İhale sistemi her büyüklükte firmayı yaşatacak …

0
99
kamu-bektemur

kamu-bektemur

İhale sistemi her büyüklükte firmayı yaşatacak şekilde yapılmalı

İstanbul’daki Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterlerini ziyaret eden MASSİAD Yönetim Kurulu, sektörün sorunlarının çözümü için ortak toplantılar yapmayı önerdi.

 

 Marmara Sağlık Sektörü İşadamları Derneği (MASSİAD) Yönetim Kurulu, göreve yeni başlayan İstanbul Kamu Hastane Birlikleri Koordinatör Genel Sekreteri ve İstanbul Beyoğlu Bölge Genel Sekreteri Uzm. Dr. Güven Bektemür, İstanbul Anadolu Güney Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tuncay Palteki ile İstanbul Bakırköy Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. İhsan Bakır’ı ayrı ayrı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde MASSİAD Başkanı Kazım Eryaşar, Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Engin Şahin Taşpınar, Ayşe Esmeray Gürbüz, Ayhan Öztürk, Dilaver Altun ile Genel Sekreter Yardımcısı Filiz Gündüz hazır bulundu. Toplantıda; MASSİAD Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, toplu alımda kapasitesi küçük olan firmalara da imkân verilmesi gerektiğini, ihale sisteminin her büyüklükte firmayı yaşatacak şekilde yapılmasını istedi. Görüşmelerde, MASSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Eryaşar, sektörel Sivil Toplum Kuruluşlarının önemi ve bu kapsamda MASSİAD’ın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Eryaşar, son yıllarda sağlıkta önemli değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığını, bu değişimler olurken kamu ve sektör işbirliğinin sektöre olumlu etkilerini dile getirerek, ziyaretin beklentilerden çok ortaklaşa çalışma içinde sorunların (mal alımları, ödemeler, fiyat belirlenmesi, kaliteli hizmet sunumu gibi konularda) çözümü için sektör (dernek) olarak her zaman hazır olduklarını ifade etti. Kazım Eryaşar, son olarak sektörün tahsilatlar da yaşadığı gecikmeleri dile getirerek, ödemelerdeki gecikmelerin sektördeki bir çok firmayı kapanma noktasına getireceğini, bu konudaki olabilecek gelişmeleri anlattı.
Sektörün beklentileri
MASSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özkan da, yeni yapılanma sonucu sektörün beklentilerinin ve bazı tereddütleri olduğunu dile getirdi. Özkan, hastane ödemelerinin nasıl olacağı, hastanelerin toplum alım yapması durumunda tekelleşmenin olacağı, alım uygulamalarında ne gibi değişiklikler yaşanacağı gibi önemli konularda sektör firmalarının tedirginliğini kaydetti. Özkan, bu belirsizliği gidermek için, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterleri ile sektör firmalarının bir araya gelip karşılıklı konulara açıklık getirilmesinin piyasayı rahatlatacağı düşüncesi ile İstanbul Genel Sekreterleri ile sektörü bir araya getirecek toplantı yapılmasını önerdi. Mehmet Ali Özkan, devletin sektöre teşvik vererek sektörün gelişmesine desteklerken diğer taraftan mal alım ve fiyat noktasında SGK’ya bağımlı olunmasının gelişmeyi olumsuz etkilediğini, toplu alımda kapasitesi küçük olan firmalara da imkân verilmesi gerektiğini, ihale sisteminin her büyüklükte firmayı yaşatacak şekilde yapılmasının önemini, SGK ve Sağlık Bakanlığı politikalarının uyumlu belirlenmesinin gereğini anlattı.
“SUT fiyatları güncellenmeli”
