Medikal Gaz Ekipmanları …

0
107
seyfettn

seyfettn

Medikal Gaz Ekipmanları Üreticileri ve Tesisatçıları Derneği kuruldu

TÜMGÜDER Başkanı Seyfettin Karakaş, “Medikal gaz sistemleri sektöründe varlığını gösteren tek derneğiz. Sektörün sorunlarına çözüm bulacağız” dedi.

 

 

Türkiye Medikal Gaz Ekipmanları Üreticileri ve Tesisatçıları Derneği (TÜMGÜDER) kuruldu. TÜMGÜDER Yönetimi şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu Başkanı: Seyfettin Karakaş, Başkan Yardımcısı: Reşat Karakaş, Sayman: Ergün Fersoy, Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Fırat Atay. Türkiye’deki medikal gaz sistemlerinin dağ gibi oluşmuş sorunlarının doğru tespiti ve sağlıklı çözümlerinin oluşturulabilmesi için TÜMGÜDER’i kurduklarını söyleyen Başkan Seyfettin Karakaş, “Medikal gaz sistemleri sektöründe varlığını gösteren tek derneğiz. Sektörün sorunlarına çözüm bulacağız” dedi. İleri teknoloji ürünleri geliştirip üretemeyen bir ülkenin kalkınmış ülkeler arasına girebilmesinin söz konusu olmadığını belirten Karakaş, “Kişi başına düşen milli gelirin düşüklüğü ve refahın arttırılamamasının temel nedenlerinden biri de ileri teknolojik ürünleri üretmeyi başaramamak, bu alanda gelişmeyi sağlayamamaktır. İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen bir Türkiye’yi meydana getirebilmemiz ancak ileri teknolojik ürünleri üretebilmemize imkân sağlayacak kararlı adımları atabilmemizle mümkün olacaktır. Dünyanın 17. Büyük ekonomisine sahip olmasına rağmen ileri teknoloji ürünlerin üretiminde son sıralarda yer alan ülkemiz bu açığını bir an önce kapatmak zorundadır. Türkiye’nin siyaset kurumları, üniversiteleri, odaları, meslek kuruluşları bu konuda üzerlerine düşen görevleri, hata payını en aza indirgeyerek tereddütsüz yerine getirmekten bir adım dahi geri durmamalıdır” dedi.

“Sektör ithalata bağımlı”

Türkiye’de teknolojik ürünlerin üretilmesinde eksikliğini belirgin bir şekilde hissettiren
sektörlerden birinin medikal gaz sistemleri sektörü olduğunu ifade eden TÜMGÜDER Başkanı Seyfettin Karakaş şöyle konuştu: “İthalata bağımlı bir şekilde varlığını sürdüren sektör yerli teknolojik ürünleri üretebilmesi konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Sektörde devlet bünyesinde yerli teknoloji üretim politikaları üretecek, bunları hayata geçirecek alt ve üst yapılar etkisiz ve bir o kadar da yetersizdir Araştırma ve geliştirme yönünden yetersizlikler devam etmektedir. Sektör teşviklerden yeterli payı alamamaktadır. Gerek yerli üretimin çeşitliliğinin sağlanması, gerekse ihracatın arttırılması için koruyucu bir sistem yoktur. Üniversite ve sanayi işbirliği konusunda gerekli adımlar yeterince atılmamıştır.
Sektörde Ar-Ge, inovasyon üretim, ithalat ve ihracat konusunda gelişmelerinin önünde yoğun bürokratik engeller varlığını hiç eksiltmeden sürdürmeye devam etmektedir. Bütün bu eksikliklerin yanında da küresel sermaye gruplarının baskısı, haksız rekabeti ve izledikleri ekonomik politikalar da sektörümüze ciddi zararlar vermektedir. Sektörümüzde yaşanan bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak, ithalata bağımlılığı yok etmek yeni teknolojik ürünlerin üretimine olanak sağlayarak ihracatı artırmak ve dolayısıyla hepimizin ortak hedefi olan Kalkınmış bir Türkiye’yi yaratma çabasına omuz vermek amacıyla TÜMGÜDER’i kurduk.”

“Üyelerimizin desteğiyle sorunları aşacağız”

Üstlendikleri görevin zorluklarını çok iyi bildiklerinin altını çizen Karakaş, “İyi niyetle yola çıktığımız bu uğurda hiç şüphe yok ki üyelerimizin ilgi ve desteğinize muhtacız. Ancak üyelerimizin göstereceği ilgi ve verecekleri destekle sektörümüzün bu dağ gibi sorunlarının üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Biliyoruz ki üyelerimizin desteğiyle sektörümüz adına atacağımız her olum adım gelişmiş ve kalkınmış Türkiye hedefimize bizi bir adım daha yaklaştıracaktır. Ve yine biliyoruz ki istikrar içinde büyüyen, gelir paylaşımını daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve bütün bunların sonucu olarak bilimi rehber edinen, özgürlükleri içselleştiren, adaleti esas alan demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla işleten bir Türkiye’yi ancak böyle oluşturabiliriz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here