Yapılan yeni düzenlemeyle Sağlık Bakanlığı’nın yapısı tümden değişiyor

0
196
bakanlik-dis-cephe

bakanlik-dis-cepheSağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı baştan aşağı değişiyor. Hazırlanan Kararname’nin Başbakanlığa gönderildiği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, Sağlık Bakanlığı’nın yapısı tümden değişecek. Hasta ve doktor arasında anlaşmazlıklar çözülecek. Hastanelerde, Hastane Birlikleri kurulacak. Hastane yönetimindeki tüm yetkiler birliklere devredilecek. Böylelikle eski kadrolar kalkacak. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı, Kararnamenin Başbakanlığa gönderildiği öğrenildi. Kararnameye göre, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki tüm genel müdürlükler kaldırılıyor. Bakanlık; Bakan, Bakan Yardımcısı, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları, Özel Kalem Müdürlüğü, Sağlık Politikaları Kurulu, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Sağlık Yapıları ve Kamu Özel Ortaklığı Başkanlığı, Sağlık İnsan Kaynakları ve Eğitimi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali Hizmetler Başkanlığı, Sağlık Geliştirilmesi ve İletişimi Başkanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve Bakanlık Müşavirlerinden oluşacak. Yeni yapıda Bakana yardımcı olmak üzere Bakan Yardımcısı atanacak. Bakan Yardımcısı Hükümetin görev süresiyle sınırlı olarak görev yapacak. 20 bakanlık müşaviri görevlendirilecek. Mesleklerinde temâyüz etmiş kişiler arasından bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üzere gönüllü ve ücretsiz olarak Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilecek. Genel müdürlüklerin yerine başkanlıklar ve kurullar getiriliyor. Bakanlığın merkez teşkilatındaki hizmet birimleri şunlar: Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Başkanlığı. Sağlık Bilgi Sistemleri Başkanlığı. Sağlık Yapıları ve Kamu Özel Ortaklığı Başkanlığı. Sağlık İnsan Kaynakları ve Eğitimi Başkanlığı. Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Başkanlığı. Mali Hizmetler Başkanlığı. Destek Hizmetleri Başkanlığı. Bakanlığın sürekli kurulları şunlar: Yüksek Sağlık Şûrası, Tıpta Uzmanlık Kurulu, Sağlık Meslekleri Kurulu. Merkez teşkilat tamamen sözleşmeli oluyor. Bakanlık ve bağlı kurumların merkez teşkilatında görev yapacak personel, il ve ilçe sağlık müdür ve yardımcıları ile il ve ilçe müdürlüklerinde çalışacak uzmanlar kadro karşılık gösterilerek sözleşmeli statüde çalıştırılır. Sözleşmelerin süresi iki yıldan dört yıla kadar olabilir. Sürenin bitiminde sözleşme kendiliğinden sona erer. Sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayıları şöyle: Genel sekreter 90, Tıbbi hizmetler başkanı 90, İdari hizmetler başkanı 90, Mali hizmetler başkanı 90, Uzman 2000, Hastane yöneticisi 500, Başhekim 500, Müdür 1700, Başhekim yardımcısı 2000, Müdür yardımcısı 2400, Büro görevlisi 450, toplam 9910. Bakanlık bünyesinde, sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı zarara uğradığını iddia edenlerin tazminat taleplerini değerlendirmek ve uzlaşma ile sonuçlandırmak üzere uzlaştırma komisyonları teşkil edilebilir. Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapacak eğitim kurumlarına eğitim yetkisi verilmesi ve eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak, uzmanlık ana dallarının rotasyonlarını belirlemek, yabancı ülkelerde asistanlık yapanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek, tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüşler vermekle görevli olmak üzere, Bakanlığın sürekli kurulu niteliğinde Tıpta Uzmanlık Kurulu kurulacak. Bakanlığın taşra teşkilâtı; illerde kurulan il sağlık müdürlükleri ile ihtiyaca göre ilçelerde kurulan ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşacak. Birlik teşkilatı, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşacak. Genel sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organı. Birliğin temsilcisi genel sekreter. Genel sekreterlik bünyesinde tıbbi hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler başkanlıkları kurulacak. Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilecek. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here