5 milyar dolarlık ihracat için Kamu’nun desteğine ihtiyaç var

0
112
kazmk

kazmk

MASSİAD Başkanı Kazım Eryaşar, “Kamunun satınalma yöntemleri, ödeme planları, yerli üretimin gelişmesi için vereceği destekler gerçekten çok önemlidir” dedi.

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO’12, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği (www.biyoklinikder.org) tarafından, 1–3 Kasım 2012 tarihleri arasında Lara, Antalya’da düzenlendi. Tıbbi cihaz sektörünün önde gelen temsilcilerinin stantları ve önemli güncel gelişmeler üzerine yaptıkları uydu sempozyum sunumları da kongreye renk kattı. Hedeflerin üzerinden çok geniş bir firma katılımı ile kongrenin, medikal cihaz üretici ve dağıtıcılarını cihaz kullanıcı ve araştırmacılar ile bir araya getirmesi açısından önemli bir platform oluşturdu. Marmara Sağlık Sektörü İşadamları Derneği (MASSİAD)’nin de desteklediği ve sponsor olduğu kongreye MASSİAD Başkanı Kazım Eryaşar, derneği temsilen katıldı. Davetli olarak çağrılan, Kazım Eryaşar, Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü Yatırım, Üretim, Büyüme Sorunları ve Çözüm Önerileri, Tıbbi Cihaz Sektörü Yatırımları ve Kamu Destekleri seminerlerinde konuşmacı olarak yer aldı. Panelde bir konuşma yapan MASSİAD Başkanı Kazım Eryaşar; Sektörün tarihçesi işleyişi ve bugünkü somut durumu ile ilgili bilgi verdikten sonra, konuşmasını şöyle sürdürdü: “10 yılı aşkın bir süredir devam eden Sağlıkta Dönüşüm Programı doğrultusunda sektör olarak tüm değişimlere hızlı şekilde uyum sağlamış ve üzerimize düşeni fazlası ile yaptık. Sektörün büyümesi için Kamunun mutlak destek olması gerekir. Zira Ülkemizde dolaylı ve direk olarak en büyük müşterimiz Kamudur. İlk bakışta Kamu Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarının tedarikçisi olarak görünmekte isek de nihai olarak SGK’nın ürün ve hizmet sağlayıcısı durumundayız. Bir tarafta otorite olarak Sağlık Bakanlığı’nın, diğer tarafta SGK’nın aldığı karar ve uygulamalar sektörümüz direk ve derinden etkilemektedir. Ülkemizde 10.Kalkınma Planı dahilinde sektör kendisine 2023 yılında 5 milyar dolarlık bir ihracatı hedef almıştır. Bunun gerçekleşmesi için Kamunun mutlak desteğine ve düzenlemelerine ihtiyaç vardır. Kamunun satınalma yöntemleri, ödeme planları, yerli üretimin gelişmesi için vereceği destekler, kalitesiz ve haksız rekabete sebep olan ürünlerin ülkemize girişinin engellemesi gibi faaliyetleri geliştirmesi gerçekten çok önemlidir. Sadece fiyata dayalı yoğun rekabetin yaşandığı bir sistemin Tıbbi Cihaz sektörünün gelişmesini engelleyeceği gibi kullanıcı ve hastalar açısından da ciddi riskler oluşturacağı bir gerçektir.” Tıbbi Cihaz Endüstrisi’nin stratejik ve hayati öneme haiz olduğunun altını çizen Eryaşar, “Bugün ülkemizde Kan Torbası, Cerrahi iplik gibi önemli malzemeleri üreten firmaları yaşatmayıp ithal ürünler ile ikame ettiğimizde bu işletmelerin kapandığını düşünün. Allah korusun ileride olağanüstü bir durum ortaya çıktığında bu ürünleri nasıl tedarik edeceğiz. Bu işletmeler bir günde kurulup bu seviyeye gelmiyorlar. Tıbbi cihaz sektörünün üretim ve ihracatta çizdiği hedeflere ulaşması için mutlaka Ar-Ge’ye dayalı teknolojik ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi için Sektörün, Üniversitelerle, Bilim Dünyası ile ciddi ve yoğun bir işbirliğine girmesi gerektiğine çok inanıyoruz. Ancak burada her iki tarafın da birbirini çok iyi anlaması ve ortak bir hedefe odaklanması gerekir. Bugünkü şartlarda bir gerçeğe parmak basmalıyız ki ne sektörün imkânları ne de Üniversitelerin imkânları çok iç açıcı değil. Birbirimizin elindeki imkânları iyi analiz etmeliyiz. Her iki paydaşında birlikte olması için tüm imkânları seferber etmesi kaçınılmazdır” dedi. Bir sonraki “Tıbbi Cihaz Sektörü Yatırımları ve Kamu Destekleri” konulu oturumda da söz alan Eryaşar; Kamu Desteklerinin yetersiz ve çok başlı olmasına değindi. Bu desteklerin merkezi bir yapıda gerçek ihtiyaç sahiplerinin kullanmasının ve yapılacak yatırımlarda duyulan ihtiyaca cevap vermesi gerektiğinin altına çizen Eryaşar, vergi iadelerinin ve Kamudan alacaklarının zamanında ödenmesinin bile olumlu bir destek olacağını belirtti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here