SAĞLIKTA BİRLİK GRUBU İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİMİNE ADAY OLDU

0
110
ali-ihsan-tasci

ali-ihsan-tasciİstanbul Tabip Odası’nın 29 Nisan Pazar günü yapılacak seçimlerinde Dr. Ali İhsan Taşçı’nın öncülüğünde çıkardıkları bir listeyle yarışacak olan Sağlıkta Birlik Grubu, mesleki onur ve toplumsal saygınlık için hekimleri birleşmeye çağırdı.

Sağlıkta Birlikte Grubu adına yayınlanan bildiride mevcut İstanbul Tabip Odası yönetiminin hekimlerin haklarını ve mesleki saygınlıklarını koruyamadığı savunuldu.

Sağlıkta Birlik Grubu’nun www.hekimlerbirlesiyor.org adlı web sitesinde yayınlanan seçim bildirisinde, “hastalık yoktur hasta vardır” şeklindeki geleneksel tıp anlayışına atıfta bulunularak “Hastalıktan çok hastaya değer veren ve onu öne alan bu anlayışta hekim hastasının bünyesini bilen, onu anlayandır.” denildi. Mesleki onur ve toplumsal saygınlık için hekimlerin birleşmeye davet edildiği Sağlıkta Birlik Grubu bildirisinde ayrıca mevcut İstanbul Tabip Odası yönetiminin hekimlerin mesleki saygınlığına büyük zarar verdiği ileri sürüldü.

SAĞLIKTA BİRLİK GRUBU LİSTESİ

Dr. Ali İhsan Taşçı, Dr. Ahmet Özdinç, Dr. Aysan Susmuş Kaptanoğlu, Dr. İdris Kurtuluş, Dr. Mustafa Bakır, Dr. Selma Özkan ve Dr. Turgut Özen‘den oluşan yönetim kurulu listesiyle oda seçimlerine katılan grubun denetleme kurulu ise Dr. Ethem Güneren, Dr. Hüseyin Cahit Külünk ve Dr. Mehmet Özkökeli‘den oluşuyor. Grubun seçimlerde yarışacağı onur kurulu listesinde ise Dr. Harun Cansız, Dr. Kazım Beşirli, Dr. Namık Kemal Kurt, Dr. Oktay İnci ve Dr. Selami Albayrak yer alıyor.

“HASTAYI PARA OLARAK GÖREN SİSTEM…”

Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi‘nde görev yapan Dr. Ali İhsan Taşçı öncülüğünde seçimlere iddialı bir şekilde hazırlanan grup, sağlık sektörünün endüstriyelleşmesine ve “paket fiyatlarla kurulan hastalık pazarına” da karşı çıkıyor. Hastaları mekanik varlıklara dönüştüren yeni piyasa anlayışının yanlışlığına işaret edildiği Sağlıkta Birlik Grubu seçim bildirisinde ayrıca; “Bugün hekimin saygınlığı; bilgi ve ilgisinde değil aldığı ücrette aranır hale gelmiştir.” görüşü vurgulanıyor.

“Hastayı para olarak gören sistemin” hastanın hekime olan saygısı ve güvenini yok ettiğinin dile getirildiği bildiride İstanbul Tabip Odası’nın bu durumu değiştirmeye dönük çalışmalar yapmadığının altı çiziliyor. Sağlıkta Birlik Grubu, İstanbul Tabip Odası’nın kamuyla yaşadığı sorunlar üzerine de; “İstanbul Tabip Odası, hekimlerin haklarını, mesleki saygınlıklarını ve onurunu korumakla ilgili yükümlülüğünü yerine getirememektedir. Sağlığın paydaşlarını taraflar haline getirip zıtlık ve çatışma üstünden varlık gösterisine girmektedir. Hatta daha da ileri giderek meslektaşlarından bir kısmını ötekileştirip bu yeni anlayışın destekçileri gibi işaretleyerek zaman kazanmaktadır.” yorumunda bulunuyor. Sağlıkta Birlik Grubu açıklamasında, kamunun da yaşanan süreçte hakemlik yapması gerekirken “hekimlerin sahibi haline geldiği” eleştirisinde bulunuluyor ve “bundan dolayı topluma ve hekimlere sunulacak çözümlerin hep eksik kaldığı” yorumu yapılıyor.

“HEKİMLERİN SAYGINLIĞINA ZARAR VERİLİYOR”

Bildiride ayrıca; “Birileri sağlıkta yapılan bütün yenilikler ve düzenlemelere karşı çıkarak ve muhalefeti sokak gösterilerinden ibaret kılarak kamuoyu nezdinde hekimlerin mesleki saygınlığına büyük zarar verirken, başka birileri de hekimleri söyleyecek sözü, yapacak işi olan insanlar yerine sürekli rakiplik ve muhalefet dürtüsüyle hareket eden yığınlar olarak algılayıp onları sindirmeye ve terbiye etmeye çalışmaktadır.” görüşüne yer veriliyor.

Sağlıkta son yıllarda yaşanan gelişmeleri ve değişimleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Sağlıkta Birlik Grubu, “mevcut muhalefet şeklinin kamuoyunda oluşturduğu hekim imajından rahatsız olan bizler; bu statüko ve ideolojik bağnazlığın sona ermesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple; hekimlerin haklarını koruyacak, mesleki onurlarını ve toplumsal saygınlığını yeniden kazanmaları için çalışacak, değişen sağlık politika ve uygulamalarında hekimlerin tecrübesini ve birikimini yapıcı eleştirilerle söz sahibi kılacak, hekimlik etiğinin muhafazası için azami gayret sarf edecek, sağlığın ticarileşmesine engel olacak ve sağlık sisteminin tüm taraflarının huzur ve mutluluğunun adil bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayacak bir irade ile yönetime talibiz.” şeklinde açıklamada bulundu. İstanbul Tabip Odası seçimlerinde Sağlıkta Birlik Grubu listesiyle yarışacaklarını belirten grup, tüm hekimleri destek olmaya ve birlikte çalışmaya davet ediyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here