Fırsat bu fırsat

0
100

SGK’nın tıbbi cihaz politikasını belirleyecek toplantılarda sektörü temsil edecek SEİS ve TÜMDEF temsilcilerine büyük sorumluluklar düşmektedir.

Sağlık sektörünün geleceği sağlık sektörünün tek alıcısı olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK’nun sağlık için geliştireceği politikalara bağlı. SGK’nın tıbbi cihazlar için nasıl bir politika belirleyeceği veya politikasının temel felsefesini neye göre oluşturacağı da çok önemli. SGK öyle bir kurum ki; yürütülebilir ve sürdürülebilir sosyal güvenlik için oluşturacağı politika hata kabul etmez. Bu nedenle Tıbbi cihaz sektörü olarak SGK’nın sağlıktaki politikalarını belirlerken kurumun karşısında olmak yerine kurumun yanında masada bulunarak tıbbi cihazlar için geliştirilecek politikaların hazine, halk sağlığı ve sektörün ortak menfaatleri gözetilerek ortak bir uzlaşma ile oluşturulmasına katkı sağlamak gerekir.

Sektörün bilgi birikimi

SGK’nın, sektörün bilgi birikimine ve objektif fikir ve görüşlerine ihtiyacı vardır. SGK, bu politikaları belirlerken tıbbi cihaz sektörü, kurumu yalnız bırakır, çalışma masalarında temsilcileri bulunmaz, masada sektörü temsil edenler objektif değerlendirmeden uzak durur, bilgi ve becerileriyle müzakerelere katkı sağlayamazlarsa yürürlüğe girecek karalardan sektörün büyük zararlar görmesi kaçınılmazdır.

Çalışma grupları

SGK’nın başında ve yönetiminde deneyimli, iyi niyetli olduklarından şüphe duymadığım çok değerli bürokratlar görev yapmaktadırlar. Kurum tıbbi cihaz sektörünün de içinde bulunacağı çalışma gurupları ile ortak müzakerelerle kurumun tıbbi cihaz politikasını belirlemek için kararlı görünmektedir. Tıbbi cihaz sektörü de geçmiş yıllara göre daha objektif, daha bilinçli olduğuna göre temel prensipte buluşulmuş demektir. SGK’nın sağlıkla ilgili politikalarının oluşturulması için zaman ve zemin uygun görünüyor. Bu konuda SGK ve sektör bir masada buluşarak iyi niyetlerini ortaya koymaları da ayrıca sevindirici bir gelişmedir. SGK, tıbbi cihaz hakkındaki politikalarını sektörle ortak belirleme hususunda söylev ve davranışındaki samimiyetini koruduğu sürece sorunların çözümündeki sorunlar kolaylıkla çözülebilecektir.

SEİS ve TÜMDEF’e düşen sorumluluk

SGK’nın tıbbi cihaz politikasını belirleyecek toplantılarda sektörü temsil edecek SEİS ve TÜMDEF temsilcilerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde toplantıya katılan meslektaşlarımızın bilgi birikimi, devamlılıkları ve müzakere kabiliyetleri de çok önemlidir. Bu bağlamda SEİS ve TÜMDEF’e tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Tıbbi cihaz sektörünün geleceğini ilgilendiren bu müzakerelere ortak akıl birlikteliği ve ortak stratejiyle katılım sağlanmalıdır. Toplantılara sadece kurum adını duyurmak yerine gerçekten sektörün geleceği adına katkı sağlayabilecek, konularına vakıf ve SEİS ve TÜMDEF tarafından ortaklaşa belirlenmiş strateji çerçevesinde çalışmalara katkı sağlayabilecek meslektaşları görevlendirmeleri gerekir. Aksi durumda SGK’nın sadece kamuyu düşünen tek taraflı politikaları ile belirlenecek tıbbi cihaz politikası sektörü dönüşü olmayan yollara sevk edecektir. Sektörü temsil edenler başta TÜMDEF ve SEİS olmak üzere tüm dernekler bu fırsatı kaçırır, bu gün yapılması gerekenleri yapmazlarsa kendilerini “sektörün temsilcileriyiz” diye kimseye anlatamazlar. Sivil toplum adına bu zamana kadar yapılmış çalışmaları ve kat edilmiş yollarında heba olmasına sebebiyet verirler. Bu güzide kurumlarda görev başında olan değerli yöneticiler de büyük vebal altında kalırlar.

Ya bugün birlikte olur, ya da yok olur

Sektörümüzün geleceği açısından çok önemli olan SGK’nın tıbbi cihaz politikalarının belirleneceği masada TÜMDEF ve SEİS’e destek vermek için tam bir sektör birlikteliğine ihtiyaç vardır. Zaman egolardan kurtulup birlik olma zamanıdır. Sektör, yarın yapılacak birlikteliklerin hiç bir anlamının olmadığı bir kavşak noktadadır. Sektör ya bugün birlikte olur, ya da yok olur. Tercih, sektörden gelecek bekleyenlerin ve kalıcı olmak isteyenlerindir.

Mehmet Ali ÖZKAN
mehmetaliozkan@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here