Netes Mühendislik biyomedikal öğrencilerine seminer düzenledi

0
108
Netes Mühendislik biyomedikal öğrencilerine seminer düzenledi

Netes Mühendislik biyomedikal öğrencilerine seminer düzenledi“Endüstriyel ve Hi-Tech Test Ölçüm Cihazları, Eğitim Setleri ve Biyomedikal Kalibrasyon Cihazları” semineri Netes Mühendislik tarafından Afyon’da gerçekleştirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen, “Endüstriyel ve Hi-Tech Test Ölçüm Cihazları, Eğitim Setleri ve Biyomedikal Kalibrasyon Cihazları” konulu seminer, Ahmet Necdet Sezer Kampusü Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. AKÜ Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin yoğun olarak katıldığı seminerde, NETES Mühendislik firmasından Elektrik-Elektronik Mühendisi Aybars Koç, Netes Mühendislik firmasıyla ilgili bilgiler vererek, firma olarak test-ölçü aletleri, eğitim setleri, biyomedikal ve kalibrasyon laboratuvarı olmak üzere dört konuda hizmet verdiklerini ifade etti. Aybars Koç, sunumunda Endüstriyel ve Hi-Tech ölçüm cihazları ile eğitim setlerinin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi vererek, bu cihazları katılımcılara uygulamalı olarak gösterdi. Seminerin ikinci yarısında ise Netes Mühendislik firmasından Elektronik Mühendisi Ahmet Yılmaz Kaya, biyomedikal kalibrasyon cihazları ve kullanımları ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Seminer, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi. Seminer sonrası, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Taşgetiren, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nün çalışmaları hakkında sorularımızı cevaplandırdı:

Üniversiteniz ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümünüz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ankara–İzmir ile İstanbul–Antalya gibi Türkiye’nin en önemli ulaşım güzergâhlarının ortasında zengin termal kaynaklara sahip Afyonkarahisar’da 1992 yılında kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi, bugün altyapısını tamamlamaya çalışan 11 fakülte ve 15 meslek yüksekokulunda yaklaşık 35.000 öğrenci ve 1000 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yedi bölümünde eğitim-öğretime devam eden Mühendislik Fakültesi, akademik kadrosunun tamamlanması ile birlikte Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne de lisans öğrencisi alınması hedeflenmektedir.

Biyomedikal mühendisliği dalının ülkemiz için bugünkü durumu ve geleceğine dair neler söylemek istersiniz?

Mühendislik teknolojisinin, tıbbi, fizyolojik ve biyolojik problemleri çözmek için kullanılabilmesi başta kimya, fizik ve matematik gibi temel bilimlerle fizyoloji-anatomi, psikoloji ve işletme gibi farklı birçok alanın sentezlenmesi sonucu ortaya çıkan Biyomedikal Mühendisliği, tıp ve biyoloji gibi yaşayan organizmayla ilgilenen bilimlerle, mühendislik, matematik, fizik gibi fen alanındaki bilimlerin birleşiminden oluşan, disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Resmi girişimlerin 1968 yılında Amerika’da kurulan Biyomedikal Mühendisleri Derneği ile başlayan biyomedikal mühendisliği günümüzde sadece Amerika’da 120’den fazla lisans programı olmak üzere dünya çapında lisans ve lisansüstü eğitim öğretim çalışmalarını yürütmektedir. Türkiye’de ise başta Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü olmak üzere İTÜ, ODTÜ ve İstanbul Üniversitelerinde lisansüstü seviyelerinde, Başkent, Erciyes, Yeditepe ve Namık Kemal üniversitelerinde ise lisans programı seviyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir. Üniversitemiz ise akademik kadrosunun tamamlanması sonucu gelecek eğitim öğretim yılında öğrenci almayı planlamaktadır. Özellikle termal ve fizik tedavi merkezleri ve 1000’den fazla yatak kapasitesine sahip hastaneleri ile ciddi bir sağlık altyapısına sahip ilimizde biyomedikal alanda duyulan insan kaynağına cevap verebilmek adına bölümümüzün bölgesel bir güç olması hedeflenmektedir.

Biyomedikal teknolojileri alanında ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz? Bu alanda bilimsel çalışmaların geliştirilmesi için sizce neler yapılması gerekir?

