Yerli üretimin artırılması için özel düzenlemeler yapıldı

0
113
Yerli üretimin artırılması için özel düzenlemeler yapıldı

Yerli üretimin artırılması için özel düzenlemeler yapıldıSağlık Bakanlığı hastanelerinde yatan hastalar için kullanılan malzemelerin yerli ürünlerden karşılanması önem taşıyor.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yatan hastalar için bir yılda 3 milyar TL’nin üzerinde ilaç, tıbbi malzeme, laboratuvar malzemesi ve tıbbi cihaz gideri oluşuyor. Ayrıca, her yıl 400 milyon TL civarında aşı alımı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, hazırlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye’de sağlık ürünlerinde yerli üretimin artırılması için özel bir düzenleme yapıldı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan ve ileri teknoloji gerektiren ürün ve hizmetlerin üretimine, teknolojilerinin geliştirilmesine ve yurt dışından transferine yönelik, yerli ve yabancı yatırım ve teknoloji imkânlarını araştıracak, teşvik edecek, gerektiğinde bu konudaki girişimlere iştirak edecek. Bu amaçla şirket kurabilecek, ihtiyaç halinde alım garantili yerli üretim yaptıracak, bu ürünlerle ilgili araştırma, geliştirme, prototiplerin imalini sağlayacak. Uzun vadeli, ön ödemeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit edecek, bu ürünlerin off-set ticaretini düzenleyecek. Bu hususları düzenleyen maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na bağlı olmaksızın, bakanlıkça belirlenecek.

Yerli üretimin geliştirilmesi

Bu düzenleme ile birlikte, Sağlık Bakanlığı, yerli üretimin ve hizmetlerin geliştirilmesi için çok daha aktif görev yapacak. Bakanlık yetkilileri, sağlık alanında kullanılan ilaç, tıbbi malzeme, laboratuvar malzemesi ve tıbbi cihazların yerli ürünlerden karşılanmasının milli ekonomi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Sağlık sektöründe, yerli üreticilerden tedarik edilecek tıbbi cihaz ve sarf malzemesi kullanımının ülke ekonomisine olan katkısının yanı sıra uygulama sırasında teknik destek hizmetlerinin, daha çabuk ve daha ekonomik bir şekilde karşılanması ayrı bir katma değer olarak önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yatan hastalar için kullanılan malzemelerin yerli ürünlerden karşılanması önem taşıyor. Ayrıca, her yıl 400 milyon TL civarında aşı alımı yapılıyor. İhtiyaç duyulan aşıların ülke içerinde üretilmesine başlandı. Aşı üretiminde yerli aşı üretiminin geliştirilmesi Sağlık Bakanlığı’nın önemli hedefleri arasında yer alıyor. Öte yandan, Başbakanlık tarafından 6 Eylül 2011 tarih ve 2011/13 sıra nolu yayınlanan genelge ile tüm kamu idarelerinde yerli ürün kullanımı için farkındalık sağlanmıştı. Bu çerçevede; Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimler için genel bir duyuru yapıldı. Bütün harcama birimlerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak alımlar ile Devlet Malzeme Ofisi’nden gerçekleştirilecek alımlarda, söz konusu genelge hükümleri çerçevesinde hareket ederek, öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesi ve harcama yetkililerinin de bu konuda gereken duyarlılığı göstermelerinin önemi ayrıca belirtildi. Yapılan düzenleme dâhilinde ihtiyaçların karşılanmasına yönelik faaliyetlerde teknik şartnamelerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılmaması; isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması; ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması; ithal ürün teklif eden isteklilerin yurt dışında mal teslim edebilmelerine imkân tanınması durumunda, teslim yeri, navlun, gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dikkate alınacağına dair ihale dokümanlarında düzenlemelerin yapılması hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi. Ayrıca, ithal ürün teklif eden isteklilere, mal tesliminden önce akreditif açılarak ön ödeme yapılmasına imkân tanınması durumunda, Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden isteklilere de avans ödemesi yapılmasına yönelik ihale dokümanlarında düzenleme yapılması konusuna dikkat çekildi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here