma kolaylığı sağlanıyor. Hasta ve doktor arasında sağlıklı bir iletişim kurulması amacıyla tasarlanan Vestel Kapı Önü Bilgilendirme Ekranı ile de hastalar ve hasta yakınları muayene odaları önünde doktorlar hakkında istenilen bilgiye anında erişebiliyor. Bu sayede doktorlar hakkında önceden bilgi sahibi olunurken, hastane işleyişine dair bilgilerin yer aldığı ekranlar aracılığıyla da zamandan tasarruf sağlanıyor. Farklı model ve boyutları bulunan Vestel Teknoloji Çözümleri ürünleri, lobi, kafeterya, bekleme salonu ve hasta odalarında bilgilendirme ve interaktif yayın mecrası kullanımına imkân tanıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here