4. Ulusal Sağlık Kurultayı’nda 1400 sağlık yöneticisi buluştu

0
104
sayed-1-k

sayed-1-kKurultayda, bu yıl özellikle uygulamaya yeni giren Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Yasasının ilk uygulamaları tüm yönüyle değerlendirildi.

Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (SAYED) tarafından düzenlenen 4. Ulusal Sağlık Kurultayı 17-21 Ekim tarihleri arasında Belek Antalya’da gerçekleştirildi. 1.400 sağlık yöneticisinin katıldığı kurultayda, bu yıl özellikle uygulamaya yeni giren Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Yasasının ilk uygulamaları tüm yönüyle değerlendirildi. Kurultayın açılışına; Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, SAYED Başkanı Prof. Dr. Hayreddin Yekeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Uzm. Dr. Hasan Çağıl, Halk Sağlığı Kurum Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Aksoy, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum Başkanı Dr. Saim Kerman, OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat, Akredite Hastaneler Derneği Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile Kamu İhale Kurumu, Üniversiteler, özel sağlık sigorta kuruluşları, medikal sektör kuruluşları ile çok sayıda kamu ve özel sektör sağlık yöneticileri de katıldı. Açılış konuşmasını yapan SAYED Başkanı Prof. Dr. Hayrettin Yekeler, “Düzenlediğimiz kurultay ile yine kaliteli, verimli, hakkaniyetli ve kolayca ulaşılabilen bir sağlık hizmeti sunmak için canla başla çalışan sağlık yöneticilerinin uygulamada karşılaştıkları sorunları, çözümün tüm tarafları ile birlikte bütün yönleriyle müzakere ederek, hızla gelişen sağlık sisteminin geleceğini şekillendirecek politikaların oluşturulmasında sorumluluk almayı hedefliyoruz” dedi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı
Kurultayın açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, sendika yöneticiliği, milletvekilliği gibi süreçlerden sonra bu görevde de toplum kuruluşlarının önemini ve değerini iyi bilen birisi olduğunu belirterek, toplumla iletişimi olmayan sistemlerin yaşama şansı olmadığını kaydetti. Türkiye’nin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bölgesel güç olmaktan çıkıp, dünyada söz sahibi lider ülke konumunda olduğunu ifade eden Agah Kafkas, son 10 yılda yapılan devrim niteliğinde çalışmalarla bugünlere geldiklerini söyledi. Zorda olana yardım eli uzatmak kültürümüzün gereği olduğunu aktaran Kafkas, Afrika’da, Kafkasya’da, Asya’nın birçok bölgesinde bakanlık yardımlarını görebildiklerini dile getirdi. Globalleşen dünyada sınırların kalmadığını, ülkemizin her alanda olduğu gibi sağlıkta da bölgesel güç olmaktan çıkarak dünyada söz sahibi lider ülke haline geldiğini bildiren Kafkas, “Halkımızın etkili, hakkaniyetli, ulaşılabilir ve kaliteli hizmet alabilmesi için uygulamaya koyduğumuz Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı kesintisiz bir şekilde sürdürmekteyiz. Sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanılır kılan en önemli kriterlerden biri olduğunu bilerek, halkımıza kaliteli, kolay erişilebilir, güler yüzlü bir hizmet sunulabilmesi için bütün imkânlarımızı seferber ettik. Küresel gelişmeleri gözeten ülkemizin sosyoekonomik gerçeklerine uygun, yapısal planlı ve sürdürülebilir bir Türkiye Modelini hayata geçirmeye çalıştık” dedi.

Tedavi harcamaları
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar da konuşmasında, vatandaşların sağlıklı fertlerden oluşmasının ekonomik kalkınmada önemli bir gösterge olduğunu ifade ederek sağlık alanında sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve toplumun geneline yayılmasının beşeri sermayeye yapılan bir yatırım olduğunu söyledi. SGK’nın, nüfusun tamamına hizmet veren bir Kurum olduğunu hatırlatan Acar, 2012 yılı verilerine göre sosyal güvenlik kapsamına giren nüfusun 64 milyon 430 bin, sigortalı nüfus oranının ise yüzde 86,2 olduğunu belirtti. Başkan Acar 9,5 milyon yeşil kartlının da 1 Ocak 2012 tarihinde sisteme girmesiyle 74 milyon 724 bin 269 kişinin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındığını vurguladı. 2011 yılı itibariyle, kamu sağlık harcamalarının 2002 yılına göre nominal yüzde 354, reel ise yüzde 99 artışla 45,1 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydeden Acar, “Tedavi harcamaları nominal yüzde 507, reel olarak ise yüzde 166 artış kaydederek 25,5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Kamu ilaç harcamalarımız ise yüzde 203 nominal ve yüzde 33 reel artış kaydederek 15,9 milyar lira olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu. Acar, 2012 yılı için Kurumun toplam gelirlerinin 138 milyar 807 milyon, toplam giderlerinin ise 161 milyar 263 milyon lira olarak tahmin edildiğini söyleyerek 42 milyar 594 milyon GSS prim gelirlerine karşılık 45 milyar 315 milyon giderin dolayısıyla da 2 milyar 721 milyon lira açığın söz konusu olduğunu belirtti. 2011 yılında GSS prim gelirlerinin GSS giderlerini karşılama oranının devlet katkısı dâhil edildiğinde yaklaşık yüzde 100,5 seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Acar, devlet katkısı dâhil edilmeden bu oranın yüzde 79,9 olduğunu bildirdi. Başkan Fatih Acar konuşmasında ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 1073 devlet hastanesi, 98 üniversite hastanesi, 1677 özel sağlık hizmet sunucusu ve 23 bin 622 eczane ve 4 bin 679 optisyenlik müessesi olmak üzere toplam 31 bin 129 sağlık hizmet sunucusundan sağlık hizmeti satın alan bir Kurum olduğu bilgisini verdi.