Yönetim Kurulu Üyesi, Ayhan Öztürk, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) listelerinin sık değişmesinin, SUT fiyatlarının güncellenmemesinin, fiyatların her gün daha da düşmesinin kaliteli hizmet noktasında hem hizmeti sunan tedarikçiler, hem de hizmeti alan kurum-hasta için sorun olacağını, bu konularda çalışmaların ve düzenlemelerin yapılması için elbirliği ile çalışma politikalarının belirlenip kurumlara önerilerin iletilmesinin önemini belirttti. Öztürk her tür ihalenin (sağlık, inşaat vb) şartnamesinin aynı olduğunu, bu konu için Genel, Sekreterliklerin ortak şartname çalışması yapmasının önemine değindi. Öztürk, ayrıca malzeme fiyatlarının devamlı düşmesi durumunda firmaların hizmet veremez duruma geleceğini bu konuda sektör ve birliklerin işbirliği içinde olması gereğini dile getirdi.
“Ödemeler konusunda rahatlık olacak”
İstanbul Kamu Hastane Birlikleri Koordinatör Genel Sekreteri ve İstanbul Beyoğlu Bölge Genel Sekreteri Uzm. Dr. Güven Bektemür de, verdikleri hizmetin insan sağlığı üzerine olduğunu bu nedenle ilk hedeflerinin, sağlık hizmetlerinin etkin, verimli, kaliteli ve hizmet standartlarına uygun olarak yürütülmesi; bu kapsamda tıbbi, idari, hasta hakları, çalışan memnuniyetinin sağlanması olduğunu kaydetti. Uzm. Dr. Bektemür, piyasadaki kalitesiz ürünlerin kendi çalışmalarını da olumsuz etkileyip sıkıntıya soktuğunu, alımlarını yürürlükteki mevzuat ve kanunlara (KİK, MKYS) göre yapmakla yükümlü olduklarını, kurum hastanelerinin ürün alımında fiyatı dikkate almak zorunda olduğunu dile getirerek sektör olarak bu konuda firmaların üzerine çok iş düştüğünü sektör derneklerinin firmaların sunduğu hizmetin kontrolü kapsamında ilgili kurumlar ile birlikte kalite denetlemesi yapacak laboratuar birimlerinin kurulması üzerine çalışma yapmasının önemini anlattı. Uzm. Dr. Bektemür, ödemeler konusunda zaman içinde rahatlık olacağını söyledi. Uzm. Dr. Bektemür, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri olarak, yürürlükte olan mevzuat ve kanunlar çerçevesinde belirlenen politikalar doğrultusunda çalışmalarını yürüterek en iyi ve kaliteli hizmet sunmak için el birliği ile çalışılacağını dile getirerek, sektör ve kurum olarak yapılması önerilen toplantının her iki taraf içinde faydalı ve aydınlatıcı olacağı düşüncesi ile olumlu baktıklarını ifade etti. Uzm. Dr. Bektemür, diğer Genel Sekreterliklerin de görüşünü alarak ortak toplantıların gerçekleşmesi için öneride bulunacağını belirtti.
Kurum sektör işbirliği
Uzm. Dr. Tuncay Palteki, KHB’nin hukuki yönünün belli olduğunu bunun içinde alımların yürürlükteki mevzuat ve kanunlar çerçevesinde yapıldığını, cihaz alımlarının Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını, genel sarf malzemelerini hastane olarak ihale veya doğrudan alımla kendilerinin aldığını belirtti. Uzm. Dr. Palteki, konuşmasında kurum sektör işbirliğinin önemine de değindi. Doç. Dr. İhsan Bakır da, sistemde fazla bir değişiklik olmadığını, çalışmalarının kanun ve mevzuatlar doğrultusunda sektör ile işbirliği içinde daha verimli olacağını ifade etti. Doç. Dr. Bakır kendi hastanesinde (Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Devlet desteği ile “Deneysel Tıp Araştırma Merkezi” kurulması için çalışmalara başlandığını, 1 yıl sonra faaliyete geçebileceği müjdesini verdi. Doç. Dr. Bakır, deneylerin artık bu laboratuarda yapılabileceğini, bunun Türkiye’de kurum hastanesi bazında bir ilk olduğunu ve bu çalışmanın sektöre de faydası olacağını ifade etti. MASSİAD Başkanı Kazım Eryaşar, sektör kurum işbirliğinin öneminin vurgulandığı bu ziyaretlerin ileride ortaklaşa belirlenecek bir toplantı ile daha da verimli duruma geleceği düşüncesi ile Yönetim Kurulunu kabul eden tüm Genel Sekreterlere teşekkürlerini sundu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here