Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri Yönetmeliği

0
112

TÜMDEF ve SEİS yöneticileri yönetmeliğin son yayımlanacağı sürece kadar yönetmelik taslağını çok sıkı takip etmeli.

Sektörün sivil toplum kuruluşları (STK) ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri tıbbi cihaz satış merkezleri yönetmeliğine son şekli vermek üzere yoğun bir çalışma süreci geçirmekteler. En son çalışma Ankara’da Crown Plaza Otel’de iki günlük bir çalıştayla yapıldı. Bu çalıştay da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile sektör temsilcileri bir masa etrafında toplanarak yönetmelik taslağı üzerinde çok samimi ve iyi niyetli olarak tıbbi cihaz tedarikçileri için gerekli aynı zamanda bir o kadar da önemli olan tıbbi cihaz satış yönetmeliğine son şekli vermeye çalıştılar.

 

Yönetmeliğin ana hatları belli oldu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nu en üst seviyede temsil eden ve çalıştaya moderatörlük yapan Dr. Ercan Şimşek ve ekibine yönetmelik taslağı üzerinde yapılan tartışmalara verdikleri katkılar ve yapıcı katılımları için teşekkür ederiz. İki günlük çalıştayla yönetmeliğin ana hatları belli olmaya başladı. Yönetmeliğin son hali, bu çalıştayda ki değerlendirmeler sonucunda taraflarca ortak görüşler olarak belirlenen ve yönetmeliğe ilave edilmek üzere not alınan düzeltmelerin kurum tarafından yönetmelik üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması ve ilgili bakanlıkların görüşlerinin de alınmasıyla yapılacak son değişikliklerden sonra yasal hüviyete kavuşacaktır.

“Biz buyuz”

Bu yönetmelikten sektör korkmamalıdır. Aksine bu yönetmelik, tıbbi cihaz üretim, ithalat ve tedarik işini meslek edinmiş olan kişi ve kurumların yaptığı işi küçümseyerek birilerinin “siz kimsiniz?” sorularına karşı tıbbi cihaz tedarikçilerinin yasal anlamda “biz buyuz” diye cevap verebilecekleri yasal bir belgeyi oluşturacaktır. Yıllarca insan sağlığı için teşhis ve tedavide ilaçtan daha önemli olduğuna inandığım tıbbi cihaz tedarik mesleğine hizmet etmiş olan meslektaşlarımızın bu yönetmelikle beraber yaptıkları iş, mesleki faaliyet anlamında tescillenmiş olacaktır.

Kurumsallaşma

Bu yönetmelik, işini düzgün yapan, attığı imzanın sorumluluğunu taşıyan, kurumsallaşmayı ilke edinen, mesleğini etik değerler ilkesiyle kaliteli yapan ve yapmaya çalışan tıbbi cihaz tedarikçilerini telaşlandırmamalıdır. Bu yönetmelik işini günlük yapan, mesleki etik değerlerden yoksun eylemler içinde olanları korkutacak, onların faaliyetlerine son verecek bir yasal düzenlemedir.

Yanlış iş yapanlar belirlenecek

Tıbbi cihaz satış merkezleri yönetmeliğinin son çalıştayda ki şekliyle çıkması ile tıbbi cihaz tedarik mesleği için asgari şartların belirlenmesiyle “merdiven altı” tabir edilen hizmetlere son verilecek ve sektörde hizmet kalitesinden doğan haksız rekabet asgari seviyelere çekilmiş olacaktır. Bu yönetmelikle yanlış iş yapanlar daha kolay belirlenebilecek, sisteme ve insan sağlığına zarar verenlerin veya vermeye kalkanların yakasına Devlet daha kolay yapışılacaktır. Sektörün imajı olumlu anlamda değişecek olup, sektörün saygınlığının artmasına katkı sağlayacaktır. Birkaç sorumsuz kişinin yaptığı yanlış eylemlerden dolayı tüm sektör vebal altında kalmaktan kurtulacaktır. Bu nedenle bu yönetmeliği derlendirirken konuya geniş açıdan bakılmalı, konunun özünü anlamadan muhalif bir yaklaşımdan uzak durarak büyük fotoğrafı gözden kaçırmamak gerekir.

Taslak sıkı takip edilmeli

Yönetmelik resmi gazetede yayımlanana kadar belli yasalara aykırılığı ve uyumluluğu bakımından birçok bakanlıktan ve kamu kurumlarından görüşleri alınacaktır. Bu aşamalarda yönetmelik bazı değişikliklere uğrayabilir. Bu nedenle Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) yöneticileri yönetmeliğin son yayımlanacağı sürece kadar yönetmelik taslağını çok sıkı takip etmeli. Aksi bir durumda bugünkü haliyle olumlu methiyeler sıraladığımız yönetmelikte istenmeyen değişikliklerin yer alması sektör için bir kâbus olabilir.

Mehmet Ali ÖZKAN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here