Sağlık harcamalarına 2012 yılında 47,8 milyar lira ayrıldı
Sağlık tesislerine müracaat rakamlarına da değinen Acar, 2002’de kişi başına hekime müracaat sayısının 2, 2011 yılında ise 8 olduğunu belirterek, “2011 yılında bir önceki yıla göre hastaneye müracaat sayılarında yüzde 13’lük bir artış yaşanmıştır” diye konuştu. Acar, bu artışın sağlık harcamalarını da etkilediğini kaydederek Kamu sağlık harcamalarının 2002 yılında yaklaşık 10 milyar lira iken, 2012 yılı bütçesine bunun için 47,8 milyar liralık bir rakam ayrıldığını ifade etti. Sağlık hizmetlerinde memnuniyet oranının 2003’de yüzde 39, 2011’de yüzde 76 olduğunu söyleyen Acar, Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2003 yılında yüzde 57 seviyesinde olan sağlık durumundan memnuniyet oranının 2011 yılında yüzde 70 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Sağlıkla ilgili olarak geçen süreçte hayata geçirilen düzenlemeler hakkında bilgi veren Başkan Acar, sağlık karnesinin kaldırılması, e-rapor, karekod uygulaması, tıbbi malzeme pozitif listelerinin oluşturulması, hastaneni seç doktoruna ulaş projesi, global bütçe uygulamaları gibi gerçekleştirilen bir çok proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Global bütçe
Fatih Acar, Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşma çerçevesinde Sağlık Bakanlığı hastaneleri için global bütçe uygulandığını söyleyerek, ilaç harcamalarının kontrol altında tutulması amacıyla 2009 Aralık ayından itibaren ilaçta global bütçe uygulamasına başlandığını hatırlattı. Acar, E-Reçete, avuç içi damar izi tarama yöntemiyle kimlik doğrulama ve risk odaklı denetim modelinin yaşanan suistimallerin önlenmesi için 2012 yılında devreye giren uygulamalar olduğunu ifade ederek önümüzdeki süreçte birçok projenin hayata geçirileceğinin altını çizdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2005–2030 yılları arasında diyabete bağlı ölüm sayısının ikiye katlanacağını öngördüğüne dikkati çeken SGK Başkanı Fatih Acar, Medula sisteminin verilerine göre ise Türkiye’de 2011 yılında 3 milyon 447 bin 166 kişinin diyabet raporu sahibi olduğunu belirtti.

Akılcı ilaç kullanımı
Başkan Acar, ilaç kullanımı ile ilgili de bilgi vererek, ülkede yıllık yaklaşık 1,5 milyar kutu ilaç tüketildiğini ve buna yaklaşık 15,9 milyar lira gibi bir harcama yapıldığını ifade etti. Yapılan araştırmalara göre hane başı 4,78 kutu gereksiz ilaç tüketimi olduğunu dile getiren Acar, ülke genelinde ise 72 milyon kutu artık ilacın olduğunun tahmin edildiğini vurguladı. Kurum olarak vatandaşların doğru ilaca, doğru maliyetle ulaşmalarını sağlamayı, ilaca ayrılan bütçenin en doğru dağılımla, en rasyonel, optimal şekilde kullanılmasını sağlamayı ve yersiz ilaç kullanılmasını önlemeyi hedeflediklerini belirten Acar, “Akılcı ilaç kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışıyoruz” diye konuştu. Acar, Türkiye’nin, sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık teminat paketinin genişliği bakımından kıyaslandığında dünya ölçeğinde çok iyi konumda bulunmasına rağmen sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki nüfusun genişliği ayrıca sağlık sektörünün günden güne hızla değişen bir yapısının olması nedeniyle sağlık finansmanında etkili ve sürdürülebilir politikaların uygulanmasının gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Ele alınan konular
Çapa Medikal’ın Altın Sponsor olarak yer aldığı Kurultay’da şu konular ele alındı: Üst Yöneticiler İçin Stratejik Yönetim Vizyon, Sosyal Güvenlikte Hedefler ve Finansal Yönetimi, S.B. Yeni Teşkilat Yasası (663 Sayılı KHK), Sağlıkta Makro Düzeyde Finansal Yönetim, S.B. Teşkilat Yapısı, Sağlık Kurumlarının Denetimi, Tıbbi Tedarikçilerin Yeni Dönemde Hizmet Sunumundaki Rolleri, Sağlıkta Performans, Sağlıkta Şiddet ve Karşılıklı Sorumluluklar, Çalışanların Hakları, Özel Sektörde Sağlık Hizmet Sunumu, Üniversitede Sağlık Hizmetleri, Sağlıkta İnformasyon Tek. Uygulamaları, Sağlık Hukuku, Yeni Teşkilat Yasasında Saha Uygulamaları ve Hastane Birliklerinde Finansal Yönetim, Sağlık Kampüsleri Acil ve Afet Sağlık Hizmetleri, Yeni Dönemde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün Fonksiyonu ve Yeni Dönemde Hemşirelik Hizmetleri, Sağlık Turizmi, Sağlık Yönetiminde IT Uygulamaları. Kurultay’ta stant açan medikal firmalardan bazıları şöyle: Çapa Medikal, Üzümcü, İncekaralar, EMS, Metdem, Acendis, DTC, Atlas Sağlık, Akfa Medikal, Medisel, Özcan Kardeşler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here