Özel Doğan Hastanesi’nin hedefi JCI akreditasyonunu almak

0
158
turker-sazoglu

turker-sazogluDoğan Hastanesi’nin hiç ivme kaybetmeden sürekli bir ilerleme kaydetmesinin sırlarını İşletme Direktörü Türker Sazoğlu anlattı.

Temellerinin 34 sene önce muayenehane olarak atıldığı Özel Doğan Hastanesi bugünlerde 21. yaş gününü kutluyor. İstanbul’un ilk özel hastanelerinden biri olmanın ve bugüne dek sürekli gelişim ve büyüme içerisinde oluşunun haklı gururunu yaşıyor. İstanbul Küçükçekmece’de faaliyette bulunan Doğan Hastanesi ve 2006 yılında Beylikdüzü’nde açılan Doğan Tıp Merkezi ile hasta memnuniyetini had safhada önemseyen bir sağlık grubu olma özelliği taşıyor. İcra Kurulu Başkanları, Uzm. Dr. Doğan Birgül ve Uzm. Dr. İsmet Birgül’ün bugünlere gelme hikâyeleri ise takdire şayan türden. Küçükçekmece’de küçük bir muayenehaneden köklü bir sağlık grubu halini almak ve hiç ivme kaybetmeden sürekli bir ilerleme kaydetmelerinin sırlarını Doğan Hastanesi İşletme Direktörü Türker Sazoğlu’ndan aldık.

Hastanelerdeki yönetim sisteminde; doktoru, hemşiresi, idari kadrosu, hizmetli kadrosu gibi karmaşık bir yapı var. İnsan yönetimi son derece zor ve görevler birbirinden çok farklı. Nasıl idare ediyorsunuz?

Her sektörün kendine has iç dinamikleri var. Bu dinamikleri en uygun şekilde yönetecek kurallar ise sektörle birlikte gelişiyor. Biz sağlık grubu olarak yönetim kurulumuzdan gelen kurum kültürüne uygun hasta ve çalışan memnuniyetine odaklı yönetim stratejilerimizi kalite kitabımızda yazılı olan şekli ile uyguluyoruz. Kurum kültürü ve kalite bilinci en alt kademedeki çalışanımızdan, en üst kademedeki çalışanımıza kadar yerleşmiş olduğundan ve kalite çalışmalarında tüm ekip üyeleri talimatlardan, süreç tanımlarına kadar işin içinde olduğundan işimiz oldukça kolay oluyor. Çalışanlarımızı biraz yönlendirmemiz, her birey kurumun kendisinden ne beklediğini bildiği için, yeterli oluyor. Grubumuzda yöneticiler, destek verip, eğitip, yönlendiren; yani hayatın her evresinde çalışanlarını geliştirmeye çalışan bir roldeler.

Devlet Hastaneleri son yıllarda daha gelişti, yatırım açısından da çıta yükseldi. Özel sektörün içinde bulunduğu koşullarla Sağlık Bakanlığı hastaneleri arasında dengesizlik olduğu tartışması hep vardır. Rekabet ortamı daha da kızışacak mı?

Normal şartlar altında, aynı bölge halkına, benzer veya aynı hizmeti veren iki kurumdan biri tüm maliyetlerini kendi kaynaklarından karşılarken diğeri devlet desteği alıyor ve bu destekle daha düşük ücretlere hizmet sağlıyorsa bu rekabet şartlarının ihlali anlamına gelir. Ancak alan sağlık iken ve özel hastaneler ile devlet hastanelerinin hasta kitleleri hâlâ farklı iken, bu tam bir rekabet ihlali olmuyor. Son zamanlarda devlet kaynağı ile yapılan yatırımların her açıdan çok güzel tesisler olduğu bir gerçek. Kendi açımdan ben bunun sağlık sektörünü geliştireceğine inanıyorum. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sağlık yatırımlarının tek elden planlanması çalışması, bu konuda yaptığı çalıştayı ve Performans Geliştirme ve Kalite Daire Başkanlığı’nın çalışmaları güzel uygulamalar. Bakanlık yeni yatırımlarını bölgesel olarak planlayarak ve bize de bilgi vererek yapıyor. Bu bizim için iyi çünkü kendi yatırımlarımızı ona göre planlayabiliyoruz. Sonuçta doktor ve hemşire de ülkemiz için kısıtlı kaynaklar. Bilgilendirilmemiz sayesinde Özellikli Sağlık Hizmetlerinde büyüme planladık. KVC Yoğun Bakımı ve Yeni Doğan Yoğun Bakımı yatak sayılarımızın artırılması için başvuruda bulunduk. Umarım 7 yataklı KVC Yoğun Bakımımız ve 10 kuvözlü Yeni Doğan Yoğun Bakımımız ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Sonuçta planlama çalıştayında bölgemizde eksik olduğu söylenen alana yatırım yaparak bölgemiz için devletimize destek oluyor, bölge halkımızın ihtiyacını karşılıyoruz ve az önce de söylediğim gibi hâlâ hasta kitlelerimiz de farklı. Kısaca bu yeni yatırımlar bizce yenilenmeye, kalite politikalarımızda da yazılı olduğu gibi sürekli gelişmeye bir itici kuvvet oluyor bizim açımızdan.

