Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Ankara’da düzenlendi

0
106
Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Ankara’da düzenlendi

Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Ankara’da düzenlendiKongrede; teşhis ve tedavide hasta güvenliği, kalitede yeni dönem ve hastane hizmet kalite standartları, Performans’ta yeni kavram ve uygulamaları gibi konular ele alındı.

“Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’nin üçüncüsü “Klinik Kalite ve Güvenlik” ana temasıyla 24-26 Kasım 2011 tarihleri arasında Ankara Rixos Grand Otel’de yaklaşık 1500 kişilik katılım ile gerçekleşti. Kamu, üniversite ve özel sağlık sektörünün yanı sıra yurt dışından da katılımın olduğu III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi ile sağlık sektörünün paydaşlarının bir araya geldiği, iyi uygulamaların ve uluslararası tecrübelerin paylaşıldığı bir platform oluşturuldu. Kongre açılış konuşmalarını Kongre Yürütme Kurulu adına Dr. Hasan Güler, Kongre Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Şencan, Kongre Başkanı Prof. Dr. Adnan Çinal, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun ve Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar yaptı.

Katılım yoğundu

Kongrede “2.Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri” kapsamında Hizmet Kalite Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü ile Hizmet Kalite Standartları En İyi Uygulama Ödülü de düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu. Aynı zamanda Hemşirelere yönelik HKS Bilgi Yarışması Ödülleri de verildi. Ödül Töreninde; Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Manisa Milletvekili Uzm. Dr. Muzaffer Yurttaş, Adıyaman Milletvekili Uzm. Dr. Mürteza Yetiş, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, ABD Sağlık Ataşesi Prof. Dr. Adnan Çinal, Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Turan Buzgan, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, DSÖ Türkiye temsilcisi Maria Christina Profili, Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, GSS Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Rıza Karaşen, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan ödül sahiplerine ödüllerini takdim etti. Kongreye çok sayıda üst düzey bürokrat, yurtiçi ve yurt dışından kamu-özel sektör sağlık yönetici ve akademisyenleri, kalite yönetim direktörleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Ele alınan konular

3 gün süren kongrede; teşhis ve tedavide hasta güvenliği, kalitede yeni dönem ve hastane hizmet kalite standartları, Performans’ta yeni kavram ve uygulamalar, HKS uygulamaları, kalitede yeni uygulamalar, tıbbi hataların bildirimi ve güvenlik raporlama sistemi, teoriden pratiğe en iyi uygulamalar, enfeksiyon kontrolü ve önlenmesinde sterilizasyon süreci, indikatör yönetiminden ölçüm kültürüne doğru ve çalışan güvenliği konuları yer aldı. Sunulan sözel poster ve bildirilerde ise; El hijyeni, Enfeksiyon Kontrolü, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Memnuniyet, Hizmet Kalite Standartları, İyi Uygulama Örnekleri, Tıbbi Hatalar, Tıbbi Kayıtlar ve Bilgilendirme, İlaç ve Tıbbi Cihaz Güvenliği, Güvenli İletişim, Hasta Hakları gibi birçok konu tartışıldı. Kongre yürütme kurulu tarafından yapılan açıklamada ise bu çalışmalardaki ortak amacın, sağlık hizmetlerinde performans, kalite ve hasta / çalışan güvenliği uygulamalarının etki alanının yaygınlaştırılmasının yanı sıra sürekliliğinin de sağlanması olduğu bildirildi. Kongre esnasında tüm katılımcılara Bildiri ve Ödül Kitapları verildi. Yine kongre süresince hastaneler Tanıtım Stantları ile yaptıkları çalışmalar ve örnek uygulamalar üzerinde paylaşımda bulundular. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongreleri ile yapılan uygulamalar, araştırmalar ve uluslararası deneyimleri paylaşarak sağlık hizmetlerinde performans, kalite, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının etki alanını yaygınlaştırmayı amaçlayan Sağlık Bakanlığı “21-23 Şubat 2013” tarihleri arasında düzenlemeyi planladığı IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi ile bu geleneği sürdürecek.

“Klinik kaliteye daha çok önem vereceğiz”

Kongrenin açılışında konuşan Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan, 2003 yılından bu yana sağlıkta yapılan iyileştirme çalışmalarının, sağlıkta erişim zorluklarını tarihe gömdüğünü söyledi. Sağlık Bakanlığı olarak sağlıkta kalite ve hasta güvenliği konularına ağırlık verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Şencan, “Bakanlık olarak sonraki süreçte klinik kaliteye daha çok önem vereceğiz” dedi. Kongre Başkanı ve ABD Türkiye Sağlık Ataşesi Prof. Dr. Adnan Çinal da, dünyada sağlık hizmetlerinin daha ekonomik, etkin, hasta ve çalışan güvenliğini tehdit etmeden sağlamanın hedeflendiğini belirterek, kalite ve performans kriterlerinin bunun için önemli araçlar olduğunu kaydetti.
Kalite kriterleri belirlenmeli”

