Sağlık Bakanlığı: Teknik şartname…

0
167
medkal-sarf

medkal-sarf

Sağlık Bakanlığı: Teknik şartnameye uyan ürünleri alıyoruz
Açıklamada; “Yapılan ihaleler sonucunda, teknik şartnamelere uygun ürünü ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firmalardan ürünler alınmaktadır” denildi.

 

 

Sağlık Bakanlığı, bir gazetede yer alan ve “hastanelerde kalitesiz ithal sarf malzemeleri kullanıldığını” iddia eden haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; merkezi alım kapsamında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK), tarafından herhangi bir sarf malzeme alımı yapılmadığı belirtildi. Merkezi alıma konu olan tıbbi cihazlarda ise “Sektördeki en gelişmiş marka ve modeller ile yerli ürünler şartnamelerde rekabeti sağlayacak şekilde tercih edilmektedir” denildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: “663 sayılı KHK doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri, kendilerine bağlı sağlık tesislerinin her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini topluca yapabileceği gibi her bir sağlık tesisimizin yöneticisine yetki devri yaparak da bu alımları sağlık tesisi bazında yapabilmektedirler. Genel Sekreterliklerimiz bu yetkilerini; kaynakların etkili ve verimli kullanılması, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi, sağlık tesislerinde atıl kapasitenin ve gereksiz stok maliyetlerine neden oluşmaması amacıyla kullanmaktadırlar. Ayrıca bu yetkilerini kullanırken sağlık hizmet sunumunda aksaklıklara neden olunmadan toplu alımlardan kaynaklanacak kayda değer fiyat avantajlarının olup olmadığını da analiz etmektedir. Kurumlarımızda ortalama stok seviyesi 60 gün olup, gazete haberinde iddia edildiği gibi kalitesiz ve çok miktarda tıbbi sarfın bekletilmesi söz konusu değildir. Bütün ürünlerin satın alımlarında UBB Barkodu (Ulusal Bilgi Bankasına kayıt yaptırması) bulunması zorunluluğu vardır. Bir ürünün UBB Barkodu alabilmesi için CE kalite belgesi (Conformite Europeene) bulunmalıdır. Buna rağmen kalitesiz ürünlerin tespit edilmesi durumunda; Piyasa Gözetimi Denetimi kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ürün incelemesi için gönderilmektedir. Sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan tıbbi sarf malzemeler ve tıbbi cihazlar ürünü kullanan veya kullanacak uzmanların (doktor, eczacı vb.) katkılarıyla hazırlanan teknik şartnameler doğrultusunda temin edilmektedir. Hazırlanan Teknik Şartnameler, 4734 sayılı Kanunun 12 inci maddesinde; “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılmaktadır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilmektedir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir…” şeklinde yer alan hükme göre hazırlanmaktadır. Yapılan ihaleler sonucunda, yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda hazırlanan teknik şartnamelere uygun ürünü ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firmalardan ürünler alınmaktadır. Diğer taraftan bağlı sağlık tesislerimizin 4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin (f) bendinde; “Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları” şeklinde yer alan hüküm doğrultusunda ihtiyaç duydukları tıbbi malzemeleri hızlı bir şekilde temin etmeleri de mümkün olmaktadır. Bakanlığımız başta ilaç ve tıbbi cihaz olmak üzere sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin yerli üretim olmasını önemsemektedir. Yerli ürüne fiyat avantajı uygulaması, Kamu İhale Kanunu’nda 19.02.2014 tarihinde yapılan son değişiklikle artık ihalelerde zorunlu hale getirilmiştir. Kamu Hastaneleri Kurumumuz da alım politikalarını bu düzenlemeye uygun olarak yürütmektedir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here