Yeni Eczacılık Yasasının tıbbi cihaz sektörüne yansıması

0
103

 Listeye girmesi muhtemel birçok cihaz beklenildiği gibi eczanelere kâr getirme yerine birçok sıkıntıyı ve iş yükünü beraberinde getirecektir. 

6197 sayılı eczacı ve eczacılık mesleği kanununda yapılan değişiklikler TBMM’den geçerek yasalaştı. Gördüğüm kadarıyla yasada yapılan değişiklikler eczacılık mesleği bakımından devrim niteliği taşımakta. Bu yasanın meclisten bu haliyle ve çok kısa bir sürede geçmiş olmasında mesleği eczacı olan milletvekillerinin katkısı büyük olmuştur. Yeni yasanın eczacılar ve halkımız için hayırlı olmasını dilerim. Yasanın bu haliyle çıkması eczacılar ve tıbbi cihaz firmaları arasında ileriki günlerde büyük kargaşa ve tartışmaların yaşanacağına işaret etmektedir. Yasanın içinde yer aldığı şekliyle ” eczaneler de cihaz satabileceklerdir” başlığından eczanelerin şimdiden büyük beklenti içinde olmalarıdır.

Eczacıların beklentileri yüksek
Eczacı odaları ve Türk Eczacıları Birliği yetkilerinin üyelerine ‘ilaçtan kaybedilmiş olan ticari kazançlarını tıbbi cihazların satışından kazanacaksınız’ şeklindeki söylevleri sonucu ister istemez eczacıları yüksek beklentilere itmektedir. Listeye girmesi muhtemel birçok cihaz beklenildiği gibi eczanelere kâr getirme yerine birçok sıkıntıyı ve iş yükünü beraberinde getirecektir. Tıbbi cihaz satmak, ilaç satmaya hiç benzemez. Tıbbi cihazda ‘sat unut ettiğin kâr yanına kalır’ şeklinde değildir. Tıbbi cihaz satışında satış sonrası hizmet denilen ve satıcıya büyük sorumluluklar getiren farklı bir hizmet ve alt yapı gereksinimi söz konusudur. Bu hizmet ve alt yapının maliyeti de bir hayli yüksektir. Tıbbi cihazlarda yasal garanti iki yıldır. Mevcutta eczaneler birçok tıbbi cihazları satmaktadırlar.( şeker test cihazları, şeker çubukları ve bazı ferdi kullanım cihazları vs.) Bu yasayla birlikte Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından yayımlanacak genelge ve yönetmeliklerle eczanelerde satılacak tıbbi cihazların listesi belirlenek. Belirlenecek listenin ana çerçevesini SGK tarafından geri ödeme kapsamında yer alan ferdi kullanıma uygun cihazları kapsayacağı öngörülmektedir.

Tıbbi cihaz firmaları nasıl etkilenir?
SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek liste tıbbi cihaz firmalarını nasıl etkiler? Bu düzenleme fiyatlara nasıl yansır? Tıbbi cihaz satışları eczacıları mutlu edermi? Hastalar teknik servis sıkıntıları yaşarmı? Bazı sorunların yaşanacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Eczanelerin satışını yapacağı tıbbi cihazların fiyatları aynı ürünü satan tıbbi cihaz firmalarının satış fiyatlarından daha yüksek olacaktır. SGK tarafından belirlenecek geri ödeme fiyatları eczaneleri tatmin etmeyip, eczaneler hastalardan fark alma yoluna gideceklerdir.(Bugün birçok eczane şeker cihazlarından fark almaktadırlar). Tıbbi cihazlarda hastalar kullanım eğitimi ve teknik servis sıkıntısı yaşayacaklardır. Yıllardan beri özellikle perakende olarak ferdi kullanım ve evde kullanılabilen tıbbi cihazlarda ihtisaslaşmış Türkiye genelinde birçok firma kapanacak ve çalışanları işsiz kalacaklardır.

Liste net olarak belirlenmeli
Bu konuda tıbbi cihaz firmaları ile eczaneler arasında tartışmaların asgari seviyelere çekilmesi, fiyatlarda ve hizmetlerde tatlı rekabetin meydana getirilmesi, halka hizmet kalitesinin yükseltilmesi için SGK, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na büyük sorumluluklar düşmektedir. SGK ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu eczanelerde satılacak tıbbi cihazların listesini net olarak belirlemeli. Tıbbi cihaz firmalarının haklarını gözetmelidir. Eczaneler SGK geri ödeme kapsamında yer alan bakanlık tarafından belirlenen ürünler dışında başka tıbbi cihazların satışına teşebbüs etmemelidir. SGK gerekli şartları sunabilen tıbbi cihaz firmalarını eczaneler gibi provizyon sistemine dahil ederek aynı cihazların provizyon sistemiyle satmalarına fırsat tanımalıdır. SGK, İlaç ve tıbbi cihaz kurumu yukarıda belirtmeye çalıştığım konularda gereken hassasiyeti göstermedikleri takdirde halka daha çok hizmetin sunulması için çıkartılmış olan tıbbi cihazların eczanelerden satışı konusu birçok tıbbi cihaz firmasının iflas etmesine, bu firmalarda çalışmakta olan birçok insanın işsiz kalmasına, gereksiz fiyat artışlarına sebep olacaktır. Bu konuda SGK, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TEB, SEİS, TÜMDEF yetkilerinin bir masada toplanıp yasanın ön gördüğü eczanelerin tıbbi cihaz satışı konusunun çerçevesini birlikte belirlemeleri gerekir.

Mehmet Ali ÖZKAN
mehmetaliozkan@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here