Profesyonel bir hastane yönetiminin olmazsa olmaz koşulları nelerdir?

Kalite sisteminin yazılı olması ve uygulanmasına gönül vermiş kadro, Yönetim Bilimleri konusunda eğitim almış yönetim kadrosu, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatlarına hâkim ve takipte uzmanlar ve danışmanlar, Sektörün iç pazarda ve dış pazarda sürekli takip edilmesi, sektör içi ve dışı benchmarking, ERP yazılımı.

ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni ilk alan hastanelerden biri oldunuz. Kalite Yönetiminde hedefleriniz nelerdir?

Hastanemiz kalite belgelendirme çalışmalarına 1998 yılında başlamış, 1999 yılı ulusal kalite ödülüne aday tek sağlık kuruluşuymuş. Ülkemizdeki ekonomik ve sektörel sorunlar nedeni ile kesintiye uğrayan kalite çalışmalarına 2002 yılında aynı heyecan ve coşku ile yeniden başlanmış. Tüm çalışanlarımıza ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi eğitimi verilmiş. Bu eğitim çalışmalarına paralel olarak, yürürlükteki yasalar – mevzuatlar, hasta ihtiyaç ve beklentileri ile ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standartları doğrultusunda dokümantasyon çalışmaları yapılmış. 1 yılı aşan sürekli ve yoğun çalışma sonucunda 2003 yılı Aralık ayında hastanemiz, TS. EN. ISO 9001:2000 Sağlık Hizmeti Tasarımı ve Sunumu kapsamında Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmış. Ardından 2010 yılı başında belgemiz TS. EN. ISO 9001:2008 olarak yenilendi. Hastanemiz belge alınmasından sonra da, kalitenin bitmeyen bir yolculuk olduğu bilinci ile TS. EN. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uyacak ve etkinliğini sürekli iyileştirecektir. Kısaca hedefimiz ve yolculuğumuz sürekli gelişim ilkesine dayanıyor. Biraz detaylandıracak olursak, mesela hasta ve çalışan güvenliğinde şu an bulunduğumuz yer gayet iyi ancak biz hizmet içi eğitimler vererek hastalarımızın tedavi sürecindeki katılımlarını artırabileceğimizi ve çalışanlarımızın sektöre bu konuda yol verebilecek birikime gelebileceğine inanıyoruz. 2003’ten beri sahibi olduğumuz TS. EN. ISO 9001 belgesi yanına JCI akreditasyonu da alarak uluslararası hastalarımızın da sayısını artırmak istiyoruz.

Sağlık söz konusu olup da teknolojiye kayıtsız kalmak imkânsız fakat siz bunun neresinde duruyorsunuz?

