Yeni tedavi seçenekleri kronik Hepatit C’de iyileşme şansını artırıyor

0
106
yeni_tedavi_secenekleri

yeni_tedavi_secenekleriHepatit C virüsünün en yaygın formu genotip 1’in tedavisinde doğrudan etki gösteren bir antiviral olan Telaprevir Türkiye’de geri ödeme kapsamına alındı. Karaciğer iltihaplanması olan hepatit hastalığının tedavisi için devlet tarafından yapılan ödeme yükseltildi. Türkiye’de yaklaşık 750 bin kişinin enfekte olduğu Hepatit C’nin (HCV) kronik hastalığa dönüşmesi halinde uygulanacak tedavi protokolü 20 bin liradan yaklaşık 60 bin liraya çıkarıldı. Siroz ve karaciğer kanseri olma riski bulunan yaklaşık 5 bin kronik Hepatit C hastası bu imkândan faydalanabilecek. Şu ana kadar devlet kronik HCV hastaları için kişi başı 20 bin lira tutan ‘pegileinterferon+ribavirin’ ikili tedavisini uyguluyordu. Yeni dönemde bu tedavilere ek olarak maliyet etkinliği kanıtlanan, tedavi başarısını ikili tedaviye göre iki kata kadar artıran, 3 ay süreli ve maliyeti yaklaşık 36 bin lira olan ‘proteaz inhibitör’ tedavisi ödeme kapsamına alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Sağlıkta Uygulama Tebliği’ne (SUT) eklenen yeni tedavi protokolü için belirli şartlar uygulanacak. Bu şartlara göre Kronik Hepatit C teşhisi olan hastaların üçlü tedavi alabilmesi için kompanse sirozu olması veya daha önce kullandığı ikili tedavi sonrası hastalığın nüks etmiş olması gerekmektedir. Türkiye’de Hepatit C’nin görülme oranı nüfusun yüzde 1’ine kadar çıkıyor ve günümüzde hepatit C hastalığını önleyici bir aşı bulunmuyor. Hastaların çoğunluğunda kronik Hepatit C iyi huylu bir viral enfeksiyon olarak kendini gösteriyor. Belirti ve bulgu vermeyen, sinsi bir seyir izleyen hastalık, ya belirtilerin ortaya çıktığı ileri safhalarda ya da tesadüfen yapılan tarama testleri ile teşhis edilebiliyor. Bu zamana kadar ‘Pegileinterferon+Ribavirin’ tedavisi hastaların yarısında fazlasında Hepatit C’nin değişik türü olan ‘genotip 1’e cevap vermiyordu. Bu da hastalığın ilerlemesine sebep oluyordu.
Hepatit C tedavisinde yeni tedavi alternatifleri
Önemli bir halk sağlığı sorunu olan “Viral Kronik Hepatit C” ve “Hepatit C’de Yeni tedavi alternatifleri” konusunda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları ile Gastroenterologlara Kayseri Hilton Otel’de bir bilgilendirme programı düzenlendi. Bu hekim gruplarına özellikle “Erken dönem tedavinin Önemi”, “Standart Tedavi ile Karşılanmayan Beklentiler” ve “Hepatit C Tedavisinde Yeni Tedavi Alternatifleri” konusunda ulusal ve uluslararası konuşmacılar tarafından deneyimler aktarıldı. Deneyimlerin aktarılması sonrası vaka tartışmaları yapılarak güncel hayata dair klinik uygulamalar aktarıldı. Bilgilendirme Programı öncesi sağlık muhabirlerinin sorularını cevaplandıran Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Aygen, “Ülkemizde HCV prevalansı  % 0,5-1 olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda örneğin sirozlu hastalardaki etkenler içinde HCV görülme sıklığı yüzde 25’lerden yüzde 38’lere kadar çıkmış. Giderek kronik(müzmin) karaciğer hastalığı olanlarda virüsün etken olma ihtimali daha çok ortaya çıkıyor. Ülkemizde 700 bin ile 1 milyon kişi enfekte. Bu global bir problem. Dünyadaki prevalansı yüzde 3 civarında ortalama 130 ila 210 milyon kişinin bu virüsü taşıdığını, enfekte olduğunu biliyoruz. Önemli olan yılda 3-4 milyon yeni vaka olması. Yılda 250 bin civarında da ölüm var. Bu da şunu gösteriyor infeksiyon hastalıkları içerisinde ölüm ile seyreden hastalıklar içerisinde Hepatit C de var. ABD’de yapılan araştırmalarda; 2015 yılına gelindiğinde Hepatit C ile infekte hasta sayısının ortalama 3 kat artacağı, 2020 yılında ise Hepatit C’nin sebep olduğu kronik karaciğer hastalığından ölümlerin 4 kat artacağı öngörülüyor” dedi. Önleyici bir aşısı bulunmayan bu viral hastalığın medikal tedavi protokolleri ile çok yüksek oranda tedavi edilebildiğine değinen Prof. Dr. Aygen, “Hepatit C tedavisi şu an standart tedavi olarak bilinen Pegileinterferon+Ribavirin ile yapılmakta ve başarı oranları % 40-44 arasında olmaktadır. Türkiye’de ruhsatlandırılan yeni proteaz inhibitörleri ile bu başarı oranı % 75-83’e yükselecek hatta tedavi süresi kısalabilecektir” diye konuştu. Öte yandan, Janssen İlaç Şirketi’nin, güncel tedavi standardı olan pegile-interferon ve ribavirin ile birlikte, kronik Hepatit C virüsünün en yaygın formu genotip 1’in tedavisinde doğrudan etki gösteren bir antiviral (DAA) olan Telaprevir ilacı Türkiye’de geri ödeme kapsamına alındı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here