Abbott, Global Sağlık Sektörüne Yönelik Teşhis Çözümlerini WorldLab 2014 Kongresi’nde Tanıtıyor

0
124
abbott-global-saglik-sektoru

abbott-global-saglik-sektoru
Global sağlık sektöründe klinik laboratuarlar, dünyanın tüm sağlık kuruluşlarına hastalarına sundukları tedavileri iyileştirmede önemli katkılarda bulunuyor. Teşhis sistemlerinin klinik tıp açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak isteyen Abbott da, verimlilik ve optimizasyonu arttırmak için tasarladığı çözümlerini 22-26 Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Klinik Kimya Federasyonu (IFCC) WorldLab 2014 Kongresi’nde tanıtıyor.

“Teşhis bilgisi, hastaların bakımını ve tedavi sonuçlarını iyileştirmekte önemli rol oynar” diyen Abbott Diagnostics Afrika, Ortadoğu ve Türkiye Başkan Yardımcısı Tom Stanis, şöyle devam etti: “Abbott, laboratuarların gereken yerde gereken zamanda daha doğru sonuçlar sunmasını sağlayan kaliteli, güvenilir çözümler sağlamaya kararlıdır.”

Abbott, yaklaşık on bin katılımcı beklenen IFCC WorldLab 2014 Dünya Kongresi’nde üç atölye çalışmasına sponsor olurken, kalite kontrol ve yüksek hassasiyetli kardiyak troponin hakkında da dört poster sunumuyla yer alıyor.

Abbott Sponsorluğundaki Atölyeler

• 23 Haziran Pazartesi – 14.30-15.30 – ÜSKÜDAR 2 Salonu: Dünyada Diyabet Salgını ve Teşhis İçin Hb A1c Kullanımı
o Sunucular: Prof. Rajiv Erasmus, Kimyasal Patoloji Bölümü Başkanı, Stellenbosch ÜNiversitesi, NHLS, Tygerberg Hastanesi Cape Town, Güney Afrika; Dr. Johannes Lotz, Medikal Direktör Yardımcısı, Mainz Üniversite Hastanesi Laboratuar Tıbbı Enstitüsü, Almanya

• 24 Haziran Salı – 14.30-15.30 – ÜSKÜDAR 1 Salonu: Kalite kontrolünde iyi, kötü, çirkin
o Sunucu: Sten Westgard, Müşteri Hizmetleri Direktörü, Westgard QC, Inc. Madison, Wisconsin, ABD

• 25 Haziran Çarşamba – 14.30-15.30 – ÜSKÜDAR 2 Salonu
Yaygın biyokimyasal marker’lar için çok merkezli / global referans aralıkları çalışması
o Sunucular: Prof. Dr. Yeşim Özarda, Klinik Biyokimya Bölümü, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye; Dr. Anwar Borai, Klinik Kimya Araştırma Uzmanı, KSAU-HS, Kral Abdülaziz Sağlık Yerleşkesi, Cidde, Suudi Arabistan

Poster ve Sunumlar
Abbott, IFCC programı sırasında dört poster sunumu ve sözlü sunum gerçekleştiriyor.

1. Analitik Kalitenin Değerlendirilmesi İçin Sigma Ölçütleri: İzin Verilebilir Toplam Hata (TEa) Hedefinin Önemi.
Büyük bir klinik laboratuarda otomatik klinik kimya testlerinin analitik kalitesinin ölçülmesi ve farklı izin verilebilir toplam hata (TEa) hedeflerinin ölçüm üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi için Six Sigma ölçütleri kullanılmıştır. Klinik laboratuarlardan en yüksek analitik kaliteyi tutturmaları beklenirken, analizciler arasındaki kalite farkının değerlendirilebilmesi için kalitenin nesnel ve nicel bir şekilde ölçülmesi güç olmaktadır.

2. ARCHITECT STAT Yüksek Hassasiyetli Troponin-I Bağışıklık Ölçümünün Avrupa’da Çok Merkezli Analitik Değerlendirmesi.
Uluslararası tavsiyeler, miyokart enfarktların erken teşhisinde kardiyak troponinlerin değerini vurgularken, analizlerde hassasiyet ve tespit imkanlarının da öneminin altını çizmektedir. Çok merkezde yapılan bu araştırmada, yeni bir yüksek hassasiyetli kardiyak troponin I (hs-cTnI) ölçümünün analitik performansı ve %99’luk üst referans limiti (URL) araştırılmıştır.

3. ARCHITECT Kimya Analiz Cihazlarında TechnoPath Kontrollerinin Laboratuar İncelemesi.
Test laboratuarlarının yayımlanan sonuçlarının doğruluk ve hassasiyet kalite hedeflerini tutturabilmesi için, etkili analitik ve kalite kontrol çözümleri önem taşımaktadır. Technopath Manufacturing Ltd. tarafından yakın zamanda piyasaya sürülen çoğul bileşenli kontroller (MCC), Abbott ARCHITECT cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu çalışmada, idrar ve serum kontrollerinin performansı, laboratuarın mevcut kalite kontrolü ile karşılaştırılmıştır.

4. ARCHITECT Bağışıklı Ölçüm Cihazlarında TechnoPath Kontrollerinin Laboratuar İncelemesi.
Kalite kontrollerinin konsolidasyonu, laboratuarda iş akışlarını sadeleştirir. Bununla birlikte, kalite kontrollerinin değiştirilmesi, laboratuarın çok dikkatli incelemesini de gerektirmektedir. Avrupa’da üç laboratuarda yapılan çalışmada, Technopath Multichem IA plus bağışıklık ölçüm kontrollerinin kalitesi, laboratuarların mevcut kalite kontrol yöntemleriyle karşılaştırılmıştır.

Önemli Bildiri Özetleri
Bu yılki IFCC WorldLab Kongresi’ne 1600’den fazla bildiri özeti sunuldu. Bu bildirilerin ikisinde, Abbott i-STAT® System’a gönderme yapılmakta. Bildirilerde, muhtelif sağlık sorunlarının tetkiki ve teşhisi için yaygın olarak istenen kan tahlillerini hastanın yanında yapmaya olanak sağlayan bu mobil tahlil sistemi sayesinde, hastaların acilde kaldığı sürenin önemli ölçüde kısaltıldığı, klinisyenlerin yatan hastalara daha doğru ve hızlı tedavi sunabildiği ileri sürülüyor.

Abbott’ın posterleri, atölyeleri ve sunumlarının tam listesine www.abbottdiagnostics.com adresinden ulaşabilirsiniz. Diğer malzemeler ve ayrıntılı bilgiler, Abbott’ın Salon 5’te 13 numaralı standında yer alıyor. Abbott standında bunlar dışında canlı ürün gösterimleri, etkileşimli laboratuar çalışmaları, ürün tanıtımları ve bir ürün sunumu yer alıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here