Disiplinlerarası bir dal olan biyomedikal teknolojileri alanındaki Ar-Ge çalışmalarının nispeten maliyetli olması ve farklı alanlarda uzmanlaşmış bilim adamlarının bir araya getirilmesindeki zorluklar nedeniyle ülkemizdeki çalışmalar arzu edilebilir seviyeye ulaşmaktan çok uzaktır. Bu nedenle hızla gelişen sağlık sektöründe kullanılan teknolojiler ve cihazlar gelişmiş ülkelerden ithal edilmektedir. Biyomedikal teknoloji ürünleri boyut ve kapasite olarak üretimleri az ve özel koşullarda üretilen ürünler olması nedeniyle fiyatları benzer ürünlere göre çok yüksektir. Biyomedikal mühendisliğinin lisans seviyesinde eğitim vermesi ile özellikle biyomedikal teknolojilerine hâkim, disiplinlerarası eğitim almış kişilerin yetiştirilmesi ile bu alandaki insan kaynağı ihtiyacı ilk elden karşılanacaktır. Mühendislik eğitiminde laboratuar uygulamalarına hem Ar-Ge açısından hem de mezunların sektöre uyumu açısından önem verilmelidir. Özellikle yeni kurulan bölümlerin laboratuar imkânlarının geliştirilmesi verilen lisans ve lisansüstü eğitimin kalitesini yükseltmekle beraber öğrencilerin hızla ilerleyen teknolojiler karşısında rekabet şansını arttıracaktır. Bu amaçla AKÜ Biyomedikal Mühendisliği olarak daha kuruluş çalışmaları devam ederken biyomedikal kalibrasyon alanında ülkemizin öncü firmalarından olan Netes Mühendislik ile bir dizi işbirliğine gidilmiştir. Öncelikle fakültemizin bütün mühendislik öğrencilerine hitap edecek şekilde ölçme ve kalibrasyon hakkında bilgilendirici bir seminer düzenlemiş; devamında Zafer Kalkınma Ajansı destekli bir eğitim projesine (2011TD-1R3AT) imza atılmıştır. Proje ortağı olması için Afyon İl Sağlık Müdürlüğü’ne yaptığımız teklif gayet sıcak karşılanmıştır. Proje çerçevesinde Afyonkarahisar ili hastanelerinde görevli biyomedikal konusunda uzman teknik personele uygulamalı biyomedikal kalibrasyon eğitimi verilecektir. Bu proje ile hastanelerde teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan ve insan sağlığını doğrudan etkileyen biyomedikal cihazların kalibrasyonlarının titizlikle takip edilmesine dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.

Netes ile birlikte düzenlemiş olduğunuz seminere yoğun ilgi olduğunu gözlemledik. Bu ilgiyi neye bağladığınızı öğrenebilir miyiz?

Ölçme ve kalibrasyon istisnasız bütün mühendislik alanlarında ciddiye alınması gereken bir konudur. Netes firması tarafından verilen ölçme ve kalibrasyon konulu bir seminer, konunun bütün mühendislik alanlarını ilgilendirmesi açısında yoğun ilgi görmüştür. Bu ilginin nedeni öğrencilerimizin mezun olduktan sonra atılacakları iş dünyasına olan meraklarıdır. Bu noktada Netes mühendislik uzmanlarına, fakültemizde yapmış olduğu seminer çalışması esnasında gördükleri ilgi ve alakayı karşılıksız bırakmadıkları için teşekkür ederim.

Bölüm olarak hedefleriniz nelerdir?

Gelinen noktada mühendislik eğitiminin sadece üniversite kapsamında yapılan eğitim öğretim faaliyetleri ile sınırlandırmayarak dış paydaşlarımız olan sektörel (Netes Mühendislik, vb.) ve kamu (İl Sağlık Müdürlüğü, vb.) ile işbirliği içerisinde bir biyomedikal mühendisinin ihtiyacı olan donanımları kazandırmayı hedeflemekteyiz. Özellikle Afyonkarahisar ve çevresinin büyük şehirlere olan uzaklığını düşündüğümüzde biyomedikal kalibrasyon alanında bölgesel bir kalibrasyon laboratuarının ihtiyacı gözlemlenmiştir. Bölgesel kalkınmada önemli bir rol oynayan Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle bölgesel kalibrasyon merkezinin kurularak, özellikle lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin kendilerini bu birim içerisinde geliştirmelerine imkân tanımak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here