Tedavisi zor hastalık (kompleks)

0
111

Sektörde kompleks seviyesi yüksek insanların sayıları azaldıkça sektöre saygı da o seviyede artmaktadır.

Değerli dostlar merhabalar. Bu yazımda bir uzman görüşü yada tespiti olarak değil, basit bir bakışla toplumumuzun her kesiminde, her meslek kolunda, çok okumuş, az okumuş, fakir, zengin ayrımı gözetmeksizin halkımızın büyük çoğunluğunda bir hastalık halini almış olgu “kompleks”. Kompleks, her kişide farklı şekilde gözlemlenen bir davranış biçimidir. Maalesef her insanda az da olsa bulunmaktadır. Ancak bu davranış biçimi bazı kişilerde dozunda seyrederken, bazılarında hastalık seviyesinde seyrettiği görülmektedir.

Kompleks seviyesinin dozu
Kompleks sahibi olan kişiler üzerinde bilimsel anlamda araştırmalar yapıldığında çocuklukta geçen süreçler, aile yapıları, ekonomik durumları, yetişme ve yetiştirilme biçimleri, çevresel faktörler (baskı ve korku), kendileri için duydukları güvensizlik duygusu, kıskançlık duygusu gibi hayatın içinde var olan bir çok nedenlerden dolayı kompleks sahibi oldukları anlaşılmaktadır. Her meslek dalında ve yaşamın her alanında var olan hastalık seviyesindeki kompleksli insanların tıbbi cihaz sektörü içinde de var olmaları tabiatıyla kaçınılmaz bir durumdur. Hepimiz yurdum insanıyız, kendimizi diğerlerinden farklı göremeyiz. Bu gerçeği kabul edenlerde kompleks seviyesinin dozunda olduğu kabul edilebilir. Sorun kendini yurdum insanının dışında sayan kişilerde ve aşağıda kısaca tarifini yapmaya çalıştığım insanlarda.

Sektörü küçük görenler
Ekmeğini bu sektörden kazanıp bu sektörü küçük görenler, sektörde sadece kendi çıkarını düşünenler, kendisinden başkalarının haklarını hiçe sayanlar, sektörden kazandığını sektöre yatırmayanlar, sektörden kazandıklarını başka sektörlere yatırıma dönüştürüp geleceğini başka alanlara kaydıran, kendi sektörünün etik değerlerini çiğneyenler, sektörün imajına zarar verenler, her şekilde kendinden hapsedilmesini isteyenler, dikkat çekmek için ne yaptığının farkında olmayanlar, haksız rekabetle gelir sağlayanlar, her konuya eleştirisel bakıp yapıcılıktan uzak kalanlar, “öz eleştiri nedir?” bilmeyenler, sektörel örgütlenmeyi destekliyormuş gibi görünüp mevcut sistemi yıpratmaya çalışanlar, başarıyı kıskananlar, hiçbir şey üretmeyip sadece eleştirenler, haksızlığı ve ikiyüzlülüğü iş bilirlik gibi görenler, kendi meslektaşlarının haksız yere dedikodusunu yapanlar, mevki ve makamlarını özel menfaati için kullananlar, varlıkları ile hava atanlar, insanlara tepeden bakanlar, biri bin gösterip başkalarını etki altına almaya çalışanlar, kendilerini olduğundan farklı gösterenler, arkadan kuyu kazmayı alışkanlık haline getirenler, başkalarının hakkına teşebbüs etmeyi sıradan sayanlar, başkalarının yaptıklarını beğenmeyip ortaya bir değer koymaktan uzak kalanlar, dünyayı kendinin yarattığını düşünenler, menfaati için yağcılığı felsefe edinmiş zayıf insanların kompleksli davranış biçimleri tıbbi cihaz sektörüne zarar vermektedir.

Sektöre saygı
Sektörde kompleks seviyesi yüksek insanların sayıları azaldıkça sektöre saygı da o seviyede artmaktadır. Bundan beş on yıl önce sektördeki kompleksli insan sayısı bir hayli fazlayken sayının gittikçe azalmaya eğilim gösterdiğini görmekteyiz. Dileğim bu azalma eğiliminin hızla devam etmesidir. Özellikle mesleki örgütlenmenin geldiği yeri kıskanıp birlik ve beraberliği bozmak için sinsi davranış sergileyenlere dikkat edilmeli. Geleceğini tıbbi cihaz sektöründe gören tüm meslektaşlarımın bu kişileri iyi tanımalarını ve mesleğimizin birliği, beraberliği ve geleceği adına bu davranışları sergileyenlere gereken cevabı vermelerinin şart olduğunu belirtmek istiyorum.

Kongrede buluşalım
Sektörümüzün birliği ve beraberliği için maddi ve manevi katkısını esirgemeyenler, haklı eleştirilerde bulunanlar ve birlik adına olası yanlışlıkların düzeltilmesinde sistemin içinde yer alarak katkı sağlayanlarla, kısaca komplekslerinin eseri olmamış tüm meslektaşlarımızla, 27-30 Eylül 2012 İzmir Çeşme’de tıbbi cihaz kongresinde buluşmak üzere esenlikler ve bereketli kazançlar diliyorum.

www.tibbicihazkongresi.org

Mehmet Ali ÖZKAN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here