Müezzinoglu Tıbbi, teknolojik gelişmeleri …

0
96
sayed10

 

sayed10

Müezzinoglu Tıbbi, teknolojik gelişmeleri çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız

Tıbbi, teknolojik gelişmeleri çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız

Sağlık Bakanı Dr. Müezzinoğlu, “Hükümet olarak fiziki mekân ve tıbbi, teknolojik gelişmeleri çok daha iyi bir noktaya taşımak gibi görev ve sorumluluğumuz var” dedi.

 

 Köklü değişikliklere gidilerek yeniden yapılanan sağlık sisteminde, birkaç ayı bulan uygulama sonrasında gelinen noktayı değerlendirmek, çözüm önerileri üretmek ve sağlık yöneticilerinin saha tecrübelerinin paylaşılmasına katkı vermek amacıyla Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (SAYED) tarafından düzenlenen “Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Erken Dönem Değerlendirmesi” konulu sempozyum 15-17 Şubat 2013 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da düzenlendi.
Katılım yüksekti
Sempozyuma, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman, SAYED Başkanı ve Ankara Numune E.A.H. Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Hasan Çağıl, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ş. Mustafa Aksoy, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. İdris Ahmet Çakır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Medikal Meclisi Başkanı Özgür İncekara, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Genel Başkanı Kemal Yaz, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Ercan Şimşek, Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kaya, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenme Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ataman ile çok sayıda Kamu Hastane Birliği Genel Sekreteri ile hastane yöneticisi katıldı.
“Birçok gelişimi 10 yılda başardık”
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu sempozyumda yaptığı konuşmada, sağlıkta geçtiğimiz 10 yılda çok farklı noktalara gelindiğini belirterek, “30 yılını doldurmuş bir meslektaşınız olarak bundan 15-20 yıl önce arzu ve hayal edip de bu ülke insanı adına rüyalarımızda görsek bile inanamayacağımız birçok gelişimi geçtiğimiz 10 yılda başardık” dedi. Sağlığın diğer alanlardan çok daha farklı bir alan olduğunu anlatan Müezzinoğlu, bu alanın her dakikasının gelişmeye açık bir alan olduğunu ifade etti. Gerek bilimsel, gerekse teknolojik gelişmelerin insanın sağlığına yönelik gelişmeler olduğunu belirten Dr. Müezzinoğlu, “Dolayısıyla biz ne kadar gelişirsek, ne kadar dönüşürsek dönüşelim bunu her gün yenilemek, geliştirmek ve 24 saati dinamik bir şekilde devam ettirmek zorundayız” şeklinde konuştu.
Sektörün finansman kaynağı
İyi yönetimlerin esasında az parayı bile bereketlendirebileceğini söyleyen Müezzinoğlu, “Burada biz çok paraya biz kendimizi düğümlersek başarısızlıklarımızın önüne setler koyarız. Dolayısıyla esasında bugün ülkemizin kaynakları sağlıklı yönetilebilirse, finansman yönetimini de iyi yapabilirse ve bu alanının gelişmesi adına iyi planlayabilirse çok anlamlı bir finansman sorunu olacağına inanmıyorum. Yeter ki ‘bu milletin imkanlarını bu millete nasıl döndürebiliriz’ düşüncesinden uzaklaşmayalım” dedi. Müezzinoğlu, AK Parti hükümetleri olarak birçok fiziki mekân ve tıbbi teknolojik gelişmeleri çok daha iyi noktaya taşımak gibi görev ve sorumlulukları olduğunu belirterek, iyi bir yönetimin bu hadiseyi sorunsuz veya az sıkıntılı bir süreçle atlatılabileceğini ve hakedilen hizmetlerin yapılabileceğini söyledi. Bakan Müezzinoğlu, konuşmasında şunları kaydetti: “Anneyi hamilelik döneminin başlangıcından itibaren çocuğun neredeyse 6’ıncı ayında bu çocuğun göz renginin ne olacağına kadar bu işi götürüyoruz. Teknolojik gelişmeler ve fiziksel gelişmeleri milim milim takip ediyoruz. Kilosu, boyunu takip ediyoruz da, bu çocuğun ruh sağlığı ne olacak? Bir annenin çocuğunun ruhsal gelişiminde hangi bilince ihtiyacı var? Hangi eğitim felsefesi, bu çocuğu birey olarak fiziksel ve ruhsal sağlığı dengeli bir çocuk yapacak?”
