Adaletsiz uygulama

0
112

 

Haksızlığa uğrayan tarafların canları yandığı halde bu haksızlığa karşı bir direniş göstermemeleri de anlaşılır gibi değil.

Değerli Dostlar, Birçok sağlık kuruluşu (Devlet ve Üniversite Hastaneleri) tarafından yıllarca uygulanmakta olan bir adaletsizlikten bahsetmek istiyorum. Öyle bir adaletsizlik ki bu, tamamen tek taraflı ve yasalarda ve yönetmeliklerde yeri yok. Haksızlığa uğrayan tarafların canları yandığı halde bu haksızlığa karşı bir direniş göstermemeleri de anlaşılır gibi değil. Haksızlığa uğrayan bazı firmaların haksızlığı yapanlara karşı kararlı tavır alarak muhataplarına hukuk yolunu göstermeleri işi münferit olarak çözse de bu kurumlar bu haksız ve adaletsiz taleplerinden vazgeçmiş değiller. Bazı hastaneler steril tıbbi cihaz alımları esnasında idari ihale şartnamelerine, “Yüklenicinin teslim etmiş olduğu malzemeler kullanım süresi içerisinde tüketilmemesi hallerinde kullanım süresi dolmuş olan tıbbi malzemeyi geri alarak yenisi ile değiştirir” şeklinde bir madde koymaktadırlar. Aynı şartnamenin bir başka maddesinde, “Teslim edilecek tıbbi malzemeler teslim tarihinden itibaren en az üç yıllık kullanım süresine sahip olmalıdır” denilmektedir.

İhtiyaç planlaması

Sağlık Bakanlığı’nın hastanelere gönderdiği tebliğlerde ihtiyaç planlaması yapılmasını, ihtiyaç dışı alım yapılmamasını, stoklarda bulunan ihtiyaç fazlası ve son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri bir başka hastanelerin takas sistemiyle kullanımına fırsat veren düzenlemeleri bulunmaktadır. Hastanelerin, bu tebliğe rağmen ve üç yıl gibi uzun bir kullanım süresine sahip tıbbi malzemeleri kullanamıyor olmaları kabul edilebilir bir durum olabilir mi? Bu nasıl ihtiyaç planlamasıdır ve bu nasıl bir yönetim şeklidir?

Bu yanlı ve adaletsiz uygulamaları yapan sağlık kuruluşlarına sormak isterim.

* Üç yılda tüketemeyeceğiniz bir malzemeyi neden alıyorsunuz?

* Bakanlığın stok planlaması ve malzeme takas tebliğini neden uygulamıyorsunuz?

* Miadı geçmiş tıbbi malzemeyi geri alan firma bu malzemeyi ne yapar? Nasıl imha eder? Bu malzemelerin bir şekilde insan ve çevre sağlığına zarar verebileceğini, bir sağlıkçı olarak neden düşünmezsiniz?

* Üç yılda tüketemediğiniz, plansız, programsız yönetim hatalarından dolayı yüklenici firmayı tek taraflı zorlayarak zarara uğratıyor olmak hiç vicdanınızı sızlatmıyor mu? Miadı geçmiş bir tıbbi malzemeyi yasalara uygun olarak imha edebilmek için malzemenin bedelinden birkaç misli daha bedel ödemek gerekir. Şartlara uygun imha edebilmek için gerekli izinlerin alınması da uzun bir süreci bulmaktadır. Tüm şartlar yerine getirilmiş olsa dahi çevre ve insan sağlığı bakımından tam bir güvenlik sağlanmış sayılmaz. İhalelerin idari şartnamelerinde ihale mevzuatında adı geçmeyen, yanlı ve tek taraflı olarak yer alan birçok maddeye rağmen firmaların ihalelere itiraz etmemeleri sağlık kuruluşlarını cesaretlendirmektedir. Bir hastanenin uyguladığı yanlı uygulama diğer hastanelerce de uygulanmak istenmektedir. İhale şartnamelerinin genel anlamda objektif olmadığı, tamamen kurumu koruyan maddelerden oluştuğu zaten aşikârdır. Tedarikçilerin zamanında itiraz etmemeleri şartnamelerdeki tek taraflı uygulamaları adeta legal hale sokmaktadır.

Hastaneleri planlı yönetmek

Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerin doğru ve planlı yönetilmesi, doğru bütçe uygulaması, depo planlaması, stok yönetimi ve ödemeler konusundaki tebliğleri çok net ve açıktır. Devlet hastanelerin bu tebliğlere göre yönetilmesi, doğru planlama yapmaları gerekir. Üniversite hastaneleri de aynı prensipleri uygulayıp doğru planlama ile gerçek ihtiyaçlarını belirleyip alımlarını ona göre gerçekleştirmelerini, kendi hatalarından oluşan zararlarını firmalara yüklemekten kaçınmaları gerekir. Firmalarında yasa ve yönetmeliklerde yer almayan tek taraflı yaptırımlar içeren adaletsizliklere zamanında itiraz ederek şartnamelerdeki tek taraflı haksızlıklar giderildikten sonra ihalelere iştirak etmeleri gerekir. Bu süreci kullanmayan firmaların sonradan “bittim, battım” gibi serzenişlerde bulunmamaları gerekir. “Herkese hak, herkese adalet” ortak noktamız olmalıdır. Tedarikçisini yaşatamayan işletmenin yaşaması sağlıklı ve kalıcı olamaz.

Mehmet Ali Özkan
mehmetaliozkan@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here