Acil başvuru en çok kamu hastanelerine yapılıyor

0
190
irfan-sencan_k

irfan-sencan_k2011 rakamlarına göre üniversite hastanelerinde acile başvuru oranı yüzde 10-12, özel hastanelerde yüzde 15-16 ve kamu hastanelerinde yüzde 28-30 civarında.

Türkiye’de hastaneye başvuran her üç kişiden biri acil servislere başvuruyor. Gelişmiş ülkelerde yüzde 5-8 arasında değişen acil servise başvuru oranı Türkiye’de yüzde 28-30’ları buluyor. Acile başvurularda ilk sırayı kamu hastaneleri alırken, bunu özel hastane ve üniversite hastaneleri izliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından acillerdeki yoğunluğun tespiti için yapılan araştırmada, acile başvuran hastaların yüzde 43’ünün kendilerini gerçekte acil görmedikleri, gündüz çalışıldığından gece hastaneye gitmeyi uygun buldukları ve acile başvuruda katılım payı alınmamasını gerekçe gösterdikleri belirlendi. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. İrfan Şencan, yaptığı açıklamada, hastanın hemen müdahale edilmediğinde ölüm riski ya da sakat kalma riski ile yüz yüze kalma durumunun acil olarak tanımlandığını, ancak kendini acil hisseden her kişinin de acil kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de acil hastaların durumunu belirlemek için kırmızı, sarı ve yeşilden oluşan üçlü renk sisteminin kullanıldığını ifade eden Dr. Şencan, acile gelen hastaya hekim tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra bu sisteme göre öncelik sıralaması yapıldığını anlattı. Dr. Şencan, kırmızının ölüm ya da sakat kalma riski taşıyan hastaları, sarının şiddetli sıkıntısı bulunan kişileri ve yeşilin ise birkaç saat bekleyebilecek hastaları kapsadığını dile getirerek, “Şu anda Türkiye’de yeşil gruba giren hastaların acilde bekleme süreleri 10 dakikanın altında. Buna rağmen, hastalar çok bekletildiğinden şikayet ediyor” diye konuştu. Acil sağlık hizmeti sunulurken tıbbi bakımın kalitesinin ve yeterliliğinin korunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Şencan, acil servisteki bekleme ve bekleme salonundaki hastaların acil servis kapasitesini aşması sonucu ortaya çıkan acil servislerdeki kalabalığın hasta ve çalışanların mağduriyetine yol açtığını dile getirdi. Dr. Şenvan, Türkiye’de acil servise yapılan başvuru oranın oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye geneline bakıldığında tüm hastane başvurularının yaklaşık yüzde 28-30’u acil servise yapılıyor. Yani, hastaneye başvuran her üç kişiden biri acil servise müracaat ediyor. Bu çok yüksek bir oran” diye konuştu. Acil servise başvuruların ülkelere göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Dr. Şencan, gelişmiş ülkelerde acile başvuru oranlarının yüzde 5-8’lerde kaldığını belirtti. Dr. Şencan, şu anda “acil başvuru oranın en çok kamu hastanelerine yapıldığını” vurgulayarak, “2011 rakamlarına göre üniversite hastanelerinde acile başvuru oranı yüzde 10-12, özel hastanelerde yüzde 15-16 ve kamu hastanelerinde yüzde 28-30 civarında” dedi. Acil servislerde yoğunluk meydana getiren faktörlerin doğru olarak tespit edilmesi ve çözüm yollarının belirlenerek uygulanabilmesi için Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Acil Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi Araştırması” ve “Acil Sağlık Hizmetleri Memnuniyet Anketi” yapıldığını anlattı. Dr. Şencan, hasta ve hasta yakınları acil sağlık hizmetleri memnuniyet anketinin toplam bin 5 kişiye uygulandığını; hekim ve diğer sağlık personel için acil sağlık hizmetleri memnuniyet anketinin ise 334 personele uygulandığını söyledi. Hasta ve hasta yakınları acil sağlık hizmetleri memnuniyet anketinin, hasta profili, hastanın hastaneye ulaşımı ve başarı saati, hastanın acil servise başvuru nedenleri ile hastanın acil servis hizmetleri ile ilgili değerlendirmeleri kategorilerinden oluşan 23 soru içerdiğini belirten Dr. Şencan, hekim ve diğer sağlık personeli memnuniyet anketinin de çalışan profili, acil servise başvuru ve nedenleri, acil servis yoğunluğu kategorilerinde toplam 12 sorudan oluştuğunu belirtti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here