Sağlıkta memnuniyet oranı arttı
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, sağlık alanında memnuniyet oranının çok arttığını belirterek, bunların yetmeyeceğini, çünkü sağlıktaki beklentilerin farklılaştığını ifade etti. Teknolojinin değiştiğini anlatan Ünüvar, dünyada bütün ülkelerin yeni gelişen sağlık hizmetlerine göre felsefesini değiştirdiğini söyledi. Ünüvar, sağlıkta şiddet konusuna ilişkin olarak, “Kamera sayısını artırabilir, kapılarımızı daha güçlü hale getirebiliriz ama toplumsal duyarlılığı oluşturmadığımız sürece bunu önleyemeyiz” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Ünüvar, gelecek kuşakların daha az şiddete maruz kalması adına ilkokula başlama çağından itibaren bir eğitim modellemesi yapılması gerektiğini dile getirdi.
3 önemli aşama
Sağlıkta değişim sürecine ve değişimin nasıl gerçekleştiği konularına değinen Müsteşar Prof. Dr. Nihat Tosun da, “10 yıllık bir sürecin sonundayız, 10 yıl önce bu süreç başlarken 3 önemli aşama vardı. Bir tanesi çok acil bir şekilde hizmet alacak hastaların biran önce bu hizmeti almaları ikincisi; sistem oluşturulması, verilen hizmetin sürekliliği ve sistemsel kurgulamasının yapılması, 3. aşaması ise bütün bu hizmetlerin verileceği alanların insanların çağdaş ve en güzel hizmet alabileceği hale gelmesidir. Çok radikal bir değişim yapıyoruz, değişimin çok erken bir aşamasındayız, şuana kadar değişimi yapmamızın ana hedefi, amacı olan hastalarımıza verdiğimiz hizmette, çok önemli bir aksama şimdiye kadar görmedik bundan sonrada görmememiz lazım” dedi. Konuşmaların ardından SAYED Başkanı Prof. Dr. Nurullah Zengin, Bakan Müezzinoğlu’na porselen vazo takdim etti.
Sağlık Bilişimi
Sempozyum kapsamında, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü e-Sağlık Daire Başkanı Dr. Ünal Hülür, Standardizasyon ve Akreditasyon Daire Başkanı Dr. Mahir Ülgü, Sistem Yönetimi Koordinatörü Şimşek Mert ve Sisoft Genel Müdürü Ömer Siso’nun katıldığı “Sağlıkta Yeni Dönemde Yeni Bilgi Yönetim Vizyonu” konulu panel de gerçekleştirildi. Dr. Ünal Hülür, e-Sağlık Uygulamaları hakkıdaki sunumunda Sağlık bilişiminin, sağlıktaki diğer hizmetlerin ana dinamiklerinden bir tanesi olduğunu vurguladı. Dr. Hülür, sektördeki firmalara, kurumlara ve bakanlık merkez teşkilatındaki birimlere; “Biz sağlık verisini, diğer idari ve mali veriyi nasıl toplamak istiyorsak bununla ilgili temel bir standardı oluşturursak hepimizin işinin çok kolay olacağını biliyoruz” mesajını verdi.
“Yazılımların standardize edilmeli”
