YASED, Türkiye’de sağlık sektörünü mercek altına aldı

0
113
yased-1-k

yased-1-kİdeal bir sağlık sistemi için kamu maliyetini artırmadan, kalite, maliyet ve erişimin aynı ölçüde hedeflenmesi gerektiği ifade edildi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Sağlığa Erişim Çalışma Grubu’nun katkılarıyla, Deloitte ile birlikte hazırlanan “Türkiye Sağlık Sektörü Raporu: Sürdürülebilir ve Kaliteli bir Sağlık Sektörü için Genel Bakış ve Potansiyel İyileştirme Alanları” Raporunun lansmanı Ankara’da  gerçekleştirildi. Rapor, YASED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Nas ve YASED Yönetim Kurulu Üyesi Güldem Berkman tarafından kamuoyuna açıklandı. Raporun sonuçları, ilgili tüm tarafların katılımıyla Ankara’da düzenlenen “Türkiye’de Sürdürülebilir ve Kaliteli Sağlık Sistemine Doğru” isimli konferansta masaya yatırıldı. YASED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Nas açılış konuşmasında, “Türkiye’nin rekabet stratejisini yeniden gözden geçirmesi önem taşımaktadır. Türkiye’nin avantajlarını doğru belirleyip, iyileştirme gereken alanlarda hızla hareket etmesi gerekmektedir” dedi. Nas ayrıca, uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki en önemli temsilcileri olarak öncelikle hukuk güvenliğinin ve öngörülebilirliğin artırılmasına ihtiyaç duyduklarını belirtti. Nas, yeni teşvik sistemi kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı arasında oluşturulacak iletişim ağı ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Katma değerli ürün ve hizmet üretimi
YASED Yönetim Kurulu Üyesi Güldem Berkman da konuşmasında, Türkiye’nin uzun vadeli programlarında da yer alan katma değerli ürün ve hizmet üretimi / bölgesel üs konumuna yerleşmesi hedeflerinde sağlık sektörünün öncelikli sektörler arasında yer aldığını hatırlattı. Berkman, “Biz yatırımcılar için hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi, hukuki ve idari öngörülebilirliğin artırılması, yatırımcı güveninin kazanılması için öne çıkan hususlardır. Bu doğrultuda, şeffaf sağlık politikalarının etkin bir diyalog ortamında tüm paydaşlar ile paylaşılması, sektörün öngörülebilirlik sorununu ortadan kaldıracak, sektör paydaşlarının daha sağlıklı planlama yapmalarına imkân meydana getirerek, Türkiye’de yapacakları yatırımları artırmalarını da sağlayacaktır” dedi.

İdeal Sağlık: Maliyet, Kalite, Erişim
Açılış konuşmalarının ardından YASED Yönetim Kurulu Üyesi Güldem Berkman, Diaverum Diyaliz Hizmetleri Türkiye ve Ortadoğu Bölge Direktörü Tarık Açıkalın, Allianz Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Şengün ve Siemens Sağlık Sektörü Direktörü Şevket On’un katılımıyla düzenlenen panelde raporun sonuçları paylaşıldı. Sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetine erişim için yatırımı destekleyen bir ortamın olması gerektiğine dikkat çekilen raporda, bu ortamın oluşumu için temel iyileştirme alanları olarak Şeffaflık, Diyalog ve Öngörülebilirlik gösterildi. Berkman, “Harcamaların yönetilmesine ve kaliteli sağlığa erişimin sürdürülebilir olmasına ilişkin atılması gerekli adımlar, Şeffaflık, Diyalog ve Öngörülebilirlik olmak üzere temel iyileştirme alanları etrafında toplanmaktadır. Kamu nezdinde şeffaf sağlık politikalarının etkin bir diyalog ortamında tüm paydaşlar ile paylaşılması, sektörün öngörülebilirlik sorununu ortadan kaldıracak, sektör paydaşlarının daha sağlıklı planlama yapmalarına imkân oluşturarak, Türkiye’de yapacakları yatırımları artırmalarını da sağlayacaktır” dedi. Panel sonucunda, sağlık sisteminde gerek genel sağlık sigortasının kapsamının genişliği, gerek değişen demografik ve ekonomik göstergeler neticesinde artan kamu maliyetleri göz önüne alındığında, kaliteli bir sisteme erişimi sürdürülebilir kılmanın oldukça zorlaştığı belirtildi. Bunun çözümü yönünde; kaliteli bir sağlık sistemi için, etkin veri kullanımı, sağlık sektöründe yetersiz kalan üretim ve yenilikçilik anlamında teşvik mekanizmalarının gözden geçirilmesi, AB ile rekabetçi politikaların geliştirilmesi yönünde veri imtiyaz ve ruhsatlandırma süreçlerinin hızlandırılması ve de kamu harcamalarını azaltmak amacıyla tamamlayıcı sağlık sigortası sisteminin yürürlüğe girmesi gibi hususlar ön plana çıkarıldı.

Kamu da “Diyalog” dedi
Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sistemini geliştirmek yönünde Türkiye için önerilerin değerlendirildiği 2. panele, İstanbul Üniv. Hastaneleri Genel Direktörü ve Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Haluk Özsarı moderatörlüğünde; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman, SGK Başkan Yardımcısı Yadigar Gökalp, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Orhan Koç ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. N. Şerif Çakırsoy katılım gösterdi. Panel sonucunda; 2008’den beri üzerinde çalışılan tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası yönetmelik taslağının en kısa sürede Sağlık Bakanlığı, SGK ile ilgili tarafların görüşlerine açılacağı bilgisi paylaşıldı. SGK tarafından hâlihazırda yapılan bilimsel çalışmaların bu yönetmeliğe katkı sağlayacağı belirtildi. Kamu yaklaşımının da YASED tarafından ortaya konulan “Türkiye Sağlık Sektörü Raporu”nun vurguladığı diyalog, şeffaflık ve öngörülebilirlik değerleri doğrultusunda olduğu üzerinde duruldu. Panelde, hastaların kaliteli hizmet almaları için daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gereği, bunun için de tamamlayıcı sağlık sigortasının devreye girmesi ve devletin farklı hastalıklara göre katkı paylarını düzenlemesinin önemine değinildi.

Veri paylaşımı
SGK Başkan Yardımcısı Yadigar Gökalp, çalışmalarının yönünün raporda belirtilen 3 temel alan paralelinde olduğunu iletirken, veri paylaşımına yönelik esasları içeren yönetmeliğin ve mevzuatın düzenlenmesinin öneminin de altını çizdi. Kurum olarak tanı tedavi kılavuzları alanında yapılan her türlü çalışmayı desteklediklerini, teminat paketinin kapsamının genişletilmesi için çalışmaların, tıbbi ve ekonomik değerlendirmeler ışığında sürdürüldüğünü belirtti. YASED’in de amaçladığı kalite, maliyet ve erişimin dengesinin sağlandığı bir sağlık sektörünün nihai tüm paydaşların ortak hedefi olduğu vurgulanırken; sağlığa erişim ayağında Türkiye’nin önemli bir aşama kaydettiği, ancak sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sistemi ve bu sistemin bütçesinin finansmanı konusunda kurumlar arası ve özel sektörün birbiriyle diyalogunun geliştirilmesinin gerekliliği ortaya kondu. Türkiye’nin uzun vadeli programlarında da yer alan katma değerli ürün ve hizmet üretimi / bölgesel üs konumuna yerleşmesi hedeflerinde sağlık sektörünün daha fazla inisiyatif alması gerekliliğine işaret edildi. Panel sonucunda YASED, kamu ile işbirliğine devam edeceğini tekrarladı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here