İhalelerde firmaları yıldıran keyfi uygulamalar

0
120

Çerçeve ihalelerde hazırlanan şartnamelerin kurum lehine taraflı maddeler içermesi ve yanlış uygulamalar, kamunun çerçeve ihale sistemine geçiş başlangıcındaki iyi niyetinin dışına çıkıldığını göstermekte.

Her kurum istediği gibi keyfi talepleri içeren şartnameleri rahatlıkla hazırlayabiliyor. Neredeyse bütün şartnameler kurumlar lehine olup, firmaları büyük yükümlülük altına alıyor. Tek taraflı istekler satın almalar için sıradan uygulamalar haline geldi. Bazı istisnalar dışında bütün sarf malzeme ihalelerinde tek taraflı uygulamalar yer alıyor.

 

Gereksiz maliyet yükleyen uygulama

Şartnamelerde kurumlar lehine tek taraflı o kadar istekler var ki hepsinden bahsetmeye kalksak sayfalar yetmez. Bunların en önemlisi ve firmaları pes ettiren, işten soğutan, firmalara gereksiz maliyet yükleyen bir uygulamadan bahsedeyim. Kurumların ihale ile aldıkları ve karşılıklı sözleşmeye bağladıkları sarf malzeme siparişleri: Kurumlar, sözleşme birim fiyatı 3 Türk lirası olan malzemeden beş adet sipariş veriyor. Toplam 15 Türk lirasına firmanın fatura keserek malzemeyi “acilen şu saatte teslim edeceksiniz” şeklinde uygulamaları var. Bu uygulamanın firmaları on beş liralık bedel için personel emeği, nakliye, İstanbul için köprü, otoban bedeli gibi birçok gereksiz masrafa sokmuş olduklarının farkında değiller. On beş liralık bir fatura için kurumda yapılması gereken prosedürlerde işin başka bir boyutu. Bu uygulama firmaların her türlü maliyetini arttırmış olduğundan dolayı alınan ihaleden kâr bir yana zarar etmeleri noktasında perişan etmiş durumda.

Adaletli ve objektif ihale sistemi

Kamu Hastane Birliği Kurumu bu çok önemli durumu gündemine alarak mevcut adaletsiz uygulamaları sonlandırarak adaletli ve objektif ihale sisteminin bütün alım merkezlerinde uygulanmasını sağlamalıdır. Aksi durumda bu ve buna benzer adaletsiz uygulamalar uygulanmaya devam ederse ihale fiyatlarının yükselmesi kaçınılmaz olacaktır. Yapılan gereksiz işlemler bunu işaret etmektedir. Mevcut uygulamaların elle tutulacak bir tarafı olmadığı ortadadır.

Sözleşmenin anlamı kalmıyor

Diğer bir adaletsiz uygulamada ihalesi yapılmış ve karşılıklı sözleşmesi yapılan sarf malzemelerde yaşanmaktadır. Kurum sözleşmeyle alacağı mal adedini belli etmiş olmasına rağmen, firmaya teminat ve teslim süresi bakımından katı kurallar koyarak ihale konusu malı stok etmeye mecbur ederken bir bakıyorsunuz sözleşmede belirtilen malzemeyi azaltma yoluna gidiyor. Bu durumda firmanın o ihale için depoladığı malzeme depoda kalmakta, bir sonraki ihaleye kadar kullanım süresi dolmakta. Bu durumda karşılıklı yapılan sözleşmenin bir anlamı kalmıyor. Sözleşme karşılıklı sorumlulukları belirleyen bir mutabakat olduğuna göre kurumun buna uymaması adaletsizlik meydana getiriyor.

Keyfi uygulamalar

Tıbbi cihaz sektörü, genel sekreterliklerin oluşması ile kamu hastanelerinin daha profesyonel yönetileceğini, ihtiyaç analizlerinin daha sağlıklı yapılarak gereksiz ihalelere çıkılmayacağını, gereksiz uygulamaların olmayacağını düşünmüştü. Mevcut uygulamalarla durumun böyle olmadığı eskisinden daha adaletsiz uygulamaların olduğu görülüyor. Tıbbi cihaz sektörü, Kamu Hastane Birliği Kurumu’ndan satın alma birimlerince uygulanan birçok keyfi uygulamaların sonlandırılması için sektör temsilcileriyle kurum yetkilerini bir masada toplayarak firmaları ve aynı zamanda kurumları da mağdur eden bu gereksiz uygulamalara son verilmesi konusunda çalışma yapmasını bekliyor.

Mehmet Ali ÖZKAN

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here