Sağlık teknolojilerini, doktorlarımızın katıldığı kongrelerden, yurt içinde ve dışında katıldığımız medikal teknoloji fuarlarından ve hastane satın almalarının ana sağlayıcıları olan cihaz satıcısı şirketlerden sürekli takip ediyoruz ve önceliği yeni tanı ve tedavi uygulamalarının cihazlarına vererek sağlık teknolojisinde son teknoloji kalmaya gayret ediyoruz. Sağlık teknolojileri dışındaki teknolojik gelişmeleri de özellikle maliyetlerimizi düşürmek ve yasal sorumluluklara uygun davranmak için takip ediyoruz. Mesela telefon maliyetleri açısından Telekomünikasyon operatörleri ile yakın çalışıyoruz. 5651 Sayılı Kanun gereği hastalarımızın kullanımına sunduğumuz kablosuz internet bağlantısında kayıt tutmaya başladık, yüksek ihtimalle bunu yapan ilk hastane biziz. Tabii ki bu başarılar Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün son derece gayretli kadrosunun eseri ki daha önce de laboratuvar sonuçlarına internetten erişilebilmesi, tele radyoloji ve benzeri pek çok yazılım projesini kendi kaynakları ile gerçekleştirdiler.

Hasta hakları konusunda duyarlılığınızı biliyoruz, bu konuda hastanenizde halkı bilinçlendirme çalışmaları nasıl işliyor?

Hasta hakları kavramının, Sağlık Bakanlığı’nın güzel çalışmaları ve gayreti ile sağlık sektöründe gündeme geldiğini düşünüyorum. Oysaki diğer sektörler çok önceden bu hakları müşterilerine tanımış ve bu sayede hizmet farklılıklarını ve kendi bilinirliklerini artırmayı başarmışlardı. Bizim grubumuzda Uzm. Dr. Doğan Bey ve Uzm. Dr. İsmet Hanım’ın klinik uygulamalarından ve 34 yıllık deneyiminden gelen bu kültür kalite yönetim sistemimizde zaten mevcuttu, Sağlık Bakanlığı’nın hakları gündeme getirmesini de çok olumlu bulduk ve hastalarımıza haklarını bildirme ve her zaman onların tarafında olmaya son sürat devam ediyoruz. Hastanemizde Hasta Hakları Sorumlumuz, yatan hastalarımıza günlük vizitler yaparak hem hastane işleyişi hem de hasta hakları konusunda bilgilendirmeler yapıyor. Doğan Sağlık Grubu olarak tüm hekim ve personellerin hasta haklarına saygılı bir şekilde çalışabilmesi adına yılda iki kez “hasta hakları ve sorumlulukları” konusunda eğitimler veriyoruz. Hastane misyonumuzda da özellikle vurguladığımız din, dil, ırk ayrımı gözetmeme konusundaki hassasiyetimizi yine hasta hakları işleyişimizde de dikkate alıyoruz. İbadethane, din kitabı temini, din adamlarının hastaneye davet edilmesi gibi tüm imkânları hastalarımıza sunuyoruz. Hekimlerimiz tarafından her türlü cerrahi işlem öncesi hastalarımıza “Aydınlatılmış Onamları” anlatılarak, onayları alınıyor. Ayrıca hasta haklarının en önemli maddelerinden olan; hasta mahremiyeti ve hasta bilgi gizliliği konusunda kurumumuzda gerekli tedbirler uygulanıyor.

Doğan Hastanesi sosyal sorumluluk kapsamında neler yapıyor?

Öncelikle toplum bilinçlendirme seminerleri düzenliyoruz. Aralıklarla gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklere katılım bir hayli fazla oluyor. Çünkü sağlık sektörü, tedavi ve tanı yöntemleri her geçen gün gelişip, değişiyor ve halkımızda gerçekten bu konulara ilgi duyuyor. Daha önceleri sağlık taramaları yapıyorduk okullara, şirketlere ya da sivil toplum örgütleri gibi kuruluşlara. Bunların dışında da “Geleneksel Dr. İsmet Birgül Resim Yarışması”nı düzenliyoruz. Dr. İsmet Hanım’ın önderliğinde düzenlenen bu yarışmaya yaklaşık her sene 6.000 civarı resim katılıyor.

Önümüzdeki 5 yılın hedeflerini öğrenmek isteriz? Yeni yatırımlar var mı?

JCI akreditasyonunu da alarak uluslararası tercih edilen bir hastane olmayı ve özellikli sağlık hizmetleri kadrolarımızı artırıp, bu alandaki hizmet yelpazemizi genişletmeyi planlıyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here