Daha sonra söz alan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, son 9 yıldır yürütülen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın en önemli unsurlarından birinin kalite ve performans çalışmaları olduğunu söyledi. Son çıkarılan kanun hükmünde kararnamede yer alan düzenlemelerle, hastanelerin seviyelendirileceğini ifade eden Prof. Dr. Tosun, bunun için kalite kriterlerinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Tosun, bireysel performans çalışmalarında karmaşık ve yoğun kurallar olduğunu, fazla rakam olduğunu söyledi. Bunun, en ideal olanı bulmak için gerekli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tosun, “Sanırım bunu artık özetlemek gerekir. Daha anlaşılır seviyede tutmamız gerekiyor” dedi. AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, kendi iktidarları döneminde vatandaşın cebinden çıkan sağlık harcamalarının 2,5-3 kat azaldığını, bebek ölümlerinin de düştüğünü söyledi.
Akreditasyonun önemli bir ayağı

Daha sonra “Sağlıkta Ulusal Kalite Sistemi: Türkiye” konulu bir konferans veren Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı Dr. Abdullah Öztürk, dünyada akreditasyonun tarihini anlattı. Akreditasyonun önemli bir ayağı olan hizmet kalite standartlarının önemine değinen Dr. Öztürk, 14 kamu, 8 özel ve 2 üniversite hastanesinde geçerlilik ve güvenlik çalışması yapıldığını kaydetti. Dr. Öztürk, hizmet kalite standartlarının hasta ve çalışan güvenliği, doğru kimliklendirme ve düşmelerin önlenmesi konularıyla ilgilendiğini dile getirirken, sistemde zorunlu puanlama, kurumların belirli bir değerin üstüne çıkmaları halinde puan almaları ve hizmet kalite standartlarının geri ödemeyle ilişkilendirilmesi gibi önerilerde bulundu.
Ulusal kimlik kazanmalı

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın da konuşmasında, hizmet kalite standartlarını Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiğini, bu standartların ulusal kimlik kazanması gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, “Türk Standartları Enstitüsü’nün Bakanlık’la birlikte faaliyet göstermesi ve hizmet kalite standartlarıyla bağlantılı hale getirilmesi gerekiyor” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı Müşaviri Dr. Mehmet Demir ise, sağlık hizmeti, kalite ve güvenlikte “fay hatları” olduğunu, bunların iyi takip edilmesi gerektiğini söyledi. Son çıkarılan kanun hükmünde kararnamedeki kalite ve  hizmet standartları ile ilgili maddeleri sıralayan Dr. Demir, Türkiye’de hizmet kalite standartlarının kullanıldığını, bunun sağlık politikalarına da uyumlu olduğunu ifade etti. Dr. Demir, diğer kalite yönetim sistemlerine göre hizmet kalite standartlarının üstünlükleri olduğunu kaydetti. Hastane yöneticilerinin maddi ve manevi zorluklar, performans ve kalite beklentisi presleri içinde olduğunu dile getiren Dr. Demir, bundan kurtulmak için hizmet kalite standartlarının iyi bir araç olduğunu belirtti.

Performans Sistemi’ne Sendikal Bakış

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş de, performans sisteminin ödüllendirmeyi değil, cezalandırmayı esas alan bir yaklaşımla uygulandığını söyledi. “Performans Sistemine Sendikal Bakış” adıyla bir sunum yapan Metin Memiş, performans sistemi kapsamında 2003 yılından 2011 yılına kadar ortaya konulan her yeniliğin, çalışanlar arasındaki iş barışını ve motivasyonu daha da bozduğunu söyledi. Performans sistemiyle sağlık hizmetlerinin sunumunda yüzde 250’lik bir sayısal artış sağlandığına dikkat çeken Memiş, istihdam konusunda ise yükselen taleple uygun bir artış yaşanmadığını, bu durumun nitelikli sağlık hizmeti sunumu sürecini zora soktuğunu kaydetti. Sunumunda performans sisteminin çelişkilerine değinen Memiş, performansa dayalı ek ödeme dağılımında yaşanan adaletsizlikleri gidermek amaçlı her girişimin Maliye Bakanlığı engeline takıldığını, Sağlık Bakanlığı’nın çalışanlarının haklarını savunma konusunda yetersiz kaldığını dile getirdi. Performans sisteminin miadını doldurduğunu ve para odaklı motivasyonla sınırlı olmayan yeni bir sistem düşünülmesi gerektiğini belirten Memiş, çalışanların gelirlerinin büyük bölümünün performansa bağlı olmasını, sistemin en büyük sorunu olarak değerlendirdi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here