Tıbbi cihaz üretimi ve devlet destekleri

0
108

Ülkemizde adından söz edilebilir bir tıbbi cihaz üretimi olsun istiyorsak tıbbi cihazüretimine özel ayrıcalıklı devlet desteklerinin verilmesi şarttır.

Yıllarca çok çeşitli platformlarda tıbbi cihazın stratejik ürün olarak kabul edilip, yerli üretimin özel devlet politikasıyla desteklenmesi gerektiğini dile getirenlerin başında olduğumu sektörde herkes bilir.

TÜMDEF Başkanlığı yaptığım dönemlerde yönetimkurullarımızın ortak kararı olarak bakanlıklar seviyesinde hükümet yetkilerine sunduğumuz birçok rapor ve yazılarda, düzenlenen tıbbi cihaz kongrelerinde ve katıldığımız sektörel fuar ve seminerlerde yerli tıbbi cihaz üretiminin milli politika haline getirilmesi konusuna sürekli yer verdik, konuyu gündemde tutmaya özen gösterdik.

Bu ısrarcı taleplerimizin mevcut hükümet tarafından geçte olsa dikkate alınması sevindirici olmakla birlikte yerli tıbbi cihaz üretiminin özel teşvik statüsüne sokulmasında birçok belirsizliğin olduğunu, verilen desteklerin dağınık, karmaşık ve yetersiz olduğunu görmekteyiz.

Tıbbi cihazların Ar-Ge, tasarım ve pazara sunulmasının diğer sanayi dallarında olduğu gibi kolay olmadığı, diğer sanayi ürünlerinin üretimiyle hiçbir şekilde benzerlik içermediğini kabul edersek tıbbi cihaz üretimi için neden farklı devlet destekleri gerektiğini daha iyi anlamış oluruz.

Diğer sanayi dallarında bir ürün üretmek için bilinen fabrika standartlarına uygun kapalı bir mekân içinde özel kalıplar ve makineler satın alıp kısa sürede üretime geçebilirken, tıbbi cihazlarda durumun böyle olmadığı aşağıda vereceğim örneklerle daha iyi anlaşılabilecektir.

. Tıbbi cihaz Ar-Ge ve dizayn çalışmalarında doktorlar yer almalıdır. Doktorların projelere desteği için henüz bir mevzuat yoktur.

. Ar-Ge ve tasarım için biyomedikal mühendisler gerekmektedir. Ülkemizde biyomedikal mühendisliği bilgi seviyesi ve deneyimi tıbbi cihaz konusunda Ar-Ge ve dizayn yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmamıştır. Üniversitelerimiz biyomedikal mühendislik bölümlerini ne yazık ki geç açmışlardır. Mezun olan biyomedikal mühendis sayısı yetersizdir. Mevcut mühendisler kamu ve özel hastanelerde istihdam edilmektedir. Üniversitelerde tıbbi cihaz üretim ve tasarımı için biyomedikal mühendislik dallarına bağlı ilave mühendislik dalı oluşturulmalıdır.

. Henüz Türkiye’de tıbbi cihazların insan, çevre ve performanslarını test edecek bağımsız laboratuarlar bulunmamaktadır. Yapılması gereken testler yurt dışında yapılabildiği için test maliyetleri çok yüksek maliyetlere ulaşmaktadır. Türkiye’de bu laboratuarların ivedilikle oluşturulması gerekir.

. Tıbbi cihazların birçoğunun üretimi için özel makine, özel kalıplar ve cihazlara gereksinim vardır. Bu cihazlar özel siparişlerle yurt dışında üretildiği için fiyatları çok yüksek olup teslim süreleri uzun zaman gerektirmektedir. Tıbbi cihazların üretiminde alt yapı yatırımları diğer sanayi kollarına göre çok yüksektir. Üretim için en ağır ISO standartları tıbbi cihaz ve ilaç üretimi konularında bulunmaktadır.

. Tıbbi cihazlarda teknolojik değişim çok hızlıdır. Bir ürünü geliştirip pazara sunmadan rakipler daha üstün özelliklisini geliştirerek sizin o ürünün yatırım bedelini alamadan pazarınızı rahatlıkla alabilmektedirler. Türkiye’de bir cihaz tüm sertifika ve kalite belgelerine sahip olduğu halde kullanımı ve tercihi konusunda hastanelerdeki sağlık personelinde bir defans anlayışı mevcuttur. Bu alanda ithal mallarına olan ilgi henüz kırılamamıştır.

. Tıbbi cihaz sektöründe uluslararası kartel firmaları yerli tıbbi cihaz üretiminin başarıya ulaşmaması için agresif yıpratma ve yıldırma politikalarıyla yerli markaları yok etmek için her türlü rekabeti yapmaktadırlar. Tüketici davranışı ve bakışı bu politikayı destekler durumdadır.

. Tıbbi cihaz üretiminde üniversite & sanayi iş birliğinde bilim adamlarının konuya ilgisinin arttırılması için henüz gerekli mevzuat çalışması yapılmamıştır. Bu konuda bilim adamlarını maddi olarak tatmin edecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.Tıbbi cihaz Ar-Ge’si ve tasarımı için üniversitelerimizin işin içinde olmaları bir zorunluluk olduğundan tıbbi cihaz üretim teşvikleri bölgesellikten çıkartılıp üniversitelerle birlikte çalışmaya imkân verecek düzenlemeler içermelidir. Tıbbi cihaz üreticilerinin kümelenmesini desteklemek için özellikle İstanbul’da yeni kümelenme bölgesi veya bölgeleri oluşturulmalıdır.

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığım nedenlerden dolayı ülkemizde adından söz edilebilir bir tıbbi cihaz üretimi olsun istiyorsak tıbbi cihaz üretimine özel ayrıcalıklı devlet desteklerinin verilmesi şarttır. Hükümetimizde bu kararlılığın olduğundan şüphe etmiyorum. Yapılması gereken Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun başkanlığında sektör temsilcileri, üniversitelerin temsilcileri ve diğer kamu yetkililerinin de yeralacağı bir yuvarlak masada toplanıp mevcut desteklerin yanında eksikliklerinde belirlenip giderilmesi konusunda bir mutabakatla, bir yol haritası ile hızlı hareket edilmesi milli menfaatimizin gereğidir.

Mehmet Ali ÖZKAN

TEILEN
Önceki İçerikPatron ne der?
Sonraki İçerikUzaktan eğitim

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here