IV. Tıbbi Cihaz Kongresi’nin ardından

0
121

İçimizdeki İrlandalıların olumsuz hareketlerine rağmen olumlu bir kongre olduğunu söyleyebiliriz. Kongrenin pazar günkü son paneline katılanların ortak görüşleri de bu yöndeydi.

Sektörümüz, 27-30 Eylül tarihlerinde I. Uluslararası IV. Ulusal Tıbbi Cihaz Kongresi’ni gerçekleştirdi. Belirli zamanlarda bilinçli veya bilinçsiz olarak sektörün ortak menfaatlerini sabote eden içimizdeki İrlandalıların olumsuz hareketlerine rağmen olumlu bir kongre olduğunu söyleyebiliriz. Kongrenin pazar günkü son paneline katılanların ortak görüşleri de bu yöndeydi.

Teşekkür
Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, başta Sağlık Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na, kongreye temsilci gönderen diğer tüm kamu kuruluşlarına ve değerli bürokratlara ve kongreye iştirak edem tüm meslektaşlara, sponsorlara sonsuz teşekkürler. Üzülerek belirtmeliyim ki, tıbbi cihaz sektörünün muhatapları olan kamu kuruluşları sektörün iki yılda bir gerçekleştirdiği tıbbi cihaz kongresini sektörden daha fazla önemsemişler. Panellere katılan kamu temsilcilerinin konuşmaları, panel konularına olan ilgileri ve sektörle ilgili yapılacak düzenlemeleri ve yasal mevzuatları sektörle birlikte görüşerek, tartışarak hayata geçirme arzu ve istekleri kamunun sektörü ve sektörün birliğini ne kadar önemsediklerini açıkça ortaya koymuştur. Yoğun iş programlarına rağmen Sağlık Bakan Yardımcısı Agâh Kafkas’ın katılımı, kurumundan on iki uzmanını kongreye göndermekle yetinmeyip, kongreye bizzat katılan SGK Sağlık İşleri Genel Müdürü Namık Kaya’nın katılımları alkışlanması gereken bir durumdur.

“Birlik olun”
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Ercan Şimşek’in gece saat 2’lere kadar sektörü bilgilendirme arzusuna ve isteğine ne demeliyiz? Denecek tek bir şey var o da teşekkürler Agâh Bey, teşekkürler Namık bey, teşekkürler Ercan bey. Sizler tıbbi cihaz sektöründeki sivil birlikteliğin önemini bilerek ve anlayarak sektörü önemsediğinizi bu kongreyi katılımlarınızla onurlandırarak gösterdiniz. Sektörel birliğin ne demek olduğunu ve tam birlik olduğunda nelerin yapılabileceğini tam olarak anlayamayan sektörümüze ve sektör temsilcilerine gösterdiniz. Kongreye katılarak sadece kurumlarınızın panel konularına ilişkin görüşlerini değil, sektöre “biz sizi sizin sandığınızdan daha fazla önemsiyoruz, birlik olun” mesajını verdiniz. Dilerim özlenen birliğin oluşturulmasına defans gösterenler başta olmak üzere tüm sektör bu gerçeği anlamıştır.

Tam mutabakat
Kongreye katılan firma ve sektör temsilcileri dört gün boyunca aralarında yaptıkları görüşme ve sohbetlerde niçin birlikte olunması gerektiği konusunda tam mutabakat içindeydiler. Oradaki memnuniyet ve motivasyon heyecan vericiydi. Kongreyi kaçıranlar için sektörün niçin bir çatı altında olmak zorunluluğunda olduğunu şu tespitlerle bir daha vurgulamak sanırım yerinde olur: Sektör olarak kurulmasını çok istediğimiz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun kurulması ile tıbbi cihaz sektörünün geleceğini ilgilendirecek yasal düzenlemelerin hazırlık çalışmalarında yer alabilmek. Off-Set uygulamaları ve mevzuat çalışmalarında bulunabilmek. SGK’nın pozitif liste çalışmaları ve fiyat tespit komisyonlarında olabilmek. Kamuya ait sağlık kurumlarının ödemelerinin sisteme bağlanmasını gerçekleştirmek. Meslek içi eğitimlerin ve etik değerlerin oluşturulması ve uygulanmasına katkı sağlamak. Meslek onurunun ve haysiyetinin korunmasına önderlik etmek. Finansal yatırımlarımızın ve emeğimizin karşılığını muhafaza edebilmek adına lobi çalışmalarını aksatmadan yapabilmek. Hükümet tarafından stratejik olarak kabul edilen tıbbi cihaz üretiminin planlı şekilde hayata geçirilmesinde sorumluluk üstlenmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak.

Güçlü sektörel birlik
Mevcutta var olan ve gelecekte oluşabilecek tüm sektörel sorunların çözümünde birliğin gücünden azami faydayı sağlayabilmek için TÜMDEF ve SEİS ayrımı yapmadan, bu güzide kurumları birbirlerinin alternatifleri gibi görmeden bu kurumları sektörün birlik çatısı görüp, başlamış olan güçlü sektörel birliğin ivedilikle tamamlanmasının altını çizerken, güçlü sektörel birliğin oluşturulmasına defans gösterenlere sormak istiyorum. Birlik olmamak için bizim göremediğimiz bir sebebiniz var mı?

Mehmet Ali ÖZKAN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here