Konuşmasına Sağlık Bilgi Sistemlerinin kuruluşunu anlatarak başlayan Dr. Mahir Ülgü de, “Kamuda IT sektörünün genel müdürlük düzeyinde temsil edildiği tek kuruluş bakanlığımız, bu sebeple bunun haklı gururunu taşıyoruz” dedi. Dr. Ülgü, sağlık sektöründe çalışan Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) firmalarının yazılımlarının mutlak surette standardize edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni dönemde değişimle birlikte nasıl bir sistem tasarladıklarından bahseden Şimşek Mert de bütün sağlık lokasyonlarının alt yapı olarak bir intranet yapısı içerisinde çalıştırılacak vaziyete getirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bakanlık merkez birimleri arasında kullanılan noktadan noktaya teknoloji ile intranet uygulaması var. Ankara’da ki bir hastanemizi de bu yapının içine dahil ettik ve bu yapının yanında bir hastanemizi de bakanlık veri merkezimize gelerek buradan internet erişimini sağlamaya başladık, yaklaşık 3 aydır bu pilot uygulamamız devam ediyor” dedi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Ercan Şimşek başkanlığındaki oturumda, TÜMDEF Başkanı Kemal Yaz, yapılanma sürecinin sektöre ve özellikle yerli üretime yansımaları üzerine görüş ve önerilerini ifade etti.
Tartışılan Konular
Sempozyumda ele alınan konu başlıkları şöyle: Yeniden Yapılanmanın Gerekçeleri ve Felsefesi. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumlarda Yeniden Yapılanma Sürecinde Mevcut. Durum. Yeni Dönem Taşra Teşkilat Yapısı: İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinin Görev. Alanları. Birinci Basamak Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Yeni Dönemdeki Rolü. Medikal Sektör ve Yerli Üreticilerin Merkezi Satınalma Hizmetlerindeki Yeri. Hastane Birliklerinde Stok ve Lojistik Hizmetlerinde Tıbbi Tedarikçiler. Yeni Dönemde Yeni HBYS Vizyonu. Mevzuat Altyapısındaki Yenilikler. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -Genel Sekreterlik-Hastane Yönetimi İlişkileri. Hastane İçi Yönetim Organizasyonları: Görev ve Yetki Dağılımları. Hastanelerde Birlikte Kullanım, İşbirliği ve Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi. Yeni Dönemde Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri ve Disiplin İşlemleri. Hastane İhtiyaçları Planlamasında Yeni Dönem. Finansal Yönetimin Esasları. Yeni Dönemde Satınalma Süreçleri. Verimlilik Kriterlerinin (Yönetici Karnelerinin) Uygulanması. Sözleşmeli Statüde Özlük Haklarının Durumu. Yeni Dönemde Malzeme Yönetimi ve Etkin Stok Kontrolü. Yeni Dönemde Personel Hareketleri.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Sergisi
Sempozyum çerçevesinde, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin bir projesinin uzantısı olan “Yeniden Tasarlanmış Medikal Ürünler” sergisinin açılışı da yapıldı. Serginin açılışını Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu yaptı. Sergilenen yerli üretim medikal ürünlerin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na tanıtımı, KBB Tautmann Genel Müdürü ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenme Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ataman tarafından yapıldı. Sergide, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üye firmalarının yeniden tasarlanan ürünleri sergilendi. Bakan Müezzinoğlu’na c tarafından tamamı yerli ürünler tanıtıldı.
Yerli katkı payı
Sergiyi gezen Bakan Müezzinoğlu, sağlık alanındaki alımlarda yerli katkı payının artmasını arzu ettiklerini dile getirdi. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Müezzinoğlu’na yerli üreticilerin kabiliyetleri, ürün kalitesi ve dünya pazarlarında ki başarılarını anlattı. Aydın, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından alınan “Sağlık Alanının Öncelikli Alan Olması” kararında ki tespitlerin yerli üreticiler açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, offset uygulamalarıyla ilgili olarak Bakanlık bünyesinde çalışmaların sürdüğünü ve konunun takipçisi olduklarını dile getirdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here